IZM būs jāizvērtē iespēja kristīgo mācību pasniegt skolās arī pēc 3.klases 19

Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) būs jāizvērtē iespēja kristīgo mācību pasniegt skolās arī pēc 3.klases.

Garīgo lietu padomes sēdē baznīcu pārstāvji ierosināja kristīgās ticības mācību pasniegt skolās arī pēc 3.klases. Padome aicināja šo priekšlikumu līdz nākamajai sēdei izvērtēt IZM, aģentūru BNS informēja Tieslietu ministrijā.Pašlaik pamatizglītības programmās 1.–3.klasē pēc vecāku (aizbildņu) izvēles izglītojamie apgūst ētiku vai kristīgo mācību. Kristīgās ticības mācību māca pēc IZM apstiprinātas mācību programmas evaņģēliski luteriskās, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, baptistu, metodistu un septītās dienas adventistu konfesiju pedagogi.Padome atbalstīja iniciatīvu organizēt Pasaules Jauniešu dienu (PJD) Latvijā 2015.gada augustā. Oficiālais pieteikums būs jāiesniedz Vatikānam, tāpēc PJD organizēšana vēl jāskata valdībai.PJD tradīcijas iniciators ir Jānis Pāvils II, kura vadībā pirmās PJD notika Romā 1984.gadā. PJD ir iespēja jauniešiem no visiem pasaules kontinentiem iepazīt valsti, tās nacionālās kultūras mantojumu, savstarpēji tikties, kā arī piedalīties pasākumos, kurus vada Romas katoļu baznīcas pāvests. PJD piedalās aptuveni viens miljons dalībnieku.Līdz šim PJD notikušas reizi divos līdz trijos gados – vienu reizi Eiropā, bet otru – ārpus Eiropas. Šogad PJD notika Madridē no 16. līdz 22.augustam, bet nākamās paredzētas 2013.gadā Riodežaneiro.Padomes sēdē apsprieda arī jautājumu par iespēju reliģiskajām organizācijām piedalīties Valsts nodarbinātības aģentūras īstenotajā aktivitātē "Pasākums noteiktām personu grupām". Sēdes dalībnieki vienojās par nepieciešamību lūgt Labklājības ministriju izvērtēt iespēju arī reliģiskās organizācijas iesaistīt ar bezdarbnieku nodarbināšanu saistīto programmu īstenošanā.Garīgo lietu padomi vadīja tās priekšsēdētājs Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, sēdē piedalījās tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, Tieslietu ministrijas, IZM un Ārlietu ministrijas speciālisti, reliģisko organizāciju pārstāvji.Garīgo lietu padome ir pastāvīga konsultatīva valsts un reliģisko organizāciju sadarbību koordinējoša institūcija, un tās mērķis ir veicināt un pilnveidot valsts un reliģisko organizāciju sadarbību.

Pievieno komentāru

Komentāri 19

Googi

Cienījamie komentāru autori!
Man ir gan saprotama jūsu nostāja pret Dievu, jo es pats tāds biju ilgu laiku un runāju (UN DARĪJU) lietas, kuras ievērojami pārspēj jūsu čivināšanu un kas jums izsauktu daudzus sliktus sapņus. Tomēr...
Neaizraujieties pār lieku, jo tieši jūs esat tie, kam ir vislielākā iespēja pēkšņi nonākt pie PATIESĪBAS.
Un ziniet, būs drausmīgi smagi atcerēties , ko esat sadarījuši un sarunājuši...
Es gribātu jūs no tam pasargāt.
Tas Kungs lai jūs svētī un pasargā!

pirms 8 gadiem, 2011.12.29 23:45

:D:D:D

cik daudzi vēl joprojām tic
evolucionistu pasaciņām par to,
ka cilvēks cēlies no pērtiķa?
:))))

pirms 8 gadiem, 2011.12.29 23:42

Jautājums

Un visvairāk es vēlētos redzēt, uz kādas mācību stundas rēķina būs vēl viens priekšmets? Varbūt uz matemātikas vai valodas? Ir sociālās zinības, vēl grib arī veselības mācību. Vai tiešām nepietiek?!

pirms 8 gadiem, 2011.12.29 23:04

Minka

Pilnībā piekrītu ateistei - sabiedrībai un baznīcai ir jābūt nošķirtām!Kurš gribēs, atradīs savu ceļu gan uz baznīcu, gan pie dieva. Un bērnus, kuri ir ļoti viegli iespaidojami, nav ko mācīt kristietību. Ja jāmāca vērtības, lai ir ētikas un estētikas stundas. Un kāds sakars ar komunismu?

pirms 8 gadiem, 2011.12.29 19:39

Ateiste

Man šķita, ka cilvēkiem jābūt iecietīgiem pret dažādiem uzskatiem. Nekad neesmu teikusi nevienu sliktu vārdu tiem cilvēkiem, kas tic Dievam un iet baznīcā, nevienam neesmu centusies pierādīt, ka Dieva nav.
Arī bērniem stāstu par to, ka ir dažādi uzskati, lai viņiem būtu iespēja veidot savu viedokli. Kāds tam sakars ar komunismu? Vai tad cilvēces ētiskās vērtības ir tikai baznīcā? Un, ja ejam tālāk - ir kristietība, budisms, hinduisms, daoisms u.c, kura ticība ir tā pareizākā? Katrai ir daudz piekritēju.

