Mūzikas akadēmija šovasar sāks uzņemšanu jaunā studiju apakšprogrammā - Skaņu režija

Jau šovasar notiks uzņemšana studijām jaunā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) studiju programmā – profesionālā bakalaura studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammā Skaņu režija.

Programma licencēta 2010.gada decembrī, un licences derīguma termiņš ir 2013.gada 9.decembris, informē JVLMA sabiedrisko attiecību vadītāja Vita Stiģe-Škuškovnika.2011.gada jūlijā Mūzikas akadēmijā pirmo reizi notiks uzņemšana jaunas pilna laika otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammā Skaņu režija. Studiju programmas noslēgumā tiks saņemts profesionālā bakalaura diploms, iegūstot profesionālā bakalaura grādu mūzikā un skaņu režisora 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju.Saskaņā ar LR MK profesiju klasifikatoru ir noteikts skaņu režisora profesijas standarts 1.25., kurš atbilst 5. profesionālās kvalifikācijas līmenim. Šeit arī teikts, ka «skaņu režisors ir speciālists, kurš ir apguvis zināšanas par mūzikas attīstības procesiem, dažādu laikmetu mūzikas stiliem un žanriem, skanējuma estētiku, kā arī prasmes strādāt ar mūzikas ierakstu un apskaņošanas tehnoloģijām, veikt publisku pasākumu apskaņošanu un skaņu ierakstus, radīt skaņas partitūras; atbilstoši darba uzdevumam veikt ar apskaņošanas un skaņas ieraksta darbību saistītu pasūtījumu izpildi – skaņas sistēmu veidošanu, skaņas sistēmas instalācijas plānošanu, koncertu un publisku pasākumu apskaņošanu, skaņas ierakstu veikšanu, skaņas partitūras veidošanu, skaņas ieraksta pēcapstrādi (mastering), telpu akustisko parametru mērījumus, ekspertīzi par skaņu ierakstu un apskaņošanas tehnoloģiju pielietojumiem. Skaņu režisors strādā kultūras un izglītības institūcijās, kino industrijā, televīzijā, radio, apskaņošanas uzņēmumos, kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants».Jaunizveidotā studiju programma izstrādāta, pamatojoties uz veikto salīdzinājumu ar divām citās valstīs īstenotām tāda paša līmeņa augstākās izglītības programmām – Sarejas Universitātes (Lielbritānija) «Tonmeister» programmu un  Hāgas Konservatorijas (Nīderlande) «Art of Sound» studiju programmu. Stājoties studiju programmā JVLMA, reflektantiem jāiesniedz vidējo izglītību apliecinošs dokuments, pievienojot latviešu valodas un literatūras, svešvalodas un matemātikas centralizēto eksāmenu sertifikātus, kā arī jānokārto papildus prasību pārbaude – kolokvijs mūzikas literatūrā, mūzikas teorijā, klavierspēlē un solfedžo.Pēc uzņemšanas un uzsākot jauno 2011./2012. akadēmisko gadu, JVLMA tiks izveidota jauna – Skaņu režijas katedra, kurā darbosies 23 docētāji. Plānots, ka programmu vadīs skaņu režisors un inženieris Andris Ūze. Viņš ir darbojies kā Latvijas Radio, Rīgas Skaņu ierakstu studijas, Latvijas Nacionālās operas u.c. skaņu inženieris, kā arī bijis daudzu koncertu, izrāžu un pasākumu skaņu režisors (Dziesmu svētki Mežaparka estrādē, Eirovīzijas nacionālais fināls, Rīgas festivāla orķestra koncerti, Lielās mūzikas balvas pasniegšanas koncerti u.c.). Šobrīd A.Ūze ir SIA «Audiosonic» valdes priekšsēdētājs.Studiju programma ietver piecu semestru prakses periodu, kuru laikā studenti gūst apskaņošanas praksi (praktiska koncertu apskaņošana) un skaņu ierakstu praksi (darbs skaņu ierakstu studijā). JVLMA ir noslēgusi vienošanās ar Latvijas Radio un SIA «KN Studio» par studentu prakses iespējām. Tāpat Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētā JVLMA infrastruktūras attīstības studiju procesa pieejamībai un modernizēšanai projekta ietvaros ir plānots izveidot modernu un mūsdienu prasībām atbilstoši aprīkotu mūzikas studiju JVLMA 3.stāvā (bēniņos), kurā studenti apgūs dažādas profesijai atbilstošas iemaņas.Sīkākai informācijai par studiju programmu, kā arī uzņemšanas noteikumiem un prasībām JVLMA mājas lapas www.jvlma.lv sadaļās «Studijas» un «Uzņemšana».Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija ir vienīgā mūzikas augstskola Latvijā, un pagājušajā koncertsezonā tā svinēja savu 90 gadu jubileju. Latvijas mūzikas dzīvei tā ir devusi ievērojamus komponistus, izpildītājmāksliniekus un mūzikas zinātniekus.

Pievieno komentāru

Jelgava