Martā plāno iepazīstināt ar izmaiņām mācību saturā, sākot bērnu skološanu no sešu gadu vecuma

Marta vidū Valsts izglītības satura centrs (VISC) savā interneta mājaslapā plānojis publicēt jauno mācību priekšmetu programmu un standartu projektus, kas varētu stāties spēkā, sākot bērnu skološanu no sešu gadu vecuma.

To šodien intervijā aģentūrai LETA pastāstīja VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece Ineta Upeniece.Saskaņā ar viņas teikto VISC izveidotās darba grupas izstrādājušas mācību priekšmetu programmu paraugus un standartu grozījumu projektus bērnu izglītošanai vecuma posmā no sešiem līdz 11 gadiem un tuvākajā laikā plāno tos nodot izvērtēšanai ekspertiem - iepirkumu procedūrā atlasītiem augstskolu mācībspēkiem. Sākotnēji bijis plānots grozījumu vērtēšanā iesaistīt arī ekspertus no ārvalstīm, taču VISC secinājis, ka sagatavoto dokumentu projektu tulkošana svešvalodā ievērojami sadārdzinātu procesu.Grozījumi paredz ne tikai 1.klases mācību programmas, bet arī mācību satura pārskatīšanu līdz sestajai klasei, liekot akcentu uz tā atslogošanu. Uzaicinātajiem ekspertiem būs jāvērtē piedāvāto grozījumu atbilstība katram vecuma posmam, mācību priekšmetu sabalansētība, kā arī tas, vai novērsta mācību satura pārklāšanās.Būtisks aspekts sešgadīgo skološanai izveidotajā mācību programmā, pēc Upenieces stāstītā, būs likts uz problēmu novēršanu attiecībā uz atšķirību izlīdzināšanu bērnu lasītprasmes un rakstītprasmes apguvē, kas saskaņā ar pedagogu teikto ir visai aktuāla problēma, jo līdz šim nav bijis vienotas pieejas lasīt un rakstīt mācīšanas metodikas izvēlē. Piemēram, pirmsskolā bērni iemācās zīmēt drukātos burtus, bet sākumskolā tiek veidots jauns priekšstats par skaņas saistību ar rakstīto burtu. Līdz ar to izveidojusies situācija, ka, bērnam nonākot skolā, šīs prasmes var nākties arī pārmācīt. Līdzīga "zināšanu izlīdzināšana" paredzēta arī attiecībā uz matemātiku.Maijā projekti atkal atgriezīsies darba grupās, kuras turpinās darbu pie to pilnveides. Papildus tam, publicējot projektus VISC mājaslapā internetā, speciālisti cer uz konstruktīviem skolotāju ieteikumiem programmu un standartu projektu pilnveidei.Tuvāko divu mēnešu laikā VISC arī plānojis izstrādāt pedagogu tālākizglītības programmas, apmācot skolotājus darbam ar jaunajām programmām. Pašus tālākizglītības kursus iecerēts rīkot vasarā, uz tiem aicinot gan pirmsskolas izglītības, gan vispārējās izglītības pedagogus - potenciālos sešgadīgo bērnu skolotājus.Savukārt paša mācību satura aprobācija varētu tikt sākta jau 2010./2011.mācību gadā, lai gan VISC uzsver, ka pretēji iepriekš izskanējušajai informācijai skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu pieteikšanās aprobācijai vēl nav sākusies un, visticamāk, netiks izsludināta, līdz programmu un mācību priekšmetu standartu projektu izstrāde nebūs pabeigta.Tiesa, patlaban ir vairākas izglītības iestādes, kuru skaitu Upeniece gan nekonkretizēja, kas jau interesējas par iespēju iesaistīties pilnveidotā mācību satura aprobācijā, taču minētā iemesla dēļ neviena no tām vēl nav apstiprināta mācību satura izmēģināšanai. Arī optimālo laiku, kad bērniem skolas gaitas varētu būt jāsāk no sešu gadu vecuma, viņa pagaidām atturas prognozēt.a

Pievieno komentāru

Jelgava