Jaunos «Latvenergo» tarifus tiesā apstrīd arī Kocēnu novada pašvaldība

Kocēnu novada pašvaldība iesniegusi Administratīvajā apgabaltiesā prasību atcelt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu, kas paredz no 2011.gada 1.aprīļa paaugstināt elektroenerģijas tarifus, portālu diena.lv informēja domes pārstāve Elīna Upīte.

Pašvaldība uzskata, ka jaunie elektroenerģijas tarifi nav tiesiski, jo tie tiek nepamatoti palielināti par 45% dienā un 24% naktī. Pašvaldība šādu pieaugumu nevērtē kā saprātīgu, samērīgu un izlīdzsvarotu no lietotāju pamatoto interešu viedokļa. Tā uzskata, ka, pieļaujot šādu tarifu stāšanos spēkā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, iespējams, ir rūpējusies par sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju attīstību, bet nav ievērojusi tai juridiski pretnostatītās lietotāju intereses, pārkāpjot taisnīguma principu, informēja pašvaldībā.E.Upīte norādīja, ka saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 7. panta 2.daļu pašvaldības autonomās funkcijas - ielu apgaismojuma izpildi organizē un par to atbild pašvaldība. «Tarifu paaugstināšanas gadījumā, palielināsies ielu apgaismojuma nodrošināšanai nepieciešamais finansējuma apjoms, tā vietā, lai šos finanšu līdzekļus ieguldītu citu pašvaldības autonomu funkciju, piemēram, izglītības, veselības aprūpes, sociālās palīdzības, kultūras, komunālo un citu pakalpojumu nodrošināšanai un pilnveidošanai,» domes lēmumu skaidroja E.Upīte.Domes pārstāve minēja, ka, samazinoties ielu apgaismojumam, pasliktināsies kriminogēnā situācija un tiks apdraudēta iedzīvotāju drošība diennakts tumšajā laikā.Lai ekonomētu finanšu līdzekļus, aizvadītā gada rudens un ziemas periodā Kocēnu novada pašvaldība līdz minimālam līmenim samazināja ielu apgaismojuma apjomu, kā rezultātā tika saņemtas iedzīvotāju sūdzības. «Ielu apgaismojums ir viens no svarīgākajiem aspektiem, kas iedzīvotājos rada drošības sajūtu, atrodoties ārpus mājām diennakts tumšajā laikā,» klāstīja pašvaldības pārstāve.

Pievieno komentāru

Jelgava