Kredītu tirgus turpina izjust cilvēku maksātspējas mazināšanos

Šogad februārī par teju 90 miljoniem latu jeb 2,3% palielinājās kopējais kavēto kredītu apjoms, tajā skaitā galvenokārt bija kredīti vietējām mājsaimniecībām un kredīti operācijām ar nekustamo īpašumu.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) secinājusi, ka šo pieaugumu kredītu kategorijā ar maksājumu kavējumu līdz 30 dienām ietekmēja mājsaimniecību maksātspējas mazināšanās, jo situācija darba tirgū nav būtiski uzlabojusies un ir vērojams mājsaimniecību izdevumu pieaugum. Tāpat to ietekmēja arī vairāk uz iekšējo pieprasījumu orientēto nozaru uzņēmumu finansiālās situācijas pasliktināšanās - pieprasījumu mazina pirktspējas krišanās, savukārt uzņēmējdarbības izmaksas palielinās augot nodokļiem un nodevām.Tādējādi februāra beigās no kopējā 14,04 miljardu latu kredītu portfeļa 28,1% (jeb ap 3,9 miljardi latu) kopumā bija kredīti ar maksājumu kavējumiem, bet bez kavējumiem bija attiecīgi 71,9% kredītu (janvāra beigās – 72,8%). Tikmēr kredītu ar maksājumu kavējumu virs 90 dienām atlikums turpināja samazināties arī februārī (par 2,7%) un to īpatsvars kredītportfelī saruka līdz 18,7% (janvārī – 19%).Kredītos ar maksājumu kavējumu virs 90 dienām lielākais īpatsvars bija rezidentu uzņēmumiem operācijām ar nekustamo īpašumu izsniegtajiem kredītiem (22,5%) un rezidentu mājsaimniecībām izsniegtajiem kredītiem mājokļa iegādei (28,6%). Banku izveidoto uzkrājumu nedrošajiem kredītiem atlikums būtiski neizmainījās un februāra beigās joprojām bija 1,6 miljardi latu jeb 11,5% no banku kopējā kredītportfeļa (janvāra beigās – 11,4%)Pārstrukturēto kredītu kategorijā februārī no jauna iekļauto kredītu skaits bija gandrīz 2,7 tūkstoši kredītu par kopējo summu 208,8 miljoni latu. Savukārt atgūšanas procesā esošo kredītu kategorijā februārī no jauna iekļauto kredītu skaits bija gandrīz 2,5 tūkstoši kredītu par kopējo summu 93,3 miljoni latu. Gan pārstrukturēto, gan atgūšanas procesā esošo kredītu kategorijās februārī no jauna iekļauti galvenokārt operācijām ar nekustamo īpašumu un rezidentu mājsaimniecībām mājokļu iegādei izsniegtie kredīti. Februāra beigās pārstrukturēto kredītu īpatsvars banku sektora kopējā kredītportfelī sasniedza 20,2%, savukārt atgūšanas procesā bija 15,7% no kopējā banku kredītportfeļa (janvāra beigās attiecīgi 19,9% un 15,6%).

Pievieno komentāru

Jelgava