Cigarešu paciņa sadārdzināsies par desmit santīmiem, degvielas cena - par 2,44 santīmiem litrā

Pieaugot nodokļiem, Finanšu ministrija aprēķinājusi, ar cik lielu cenu kāpumu jārēķinās Latvijas iedzīvotājiem, kuri iegādājas benzīnu un cigaretes.

Kā norāda ministrija, ja pieņem, ka visi pārējie cigarešu cenu ietekmējošie faktori paliek nemainīgi, paaugstinot akcīzes nodokli cigaretēm, vienas cigarešu paciņas (20 cigaretes) cena varētu palielināties aptuveni par 10 santīmiem, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (bez PVN palielinājums ir par 8 santīmiem). Vienas cigaretes cena varētu palielināties par 0,5 santīmiem, ieskaitot PVN.         Savukārt, ja pieņem, ka visi pārējie cenu ietekmējošie faktori paliek nemainīgi, paaugstinot akcīzes nodokli benzīnam par 2 santīmiem litrā, degvielas cena varētu palielināties par 2,44 santīmiem litrā, ieskaitot PVN.Gan attiecībā uz benzīnu, gan cigaretēm ministrija norāda, ka «nodokļu paaugstināšana ne vienmēr nozīmē arī attiecīgu ietekmi uz cenu izmaiņām. Ja visi citi faktori samazina cenu, tad, paaugstinot nodokli, cena var palikt nemainīga vai pat samazināties. Pastāv arī iespēja, ka, paaugstinoties nodoklim, lai cena paliktu nemainīga, respektīvi, izmaiņas negatīvi neietekmētu patēriņa pieprasījumu, par nodokļa paaugstinājumu vai tā daļu uzņēmēji var arī attiecīgi samazināt savu peļņas daļu.»Ministrija skaidro, ka akcīzes nodoklis cigaretēm tiek harmonizēts Eiropas Savienībā (ES), kas noteikusi minimālos nodokļa līmeņus cigaretēm. Tas nozīmē, ka dalībvalstis var noteikt tādu nodokli cigaretēm, kas nav pretrunā ES direktīvās noteiktajām prasībām un nodokļa līmenis nav zemāks par ES noteikto minimālo. Pēdējās izmaiņas ES direktīvās paredz paaugstināt ES akcīzes nodokļa minimālo līmeni cigaretēm, taču Latvija ir panākusi pārejas perioda piemērošanu jaunā minimālā akcīzes nodokļa līmeņa sasniegšanai līdz 2018. gadam. Latvijai ir jānodrošina, ka 2018. gadā akcīzes nodoklis cigaretēm ir vismaz 60% apmērā no patēriņam pārdoto cigarešu vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas, bet nodokļa apjoms nedrīkst būt mazāks par 90 eiro jeb 64 latiem par 1000 cigaretēm neatkarīgi no vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas.Līdzīgu pārejas periodu ir panākusi arī Lietuva, savukārt Igaunijai, kurai nav piešķirts pārejas periods minimālā līmeņa sasniegšanai, būs jāveic daudz straujāka akcīzes nodokļa palielināšana cigaretēm, jo jaunais ES minimālais nodokļa līmenis jānodrošina ar 2014. gadu.Atbilstoši ES prasībām akcīzes nodoklis cigaretēm sastāv no divām daļām: specifiskais (fiksētais) nodoklis par 1000 cigaretēm un procentuālais nodoklis, ko rēķina no cigarešu mazumtirdzniecības cenas.Pašlaik Latvijā akcīzes nodoklis cigaretēm: specifiskais nodoklis (par 1000 cigaretēm) ir 22,5 lati un procentuālais nodoklis ir 34,5% no cigarešu maksimālās mazumtirdzniecības cenas ar nosacījumu, ka aprēķinātais akcīzes nodoklis nedrīkst būt mazāks par 48 latiem (par 1000 cigaretēm), kas ir tā saucamais nodokļa minimālais līmenis.Igaunijā - specifiskais nodoklis (par 1000 cigaretēm) ir 27,2 lati, procentuālais nodoklis ir 33% no maksimālās mazumtirdzniecības cenas, bet nodokļa minimālais līmenis ir 51,8 lati par 1000 cigaretēm.Lietuvā - specifiskais nodoklis (par 1000 cigaretēm) ir 27,2 lati, procentuālais nodoklis ir 25% no maksimālās mazumtirdzniecības cenas, bet nodokļa minimālais līmenis 45,4 lati par 1000 cigaretēm.Kā vēstīts, valdība ar šā gada 1. jūliju nolēma paaugstināt akcīzes nodokli cigaretēm.Akcīzes nodokļa paaugstināšana ietver nodokļa minimālā līmeņa paaugstināšanu no 48 uz 52 latiem par 1000 cigaretēm, kā arī nodokļa struktūras pārskatīšanu, paaugstinot akcīzes nodokļa specifisko likmi no 22,5 uz 25 latiem par 1000 cigaretēm un samazinot procentuālo nodokļa likmi no 34,5% uz 34%.Informējot par benzīna cenas iespējamām izmaiņām, Finanšu ministrija skaidro, ka pašlaik Latvijā akcīzes nodoklis benzīnam ir 269 lati par 1000 litriem, kas ir zemākais Baltijas valstīs – tas ir zemāks par 12,7% nekā Lietuvā (308 lati par 1000 litriem) un par 10,3% zemāks nekā Igaunijā (300 lati par 1000 litriem). Paaugstinot akcīzes nodokli benzīnam Latvijā no 269 uz 289 latiem par 1000 litriem jeb no 26,9 santīmiem litrā uz 28,9 santīmiem litrā – par 2 santīmiem litrā, tas tik un tā būs zemāks nekā akcīzes nodoklis benzīnam Lietuvā vai Igaunijā.

Pievieno komentāru

Jelgava