Tieši ticības vārdā ir izdarīts lielākais daudzums slepkavību, ticība ir bremzējusi zinātnes attīstību, jo - uzsveru vēlreiz - baznīca nav Dievs, bet cilvēki, kas to veido.

Un, ja iedziļinās kaut dažos kristīgās mācības standarta punktos - tajā ētiskās rīcības iemesli ir nevis tas, ka cilvēks ir labs (cilvēks ir grēcīgs!), bet tāpēc, ka Kristus skatās.

Un atsevišķi punkti vispār ir nonsens:


6.1. zina par Dieva esamību kā dzīvu un no redzamās pasaules atšķirīgu būtni; - kurš to zina?
6.2. ir priekšstats par Trīsvienīgā Dieva trim personām - Tēvu, Dēlu un Svēto Garu; - šizofrēnija?
6.3. izprot Jēzu Kristu kā Dieva radītās pasaules un cilvēka glābēju; - kā tad!
6.11. prot lietot jēdzienus: (…) mūžīgā dzīvība, (…) - pēc nāves mūs apēdīs tārpi, bet tā sauktais "gars" dzīvos citu cilvēku atmiņās un ūsu paveiktajos darbos
7.3. izprot lūgšanas nepieciešamību un nozīmību ikdienas dzīvē; - nestrādā, nemācies, tik lūdzies - viss tev tiks dots!
7.6. izturas pret kristīgu kalpošanu kā dzīves neatņemamu sastāvdaļu; - es taču teicu - paklausīga ļautiņu masa
7.13. spēj saskatīt Dieva nodomu ģimenes veidošanā un pastāvēšanā; - ???
8.3. izprot cilvēka dabas grēcīgumu un nepieciešamību pēc atgriešanās; - jā, ja baznīckungi mūs nepamācīs, paši neko nesapratīsim
8.17. izprot, ka sirdsapziņa ir Dieva balss cilvēkā; - man likās, ka sirdsapziņa ir cilvēka garīgo vērtību kopums

Negribu, lai tādas atziņas potē manu bērnu prātos. Viņiem pašiem jāveido savas dzīves, nevis jāpaļaujas uz augstākajiem spēkiem.

Un pats galvenais - Latvijā ir ticības brīvība, tāpēc skolās ticību nevar mācīt obligāti visiem.

pirms 8 gadiem, 2011.12.29 12:26

skolotājs

esmu pret. vai tad ar varu par cilvēku var pataisīt? kādus 10 gadus jau viņi pa skolām maisās, un tas viss izskatās kā patieso vērtību zaimošana. tie viltus pravieši jau ir līdz kaklam. par to, kas ir dzīves vērtība ir jārunā un jāmāca ģimenē. katra brīva izvēle pēc tam- uz kuru baznīcu iet, kādiem dieviem pateikties. dēļ šādām izdarībām arī tas Dieva vārds tiek notrulināts. kādēļ Latviešu Dievi plaukst un zaļo, bet no importa cilvēki novēršas, kaut arī to sludinātāji sen no baznīcu mūriem ir ārā mukuši, pa skolām, bērnudārziem klenderē, pa dzīvokļiem aģitē, no slimā pēdējo kapeiku ārā māna?

pirms 8 gadiem, 2011.12.29 10:46

Kurp_iesim

Par kādām "kristīgām vērtībām" jūs te stāstāt? Vai par tām, kuru ieviešanai dzīvē tika veiktas masu slepkavības? Kāpēc tas "vērtības" neattur pašus sludinātājus no bērnu seksuālās izmantošanas?

pirms 8 gadiem, 2011.12.29 09:10

palasait

pārsteidza, ka pieņem baušļuvērtību dzīvē,bet ienīstot baznīcu kā organizāciju, aizliedz tai bērniem šos baušļus izskaidrot unļaut pieņemt dabīgā veidā. ne jau par baznīcu solavinošas runas kristieši lasīs no 1.-3.klasei, bet par kristietību un par vērtībām.

pirms 8 gadiem, 2011.12.29 06:03

Oga

Tak ne jau baznīcā tās stundas notiek un ne jau priesteri tās stundas vada .
Vienkāŗši ir bēdīgi , ka jau 20 .gadus pēc neatkarības atgūšanas tik stipri komunisma veidotā morāle dzīva!
Aug jaunā paaudze bez pamatu pamata dzīvei, bet kā rāda vēsture pagrimusi sabiedrība iet bojā.
Laikam jau pēc dažu ateistu domām 1,999,564,000 cilvēku ir muļķi ,ka tic kristietībai.

