Fiziskajām personām ar rocību virs 50 minimālajām mēnešalgām būs jādeklarē mantiskais stāvoklis

Saeima ceturtdien otrajā galīgajā lasījumā pieņēma jauno Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumprojektu, kas liek deklarēt mantisko stāvokli visām fiziskām personām, kuru rocība pārsniedz 50 minimālās mēnešalgas jeb 10 tūkstošus latu, aģentūra BNS uzzināja parlamenta sēdē.

Par likuma pieņemšanu nobalsoja 85 deputāti.Saskaņā ar jauno likumu mantiskā stāvokļa deklarācija būs jāiesniedz Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem un visām fiziskām personām, kurām izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja. Mantiskais stāvoklis būs jādeklarē par īpašumiem, kas ir personas rīcībā 2012.gada 31.decembrī pulksten 24.Paredzēts, ka mantiskais stāvoklis būs jādeklarē, ja persona Latvijā ir iegādājusies nekustamo īpašumu, kura iegādes vērtība pārsniedz 10 tūkstošus latu un uz kuru nav nostiprinātas īpašumtiesības, kā arī īpašumu ārvalstīs. Būs jādeklarē arī skaidras naudas uzkrājumi, iegādātās kapitāla daļas Latvijā un ārzemēs, parāda vērtspapīri, aizdevumi, parādsaistības un citi īpašumi, kuru vērtība pārsniedz 10 tūkstošus latu. Nebūs jādeklarē tie īpašumi, kas jau ir reģistrēti valsts reģistros.Likumā noteikts, ka personai deklarācijā uzrādītā skaidrā nauda, kas pārsniedz 10 tūkstošus latus, būs jāiemaksā kredītiestādē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņā. Attiecīgi noteikumi Ministru kabinetam būs jāizdod līdz nākamā gada 1.februārim.Sākumdeklarēšana neattieksies uz valsts amatpersonām, kas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniedz ikgadējo deklarāciju, taču šīm personām būs saistošs nosacījums par skaidras naudas uzkrājumu, kas pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas, iemaksu kredītiestādē.Paredzēts, ka deklarācija VID būs jāiesniedz vienu reizi – no 2012.gada 1.marta līdz 1.jūnijam, un to varēs iesniegt personīgi, elektroniski, izmantojot VID deklarēšanās sistēmu, vai sūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē.Likumā iekļauta arī norma, kas paredz, ka, samaksājot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 15% apmērā, varēs legalizēt ienākumus, kas gūti laika periodā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim. Nodoklis būs jāsamaksā 30 dienu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas, un maksājumu varēs sadalīt trīs maksājumu reizēs, ja nodokļa kopsumma pārsniegs 1500 latu.Saskaņā ar jauno regulējumu legalizēt varēs tikai tos ienākumus, uz kuriem attiecas likums par iedzīvotāju ienākumu nodokli, un deklarēt negodīgi vai noziedzīgi iegūtus līdzekļus, piemēram, no narkotiku tirdzniecības, nebūs iespējams.Likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Pievieno komentāru

Jelgava