Lauku ceļiem nauda jāgaida vismaz līdz nākamajam plānošanas periodam

Autoceļiem šogad pavisam iecerēts tērēt 270 miljonus latu, tostarp 196,5 miljonus latu Eiropas Savienības (ES) fondu naudas, tomēr ceļu sabrukumu tas neapturēs, ceturtdien raksta Latvijas Avīze.

Valstī no aptuveni 60 tūkstošiem kilometru garā ceļu tīkla ik gadu sabrūk 1 800 – 3 000 kilometru ceļu un ielu, kas veido aptuveni 3 – 5%. Patlaban jau ir sabrukuši 42% no 13 tūkstošiem km garā valsts vietējo ceļu tīkla un 675 km jeb 40,9% no valsts galveno autoceļu asfalta klājuma. Lai kopējai situācijai neļautu pasliktināties, ceļiem piešķirtās naudas summai gadā vajadzētu aptuveni 400 miljonu latu.VAS Latvijas valsts ceļi valdes priekšsēdētājs Ivars Pāže norāda, ka šajā gadā pavisam pastiprinās valsts galveno ceļu segumu 336 km garumā. Valsts reģionālajos ceļos ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu pabeigs vai sāks īstenot 24 ceļu stāvokļa uzlabošanas projektus 205 km garumā – šajos posmos turpmāk grants seguma vietā būs asfalta segums.Satiksmes ministrs Uldis Augulis uzsvēra, ka ceļu nozarē darbs tiekot virzīts uz maģistrālo ceļu uzlabošanu, kas došot izaugsmes iespējas arī ostām. Viņš pēc būtības neatbildēja, kāpēc pašvaldību ceļiem, kas veido 39 tūkstošus km no 60 tūkstošu km garā kopējā ceļu tīkla Latvijā, nav paredzēts piešķirt ES naudas atbalstu, neskaitot naudu tranzītielām un satiksmes drošības uzlabošanai. Ministrs norāda, ka pašvaldībām ir piešķirta nauda ceļu uzturēšanai un notiekot grants segas atjaunošanas darbi.Satiksmes ministrija prezentējusi autoceļu sakārtošanas plānu, kurā iecerēti trīs darbi, tostarp darbs pie nākamā ES fondu programmēšanas perioda plānošanas, kā arī konkrētu projektu apzināšanas, Autoceļu fonda atjaunošana un ceļu kvalitātes uzlabošana.No I.Pāžes teiktā izrietēja, ka nākamajā plānošanas periodā pašvaldību ceļiem varētu paredzēt 25% no kopējā šā fonda finansējuma. Tātad lauku ceļiem nauda jāgaida vismaz līdz nākamajam plānošanas periodam, kas sāksies 2014.gadā.Apgūstamās ES fondu naudas atbalsts nākamajos gados strauji samazināsies – 2012.gadā paredzēti 93,7, 2013.gadā – 28,1, bet 2014.gadā – vien 13 miljonu latu liels atbalsts. Satiksmes ministrs norādīja – šo samazinājumu vajadzētu kompensēt ar lielāku valsts ieguldījumu ceļos.

Pievieno komentāru

Jelgava