«Likvidējamā RSK apdrošināšanas AS» slēdz filiāli Dobelē

Likvidācijas procesa gaitā kopš 25.marta tiek slēgta «Likvidējamās RSK apdrošināšanas AS» Zemgales reģionālā filiāle Dobelē, Uzvaras ielā 5. Turpmākai atlīdzību saņemšanai un informācijai par privātpersonu veselības apdrošināšanas polišu pārtraukšanas kārtību klienti aicināti vērsties «RSK apdrošināšanas AS» Centrālajā birojā Rīgā.

Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) 5.martā apstiprināto likvidācijas procesa plānu tiek slēgtas visas «RSK apdrošināšanas AS» reģionālās filiāles, bet atlīdzību pieteikšanai darbu turpina Centrālais birojs Rīgā. Atlīdzību pieteikumu kopā ar pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem klienti var iesniegt personīgi vai sūtot pa pastu uz «RSK apdrošināšanas AS» Centrālo biroju Rīgā, Lāčplēša ielā 38. Uzņēmums aicina neskaidrību gadījumā zvanīt uz «Likvidējamās RSK apdrošināšanas AS» informatīvo tālruni 67031111, informē uzņēmuma sabiedrisko attiecību konsultante Ilze Gabrāne.Atlīdzības pieteikums pieejams uzņēmuma mājas lapā www.rsk.lv, kā arī klientu ērtībām, kuriem nav pieejams interneta pieslēgums, atlīdzību pieteikuma veidlapas izvietotas bijušā RSK Dobeles biroja telpās, Uzvaras ielā 5, kā arī Dobeles slimnīcā, 1.Dobeles doktorāta reģistratūrā, Bēnes doktorātā un Auces ārstu privātpraksē. Tāpat atlīdzību pieteikumus privātpersonu veselības apdrošināšanas polišu īpašnieki saņems kopā ar vēstuli par apdrošināšanas līguma pārtraukšanu.Jau iepriekš ziņots, ka «Likvidējamā RSK apdrošināšanas AS» atbilstoši likvidācijas procesa plānam, kas saskaņots FKTK, izvērtējot apdrošināšanas polišu īpašnieku intereses, pieņēmusi lēmumu pārtraukt privātpersonu veselības apdrošināšanas polišu darbību.Pēc rūpīgas situācijas izvērtēšanas un saskaņošanas ar FKTK, lēmums par polišu pārtraukšanu pirms termiņa, tika atzīts par polises īpašnieku interesēm visatbilstošāko risinājumu, nodrošinot pienākošos atlīdzību izmaksu apmēru. Uzņēmums, atbilstoši regulējošiem normatīvajiem aktiem, aprēķinās polises īpašniekiem atlikušo apdrošināšanas prēmijas daļu, un, kuriem tāda būs, veiks atmaksu. Tuvāko divu nedēļu laikā katrs «Likvidējamās RSK apdrošināšanas AS» individuālās veselības apdrošināšanas polises īpašnieks saņems vēstuli, kurā būs norādīts līguma darbības beigu datums un atlīdzību pieteikšanas kārtība, kā arī būs pievienots iesniegums apdrošināšanas prēmijas atlikuma saņemšanai. Veselības apdrošināšanas polises īpašnieks divu mēnešu laikā no polises darbības pārtraukšanas varēs iesniegt vēl nepieteikto atlīdzību pieteikumu «Likvidējamā RSK apdrošināšanas AS».Likvidācijas procesa sagatavošanās posmā «Likvidējamā RSK apdrošināšanas AS» ir pārtraukusi līgumus ar ārstniecības iestādēm, kā arī slēgusi reģionālos birojus. Līdz marta beigām, realizējot uzņēmuma darbības pārtraukšanu, tiks slēgtas arī reģionālās filiāles Valmierā, Dobelē, Kuldīgā un Daugavpilī. Darbu turpinās RSK Centrālais birojs Rīgā, Lāčplēša ielā 38.Atbilstoši «Likvidējamās RSK apdrošināšanas AS» akcionāra – Rīgas domes 19.janvāra lēmumam un RSK uzraugošās institūcijas - Finanšu un kapitāla tirgus komisijas - 5.marta lēmumam, šobrīd ir uzsākts RSK likvidācijas process.Lēmums par apdrošināšanas līgumu pārtraukšanu pieņemts saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 70.panta 4.daļu. «Likvidējamās RSK apdrošināšanas AS» likvidācijas procesa uzraudzību veic FKTK.InformācijaiKā jārīkojas privātās veselības apdrošināšanas polises īpašniekam, kas saņem «Likvidējamās RSK apdrošināšanas AS» vēstuli par līguma pārtraukšanu?1. pēc vēstules saņemšanas no «Likvidējamās RSK apdrošināšanas AS» (RSK), jāaizpilda iesniegums apdrošināšanas prēmijas atlikuma saņemšanai, kas pievienots vēstulē;2. iesniegums jāiesniedz personīgi vai sūtot pa pastu uz RSK Centrālo biroju Rīgā, Lāčplēša ielā 38;3. ja līdz līguma darbības beigām ir saņemti medicīnas pakalpojumi, kuru apmaksu paredz polise, bet vēl nav iesniegts atlīdzības pieteikums, tad divu mēnešu laikā (jeb līdz vēstulē norādītajam datumam) tas jāiesniedz RSK;4. RSK saņemot visus klientu atlīdzības pieteikumus, veiks datu apkopojumu un aprēķinus, un informēs katru klientu personīgi, sūtot vēstuli, par apdrošināšanas prēmijas atlikušās daļas apmēru vai neesamību. Prēmijas atlikušās daļas apmērs (ja tāds būs) tiks pārskaitīts uz polises īpašnieka norādīto kontu.Pārtraucot apdrošināšanas līgumu klientam, saskaņā ar likuma Par apdrošināšanas līgumu 29.panta 1.daļu tiek izmaksāts apdrošināšanas prēmijas (samaksātās polises cenas) atlikums par neizmantoto periodu atskaitot:- izmantoto apdrošināšanas prēmijas daļu;- izmaksātās atlīdzības (ja tāda būs) summu, kas pārsniedz izmantotās apdrošināšanas prēmijas daļu;- ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu saistītos RSK izdevumus 25% apmērā no apdrošināšanas prēmijas.

Pievieno komentāru

Jelgava