Joprojām 30 tūkstoši mājsaimniecību neredz nacionālos Latvijas kanālus

Kā liecina tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūras «TNS Latvia» veiktais pētījums par TV tehnisko aprīkojumu Latvijas mājsaimniecībās, tad 30 000 mājsaimniecību, kurās ir televizors, joprojām neredz nevienu no nacionālajiem Latvijas kanāliem.

Tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra «TNS Latvia» jau divpadsmito gadu pēc kārtas nodrošina Latvijas TV reklāmas industriju ar objektīva Televīzijas auditorijas pētījuma datiem, izmantojot speciālu tehnisko aprīkojumu «TV Metrus» un «FrameGrabber» digitālā signāla mērīšanai. Šī pētījuma ietvaros regulāri tiek veikts «Dibināšanas pētījums» (Establishment Survey), aptaujājot 6000 mājsaimniecību gadā, lai noskaidrotu to TV tehnisko aprīkojumu, informē «TNS Latvia» mārketinga vadītāja Laura Vendele.Pētījuma rezultāti rāda, ka apmēram puse Latvijas mājsaimniecību, kurās ir vismaz viens televizors, ir aprīkotas ar dekoderi digitālā TV signāla uztveršanai. Tā ir gan digitālā virszemes televīzija, gan interaktīvā interneta protokola televīzija (IPTV), gan digitālā satelīttelevīzija, gan digitālā kabeļtelevīzija.Salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm, Latvija ir priekšgalā digitālā TV signāla izmantošanā, jo Igaunijā digitālo televīziju skatās apmēram 40% mājsaimniecību, savukārt Lietuvā tikai 20%.«Joprojām 30 000 mājsaimniecību, kurās ir televizors, neredz nevienu no nacionālajiem Latvijas kanāliem. Lielākā daļa šo mājsaimniecību TV neizmanto vispār, bet otra puse uztver kādu no kaimiņvalstu analogajā virszemes apraidē raidītajiem kanāliem,» skaidro «TNS Latvia» mediju pētījumu lielo klientu direktors Mārtiņš Traubergs.«TNS Latvia» ir tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra Latvijā.

Pievieno komentāru

Jelgava