Mūzikas akadēmijā Atvērto durvju dienā prezentēs jaunizveidoto e-studiju vidi

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) jau otro reizi aicina visus topošos studentus un jaunos mūziķus apmeklēt Atvērto durvju dienu, kad interesenti pēc savas izvēles varēs apmeklēt jebkuru lekciju, individuālo un grupu nodarbību sev interesējošā specialitātē. Atvērto durvju diena notiks otrdien, 29.martā, no pulksten 9.00 līdz 20.00.

Atvērto durvju diena sniegs iespēju nākamajiem JVLMA studentiem ielūkoties ikdienas studiju procesā, klātienē novērot akadēmijas mācībspēku un studentu darbu, kā arī noskaidrot dažādus ar studiju programmām saistītus jautājumus pie informatīvā stenda JVLMA Lielajā foajē. Tāpat pulksten 11.30 un 13.30 notiks ekskursijas, kurās topošie studenti iepazīsies ar Mūzikas akadēmijas ēku, informē JVLMA pārstāve Vita Stiģe-Škuškovnika.Topošie studenti un viņu pedagogi pulksten 12.30 JVLMA Lielajā zālē ir laipni gaidīti piedalīties JVLMA īstenotā projekta Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros «E-studiju vides ieviešana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā» rezultātu prezentācijā. Tās laikā tiks demonstrēta gan jaunizveidotā JVLMA e-studiju vide, kuras izmantošana ļaus efektīvāk sagatavoties iestājeksāmeniem, gan citi projekta rezultāti – iegādātās jaunās tehnoloģijas un aprīkojums, un digitalizēto ierakstu krājums.Visa informācija par atvērto durvju dienā notiekošo – kur, kas, cikos un kādā specialitātē notiks, meklējama JVLMA mājas lapā www.jvlma.lv, Mūzikas akadēmijas informācijas stendos un sociālajos tīklos.Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija ir vienīgā Mūzikas augstskola Latvijā, un pagājušajā koncertsezonā tā svinēja savu 90 gadu jubileju. Latvijas mūzikas dzīvei tā ir devusi ievērojamus komponistus, izpildītājmāksliniekus un mūzikas zinātniekus.

Pievieno komentāru

Jelgava