Jaunajā gadā gaidāmas plašas izmaiņas sociālajā jomā, tostarp palielināsies minimālā alga

Nākamajā gadā Latvijas iedzīvotājus sagaida plašas izmaiņas sociālajā jomā, tostarp par 2% pieaugs sociālās apdrošināšanas iemaksu likme, palielināsies minimālā alga un stāsies spēkā Invaliditātes likums, aģentūru BNS informēja Labklājības ministrijā (LM).

No 2011.gada 1.janvāra valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme darba ņēmējam vispārīgajā gadījumā būs 35,09%, no tiem darba devējs maksās 24,09%, bet darba ņēmējs - 11%. Ja darba devējs nebūs faktiski veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas par darbinieku, persona, sasniedzot pensijas vecumu, varēs tās samaksāt pati. Savukārt, ja darba devējs būs pieķerts darbinieka nereģistrētā nodarbināšanā, nodokļu administrācija piedzīs sociālās apdrošināšanas iemaksas par triju mēnešu periodu, nevis kā līdz šim - par vienu mēnesi.No nākamā gada arī mainīta bezdarbnieka pabalsta izmaksas kārtība par pēdējiem pieciem vai trim mēnešiem. Proti, bezdarbniekiem ar apdrošināšanas stāžu no viena līdz deviņiem gadiem pabalsta izmaksas piektajā un sestajā mēnesī tā apmērs būs 45 lati, bet ne vairāk kā 75% no sākotnēji piešķirtā bezdarbnieka pabalsta, savukārt septītajā līdz devītajā mēnesī - 45 lati, bet ne vairāk kā 50% no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta. Pašlaik saskaņā ar Sociālās drošības tīkla stratēģiju pēdējos mēnešos visiem bezdarbniekiem tiek izmaksāts konstants pabalsts 45 latu apmērā.Savukārt bezdarbniekiem ar apdrošināšanas stāžu no 10 līdz 19 gadiem bezdarbnieka pabalstu pēdējos trīs mēnešus izmaksās 45 latus mēnesī, bet ne vairāk kā 50% no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta.Nākamgad līdz 200 latiem tiks paaugstināta minimālā mēnešalga, nosakot minimālo stundas tarifa likmi 1,189 latu apmērā.Tomēr, neskatoties uz minimālās algas paaugstināšanu, trūcīgā statusa saņemšanai ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā arī turpmāk nevarēs pārsniegt 90 latu jeb pusi no 2010.gada minimālās algas. Nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes vai personas statusam, netiks vērtēts tas, cik ilgi tās īpašumā atrodas vienīgais automobilis. Iepriekš, ja auto bija iegādāts pēdējo divu gadu laikā, nebija iespējams iegūt trūcīgā statusu, lai gan daudzos gadījumos ģimenes akūtas nepieciešamības dēļ nomainīja lielākas mašīnas pret mazākām, lai varētu, piemēram, turpināt izvadāt bērnus uz skolu.Sociālajam dienestam būs iespēja no jauna veikt izvērtējumu, ja trūcīgā statusa darbības laikā būtiski mainīsies ģimenes materiālā un sociālā situācija. Līdz šim sociālais dienests varēja pieņemt tikai ģimenei labvēlīgāku lēmumu, bet ne lemt par statusa atcelšanu, ja ģimenes situācija tā darbības laikā būtiski uzlabojusies.Nākamgad iemaksas otrajā pensiju līmenī netiks paaugstinātas un saglabāsies 2% apmērā. Līdz 2013.gadam būs iesaldēta pensiju, kā arī atlīdzību par darbspēju un apgādnieka zaudējumu indeksācija.Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) no nākamā gada pārņems Iekšlietu ministrijas, prokuroru, diplomātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Kultūras ministrijas un tiesnešu izdienas pensiju administrēšanu, tostarp speciālo piemaksu pie vecuma pensijas administrēšanu tiem cilvēkiem, kuri dienējuši Latvijas policijā un Latvijas Robežsargu brigādē un kuru dienestu pārtraukusi Latvijas iekļaušana PSRS sastāvā.Nākamgad stāsies spēkā Invaliditātes likums, kas paredz, ka bērna invalīda statuss tiks noteikts līdz 18 gadu vecumam līdzšinējo 16 gadu vietā. Likums arī nosaka prognozējamu invaliditāti un paredz cilvēkiem ar prognozējamu invaliditāti nodrošināt tiesības prioritāri saņemt no valsts budžeta apmaksātus ārstniecības, kā arī sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus atbilstoši individuālajam rehabilitācijas plānam.Invaliditātes likumā paredzētas divas valsts apmaksātas psihologa konsultācijas bērnam un viņa vecākiem tajās ģimenēs, kurās bērnam pirmo reizi tiek noteikta invaliditāte. Psihologa pakalpojuma koordinēšanu veiks pašvaldības sociālais dienests.Personas ar 1.grupas redzes invaliditāti, kuras nesaņem valsts pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, varēs saņemt iknedēļas pabalstu 12 latu apmērā par asistenta nodrošināšanu 10 stundu nedēļā. Šo pabalstu izmaksās Nodarbinātības valsts aģentūra.No 2011.gada LM no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārņems Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas uzraudzības un kontroles funkciju.

Pievieno komentāru

Jelgava