pirms 8 gadiem, 2011.12.29 02:11

Ateiste

Ainār - baznīcu izdomāja bagātie, lai nabagos paklausībā turētu. Nestrīdēšos par Dieva esamību, bet baznīca gan ir tikai komercija un cilvēki, kas to veido. Diemžēl ne vienmēr tie labākie.
Cilvēces tikumiskās vērtības nav obligāti ticības mērcītē jāpasniedz. Ticiet man, bērniem šīs vērtības mācu un pati arī ievēroju. Bet baznīcā neeju. Bērni, kad izaugs - lai lemj paši un izvēlās paši. Bet skolā bērniem tās pasaciņas nav jāklausās, pārāk viegli iespaidojami tajā vecumā.

pirms 8 gadiem, 2011.12.29 00:31

Ainārs

Ateiste 28.12.2011. 21:23:50

Jauki pateicāt:"...ka nedrīkst zagt, nokaut, svešu sievu/vīru iekārot, ka vecāki jāciena..." Vēl nedaudz jāpapildina un būs visi Dieva baušļi. Ziniet, Dievs nāk līdz komplektā. Nebūs Dieva, nebūs arī baušļu. Diemžēl reālā dzīve parāda to, ka, atmetot Dievu un Jēzu Kristu, šie nosauktie baušļi kļūst par tukšu skaņu un burtu sakopojumu. Un tas, ko saucat par "makaronu karināšanu uz ausīm" palīdzētu Jūsu bērniem atklāt īstās dzīves vērtības un pareizi salikt savā dzīvē prioritātes. Ziniet, kā reklāmā: "Tev tas ir tikai makarons, bet kādam pēdējais salmiņš."!:)Turklāt esmu pārliecināts: tā kā bērni vēl nav "saslimuši ar neticības vīrusu", tad varētu ar laiku palīdzēt izārstēties arī Jums. Lai Jums laba veselība, mīlestība, ticība un cerība Jaunajā gadā ieejot!

pirms 8 gadiem, 2011.12.28 22:17

darba devējs

Es labāk darbā pieņemu kristiešus, zinu, ka strādās ar atbildību, nezags, var uzticēties, interesanti cilvēki. Bet tādu nav daudz.
Kristīgās mācības apgūšanu gan vajadzētu sākt ar saeimu!

pirms 8 gadiem, 2011.12.28 21:55

Doma

kakadu!
Tāpēc nav jau brīnums, ka mums klājas tā kā to esam pelnījuši(respektīvi izlūguši!)
Tu kļūdies es neesmu projām no Latvijas un netaisos braukt, tikai skatoties draugu galerijas secinu, ka visi latviešu bērni ārzemēs ļoti kristīgā veidā ir sagaidījuši Ziemassvētkus , bet atceroties dažu māmiņu ateistisko attieksmi un bļaušanu Latvijā nu esmu pamatīgi pārsteigta, kas tad ir mainījies , ja ļauj bērnam attēlot Mariju vai Jāzepu?

pirms 8 gadiem, 2011.12.28 21:41

Ateiste

Tā kā mūsu valstī baznīca ir atdalīta no valsts, vienīgais, ko ceru - kristīgā mācība jebkurā klasē nebūs obligāts priekšmets. Jo makaronus karināt uz ausīm es saviem bērniem neļaušu. To, ka nedrīkst zagt, nokaut, sveša sievu / vīru iekārot, ka vecākus jāciena, var iemācīt arī bez melnsvārču palīdzības.

Nja, un Ziemassvētki nav Kristus dzimšanas diena, bet ziemas saulgrieži, kad gada tumšākais laiks pārciests.

pirms 8 gadiem, 2011.12.28 21:23

kakadu

doma - nu tad brauc un iestudē. un neprotestē. jau gana daudz tādu ir devušies prom, meklēt mīkstāku maizi. bet manis ar pienu iezīstais ateisms ir devis iespēju dzīvot, strādāt un pelnīt ŠEIT.

pirms 8 gadiem, 2011.12.28 20:00

tikai

Lai māca svētdienas skolā pēc izvēles un tikai!

pirms 8 gadiem, 2011.12.28 19:18

Doma

Tikai nez kāpēc latviešu bērni ārzemēs uz Ziemassvētkiem ar aizrautību iestudē Betlemes stāstus un tur vecākiem nenāk prātā protestēt.
Skumji , ka padomju ateisms ar mātes pienu iezīsts un nelaiž nekādi vaļā!

pirms 8 gadiem, 2011.12.28 19:09

kakadu

es vispār aizliegtu jebkādu melnsvārču filozofēšanu,skolās !! pirmā vai pēdējā klase. tālāk no šīs kārtējās divkosības.

pirms 8 gadiem, 2011.12.28 19:00

stulbums

jau tagad neredzu jēgu tādai kristīgajai mācībai skolā.Lai bērni to apgūst svētdienas skolā.vienkārši smieklīgi ,kad bērns ir daļēji apguvis - Spēj pieņemt, ka varavīksne ir Dieva Derības zīme ar cilvēku.ko tāds pirmklasnieks vsp saprot???un ko tad 4.klasē mācīs?

pirms 8 gadiem, 2011.12.28 18:51

Jelgava