KNAB: Pērn aktivizējusies kukuļu pieprasīšana

Pēc vairāku gadu pārtraukuma audzis aktīvas kukuļu pieprasīšanas apjoms, un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) to saista ar ekonomiskās krīzes ietekmi uz publiskās pārvaldes un uzņēmējdarbības mijiedarbību, liecina KNAB sagatavotais ziņojums valdībai un Saeimai, kas publiskots KNAB mājaslapā.

2010.gadā KNAB prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtījis 15 kriminālprocesus pret 46 personām, nostiprinot pierādījumus 276 noziedzīgu nodarījumu epizodēs. 2010.gadā KNAB uzsācis 34 kriminālprocesus, no citām iestādēm saņemti septiņi kriminālprocesu materiāli. Izmeklēšanas nodaļas izmeklētāju lietvedībā uz 2010.gada 4.janvāri atradās 44 krimināllietas, bet 2011.gada 3.janvārī – 48 krimināllietas, teikts ziņojumā par paveikto 2010.gadā.No 2010.gadā prokuratūras iestādēm kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīto kriminālprocesu materiāliem redzams, ka noziedzīgu darbību rezultātā atsevišķām institūcijām, fiziskām un juridiskām personām kopumā radīti zaudējumi vairāk kā 430 000 latu apmērā.Par likumā «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» noteikto ierobežojumu neievērošanu 2010.gadā KNAB izskatījis 199 administratīvā pārkāpuma lietas, kuru ietvaros administratīvi sodītas 86 valsts amatpersonas, piemērojot naudas sodu 5860 latu apmērā, 102 amatpersonām izteikts mutvārdu aizrādījums. KNAB septiņām valsts amatpersonām lūdzis atlīdzināt valstij nodarītos zaudējumus 28 390 latu apmērā.Pārbaudot valsts amatpersonu ienākumu atbilstību izdevumiem, KNAB konstatējis, ka 21 gadījumā valsts amatpersonu un viņu radinieku ienākumi, iespējams, nav bijuši atbilstoši viņu izdevumiem, tāpēc šie pārbaudes materiāli nosūtīti VID. Atskaites periodā VID, pamatojoties uz iepriekš pēc KNAB lūguma veikto auditu rezultātiem, pieņēmis lēmumus par papildus nodokļu aprēķināšanu un soda naudas uzlikšanu septiņām personām par kopējo summu 688 976 lati.Veicot pārbaudes par valsts amatpersonu rīcību ar valsts un pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem, KNAB konstatējis 119 pārkāpumus, no tiem 60% gadījumu bija saistīti ar pārkāpumiem publisko iepirkumu procedūrās, 19% gadījumu valsts amatpersonas, izmantojot dienesta stāvokli vai pārsniedzot tām noteiktās amata pilnvaras, guvušas nepelnītu labumu sev vai citām personām.Realizējot priekšvēlēšanu aģitācijas kontroli, KNAB apkopojis vairāk nekā 1360 paziņojumus par limitētajiem vēlēšanu kampaņu izdevumiem, kā rezultātā tika noteikts, ka divi politiskie spēki pietuvojās atļautajam izdevumu apmēram – attiecīgi 94,8% un 94,7% apmērā, vēl divas partijas sasniedza 78% un 55% no likumā noteiktā priekšvēlēšanu izdevumu apmēra. Pārējie deviņi politiskie spēki iztērēja mazāk par 16% no pieļaujamajiem finanšu resursiem, kas arī tika prognozēts, jo maksimālais tēriņu limits bija pietiekami augsts – 571 212 lati. Kā liecina partiju deklarācijās norādītā informācija, visas 13 politiskās partijas un to apvienības, kas bija iesniegušas savus deputātu kandidātu sarakstus 10.Saeimas vēlēšanām, priekšvēlēšanu aģitācijai kopumā izlietojušas 3,6 miljonus latu.Par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma normu pārkāpumiem 2010.gadā KNAB sastādījis 60 administratīvā pārkāpuma protokolus un pieņēmis 46 lēmumus par administratīvā soda piemērošanu politiskajām partijām, uzliekot naudas sodus kopumā 7650 latu apmērā, bet 13 gadījumos izbeidzot administratīvā pārkāpuma lietu maznozīmīguma dēļ. Par paziņojumu par plānoto priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu iesniegšanas kārtības neievērošanu, par priekšvēlēšanu aģitācijas izcenojumu neiesniegšanu un par priekšvēlēšanu aģitācijas izcenojumu grozīšanu attiecībā uz plašsaziņas līdzekļiem tika pieņemti lēmumi 45 administratīvā pārkāpuma lietās, 22 gadījumos piemērojot administratīvo atbildību kopumā 1375 latu apmērā. Tika pieņemti 13 lēmumi par pretlikumīgi saņemto finanšu līdzekļu atmaksāšanu 21 343 latu apmērā.Pretkorupcijas politikas koordinēšanā un normatīvo aktu projektu izstrādē 2010.gadā KNAB arī strādājis pie jautājumiem, kas saistīti ar korupcijas risku samazināšanu valsts un pašvaldību institūcijās, ziņotāju, kas informē par interešu konfliktu vai koruptīviem pārkāpumiem iestādē, tiesisko aizsardzību, kā arī par informācijas par lobētājiem publiskās pieejamības nodrošināšanu. 2010.gada nogalē Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts KNAB vadītās darba grupas izstrādātais koncepcijas projekts «Koncepcija par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās», ar kuru Ministru kabinetam tiek piedāvāti trīs risinājuma varianti un veicamie pasākumi korupcijas risku mazināšanai valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās.KNAB 2010.gadā organizējis 92 izglītojošus seminārus, skaidrojot likuma «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» normas, sniedzot rekomendācijas institūcijām iekšējo pretkorupcijas pasākumu īstenošanai, skaidrojot izmaiņas priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanā, kā arī īpašu uzmanību veltot grozījumiem Krimināllikuma pantos un izglītojot valsts institūciju darbiniekus par prettiesiskas labumu pieprasīšanas un pieņemšanas aizliegumu. Seminārus un lekcijas noklausījušies aptuveni 3 500 dalībnieki.Līdzīgi kā 2009.gadā arī 2010.gadā KNAB novērojis šādas koruptīvas rīcības tendences: izplatīti korupcijas riski ir publisko iepirkumu procedūrās, augsts publisko līdzekļu izkrāpšanas un izsaimniekošanas risks, veicot fiktīvus darījumus, sastopama ir dienesta resursu izmantošana privātām vajadzībām, kā arī biežāk novēroti korupcijas riski personāla atlasē un rīcībā ar Eiropas Savienības finansējumu. Gan KNAB uzsāktie kriminālprocesi, gan kriminālvajāšanai nosūtītās lietas norāda uz koruptīvu rīcību tiesībaizsardzības iestādēs un to valsts amatpersonu darbībā, kas veic kontroles un uzraudzības funkcijas attiecībā uz komercsabiedrībām, kā arī konstatēti vairāki gadījumi, kad personas (gan privātpersonas, gan valsts amatpersonas) veikušas krāpnieciskas darbības, lai iegūtu dažādus sociālos pabalstus.2010.gadā KNAB Ziņojumu centrā ir pieņemti 162 apmeklētāji un 1 264 reizes saņemta informācija pa uzticības tālruni 80002070, kas ir par 3% vairāk nekā 2009.gadā.Pilnu KNAB ziņojumu skatiet zem šīs saites .

Pievieno komentāru

Jelgava