Ledus sastrēgumu spridzināšana prasīs papildu līdzekļus zivju resursu atjaunošanai

Sprāgstvielu izmantošanai ledus sastrēgumu likvidēšanai ūdenstilpnēs var nodarīt nozīmīgu kaitējumu zivju resursiem. Valsts programmas koriģēšanas rezultātā, pieejamie finanšu līdzekļi tiks novirzīti zivju resursu atjaunošanai tajās ūdenstilpnes, kurās zivju resursiem nodarītie zaudējumi būs vislielākie.

Šajā situācijā, lai maksimāli samazinātu zaudējumus zivju resursiem, Valsts vides dienesta speciālisti fiksē informāciju par veiktajiem spridzināšanas darbiem. Nepieciešama informācija pēc darbu pabeigšanas tiks apkopota un nodota pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā BIOR ekspertīzes veikšanai, informē Vides ministrija.Pēc ekspertīzes rezultātu saņemšanas VVD speciālisti sagatavos priekšlikumus Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamentam par valsts programmas «Zivju resursu atjaunošana» nepieciešamo koriģēšanu.

Pievieno komentāru

Jelgava