Jelgavnieki ir iesaistījušies Latvijas Vecāku kustībā

Ar dabas mākslas darbnīcām bērniem darbību sākusi Latvijas Vecāku kustība. Oktobra pirmajā nedēļas nogalē Ogres novada Turbās pulcējas gandrīz 50 bērni un viņu vecāki no visas Latvijas - Rīgas, Ventspils, Jelgavas, Ozolniekiem, Tukuma, Jaunpiebalgas, Baldones, Ogres, Ikšķiles, lai kopā mācītos, jaunradītu un kļūtu dabai draudzīgāki.

«Pasākuma mērķis bija attīstīt bērnos radošās prasmes un veicināt izpratni par dabu un ekoloģiju – tika īstenots divu dienu radošās darbnīcās. Kopā ar mākslas un mūzikas pedagogiem bērni vingrinājās radošuma, iniciatīvas un uzņēmības attīstīšanā, kas ir svarīgs priekšnosacījums bērna sociālo iemaņu attīstībai, veidojoties par aktīvu, patstāvīgu, radošu un sadarbībai atvērtu cilvēku, kas ciena citus un uzticas pats savām spējām. Dabas mākslas darbnīcām bija inovatīvs raksturs, kas pamatā saistīts ar vides izglītības un ekoloģiska dzīvesveida integrēšanu mākslas jomās, izglītojot un iesaistot notiekošajā bērnus kopā ar vecākiem,» skaidro biedrības valdes locekle Iveta Pavziniuka.Kamēr bērni atklāja sevī radošuma garu un prasmes draudzīgi sadarboties ar līdzcilvēkiem un dabu, vecāki tikās dažādās sarunās un diskusijās. Uzmanības centrā - vecāku iniciatīvas jaunās izglītības un dzīves stila jomās. Pieredzē dalījās jauno skolu veidotāji un alternatīvās izglītības piekritēji no Ikšķiles, Tukuma, Jelgavas un Jaunpiebalgas. Latvijas Vecāku kustība dibināta 2011.gada vasaras saulgriežos ar mērķi palīdzēt īstenot radošu vecāku iniciatīvas. Latvijas Vecāku kustībai ir atbalsta punkti Rīgā, Tukumā, Jelgavā, Ventspilī un Jaunpiebalgā, kas apkopo informāciju par izglītības, veselības un personiskās attīstības iespējām, kā arī organizē seminārus un lekciju kursus.

Pievieno komentāru

Jelgava