Ja deputāts nezinās latviešu valodu, viņu varēs izslēgt no Saeimas

Saeima 9.jūnijā galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Saeimas kārtības rullī, paredzot kārtību, kādā varēs pārbaudīt deputātu valodas prasmes, kā arī deputātus izslēgt no Saeimas, ja viņu valsts valodas prasmes nebūs pietiekamas.

Šie grozījumi veicinās deputātu pilnvērtīgu iesaistīšanos parlamenta darbā, jo tas ir iespējams tikai tad, ja deputāts spēj izsmeļoši argumentēt viedokli un aktīvi debatēt Saeimas un komisiju sēdēs. Lai nepieļautu manipulācijas par iespējamo politisko izrēķināšanos, pie šī izvērstā regulējuma strādājuši deputāti no visām Saeimas frakcijām, norāda par likumprojekta virzību atbildīgās Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Ilma Čepāne. Patlaban Saeimas kārtības rullis nosaka, ka parlaments var izslēgt deputātu no Saeimas sastāva, ja viņš neprot valsts valodu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo pienākumu veikšanai. Taču likumā nav iestrādāta kārtība, kā to konstatēt, informē saeimas Preses dienests. Rosināt kāda kolēģa latviešu valodas prasmes pārbaudi varēs ne mazāk kā 20 Saeimas deputāti. Apšaubot kāda deputāta valsts valodas zināšanu apjomu profesionālo pienākumu veikšanai, viņiem būs tiesības vērsties Saeimas Prezidijā, aicinot attiecīgo deputātu nosūtīt uz valsts valodas prasmes pārbaudi. Lēmuma projekts bez debatēm tiks nodots Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai, kas slēgtā sēdē, pieaicinot deputātu un Valsts valodas centra pārstāvi, izvērtēs un Saeimai sniegs atzinumu par pārbaudes nepieciešamību. Pēc tam komisijas lēmuma projektu izskatīs Saeimas sēdē, kur lems par deputāta nosūtīšanu uz valsts valodas pārbaudi. Ja balsojums būs pozitīvs, deputātam ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā būs jāveic pārbaude Valsts izglītības satura centrā. Noteiktajā termiņā to varēs veikt ne vairāk kā divas reizes un šo termiņu varēs pagarināt, ja ne mazāk kā 10 deputāti būs iesnieguši attiecīgu lēmuma projektu.Ja deputāta valsts valodas zināšanas pārbaudē tiks atzītas par neatbilstošām vai arī ja deputāts atteiksies veikt pārbaudi, Saeima varēs lemt par deputāta izslēgšanu no Saeimas sastāva. Jaunais regulējums paredz arī pārbaudes rezultātu apstrīdēšanas kārtību, ja deputāts tiem nepiekrīt.Ja Valsts izglītības satura centrs deputāta valodas prasmes atzīs par atbilstošām, Saeimas Prezidijs par to ziņos Saeimai.

Pievieno komentāru

Jelgava