«Parex banka» vēršas prokuratūrā, apšaubot Plaudes-Rēlingeres maksātnespējas pamatotību

AS «Parex banka» ir vērsusies Ģenerālprokuratūrā ar lūgumu iesniegt protestu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu, ar kuru tika apmierināts uzņēmējas, «Kolonnas» dibinātājas Ievas Plaudes-Rēlingeres maksātnespējas pieteikums un pasludināta viņas maksātnespēja.

«Parex banka» uzskata, ka lietas izskatīšanā pieļauti būtiski procesuālo un materiālo tiesību normu pārkāpumi, teikts izplatītajā paziņojumā. Jāatgādina, ka tiesa uzņēmēju par maksātnespējīgu atzina pagājušā gada 7.decembrī.«Pēdējo trīs gadu laikā pirms maksātnespējas ierosināšanas I.Plaude-Rēlingere esot veikusi virkni darījumu ar saistītām personām, būtiski pasliktinot savu mantisko stāvokli. Uzskatā, ka darījumi veikti nolūkā izvairīties no saistību izpildes un tie būtiski aizskāruši I.Plaudes-Rēlingeres kreditoru intereses,» norāda banka.Tāpat «Parex banka» uzskata, ka I.Plaude- Rēlingere maksātnespējas lietā sniegusi nepilnīgu informāciju par viņas mantu. Tā, piemēram, bankas rīcībā esot informācija par I.Plaudei-Rēlingerei piederošiem būtiskiem aktīviem, kurus viņa mantas pārdošanas un kreditoru apmierināšanas plānā neesot uzrādījusi kā sev piederošus.Jāatgādina, ka iepriekš I.Plaude – Rēlingere skaidroja: «Pagājušā gada 23.septembrī «Parex banka» vērsās pret mani, apķīlājot manus personiskos līdzekļus un īpašumus, tādējādi faktiski uzsākot parādu piedziņu un padarot neiespējamu vienošanos ar citiem kreditoriem. Tāpēc biju spiesta iesniegt maksātnespējas pieteikumu.»Viņa arī piebilda, ka privātās maksātnespējas procesa uzsākšana ir «Parex bankas» attieksmes izraisīts piespiedu solis, vērsts uz to, lai ne tikai atjaunotu viņas maksātspēju, bet arī nodrošinātu visiem kreditoriem vienādas tiesības, kuras «Parex banka» cenšoties apiet. 2008. gada 1.decembrī «Parex banka» iesaldējusi «Kolonna» grupas naudas līdzekļus 3,6 miljonu eiro apmērā.«Parex banka» ir sākusi vairākus tiesvedības procesus pret virkni SIA «Kolonna» grupas uzņēmumu un I. Plaudi-Rēlingeri kā fizisku personu. Tiesvedību uzsākšanas iemesls esot SIA «Kolonna» un I. Plaudes-Rēlingeres saistību pret «Parex banku» ilgstoša nepildīšana.

Pievieno komentāru

Jelgava