Lems par izmaiņām stipendiju piešķiršanas kritērijos

Valdība otrdien lems par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotajām izmaiņām noteikumos par stipendijām.

Grozījumi paredz, ka, piešķirot stipendiju, studējošā sociālais, ģimenes un materiālais stāvoklis tiks ņemts vērā, ja vismaz diviem studentiem ir līdzīgi sekmju un zinātniskās darbības rezultāti.Šādas izmaiņas noteikumos par stipendijām sagatavotas, ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, kas pieņemts 6.maijā.2009.gada vasarā valdība mainīja noteikumus, nosakot prioritāti stipendiju saņemšanā tiem studējošajiem, kuriem ir konkrēts sociālais vai ģimenes stāvoklis vai kuru materiālā situācija tiek uzskatīta par salīdzinoši sliktāku. Grozījumi tika sagatavoti, lai esošajā ekonomiskajā situācijā sociāli neaizsargātākiem vidējās izglītības absolventiem, kas uzrādījuši augstus mācību sasniegumus, neliegtu iespēju turpināt izglītoties. Uz šādas iniciatīvas nepieciešamību, izvērtējot augstākās izglītības sistēmu, norādīja arī Pasaules Bankas eksperti.Tomēr Satversmes tiesa 6.maijā šo normu atzina par neatbilstošu Satversmes 64.pantam un atzina to par spēkā neesošu no 2011.gada 1.augusta.Tādējādi no 1.augusta būs spēkā iepriekšējais regulējums, proti, ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju un zinātniskās darbības rādītāji, augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju vispirms piešķir: 1) invalīdam, bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam, 2)studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises brīdi piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, 3) studējošajam no ģimenes, kurā ir trīs vai vairāk bērnu, 4) studējošajam, kura ģimenē ir viens vai vairāki bērni.Noteikumu projekts attiecas uz studējošajiem, kas studē valsts finansētajās budžeta vietās. 2010./2011.akadēmiskajā gadā par valsts budžeta līdzekļiem studē 35 332 studenti jeb 34% no visiem studējošajiem.

Pievieno komentāru

Jelgava