LLU piemin Induli Stulpiņu

Piektdien Baložu kapsētā mūžībā tiks izvadīts LLU direktora vietnieks objektu ekspluatācijas jautājumos Indulis Stulpiņš.

LLU Saimnieciskajā dienestā, kur viņš strādājis, un pie ieejas pilī I.Stulpiņam izveidotas piemiņas vietas.

1950.gada 10.jūlijā dzimušā I.Stulpiņa izvadīšana notiks pulksten 12.

Jelgava