Jelgavā notiks Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma simulācija

Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) speciālisti 11. un 12.oktobrī kopā ar citu Baltijas un Ziemeļvalstu speciālistiem piedalīsies kopīgā Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma simulācijā.

Saskaņā ar mācību programmu, tajās piedalīsies astoņu valstu, tai skaitā arī Latvijas, veterinārie dienesti un mācības notiks divos līmeņos. 11.oktobrī mācības notiks starptautiskā līmenī, piedaloties Baltijas un Ziemeļvalstu veterināro dienestu vadība un tajā pēc iepriekš izstrādāta scenārija notiks mācību komunikācijā starp valstīm Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma gadījumā. Tāpat katras valsts veterinārais dienests ik pēc laika saņems uzdevumu, kas liks mainīt rīcību dažādās situācijās un pavērsienos, informē PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anna Joffe.Savukārt 12.oktobrī nacionālajā līmenī katrai valstij simulācija būs atšķirīga, izstrādāta individuāli pēc katras valsts vajadzībām. Latvijā PVD to organizēs divās dienesta struktūrvienībās – Valmierā un Jelgavā un tā notiks trīs dzīvnieku novietnēs, kuru saimnieciskā darbība savstarpēji saistīta. Šajās teritorijās simulācijas laikā tiks sasauktas Civilās aizsardzības operatīvā komisijas. Mācības notiks gan teorētiski, gan praktiski. Praktiskajā daļā inspektori apmeklēs iesaistītās dzīvnieku novietnes, veiks epidemioloģisko izmeklēšanu.  Mācības noslēgsies ar diskusijām par slimības simulācijas norisi un paveiktā analīzi. To pārrunās gan PVD veterinārās jomas speciālisti, gan diskutēs Baltijas un Ziemeļvalstu darba grupas eksperti. Mācību laikā ir svarīgi apzināt, kāds laiks un resursi nepieciešami, lai veiktu slimības pilnīgu apkarošanu.Baltijas un Ziemeļvalstu ārkārtas situāciju darba grupa, kuras sastāvā ir pārstāvis no katras valsts, darbojas pastāvīgi un ik gadu vismaz trīs reizes tiekas darba grupu sanāksmēs. To finansē Ziemeļvalstu padome.Baltijas un Ziemeļvalstu veterināro dienestu noslēgtais sadarbības līgums paredz arī slimības uzliesmojumu gadījumā sniegt savstarpēju palīdzību.Āfrikas cūku mēris ir ļoti lipīga dzīvnieku infekcijas slimība, ar kuru neatkarīgi no vecuma slimo gan mājas, gan meža cūkas un tai raksturīga augsta dzīvnieku mirstība.       

Pievieno komentāru

Jelgava