Peldēties atļauts visās pārbaudītajās peldvietās 1

Šobrīd peldēties ir atļauts, un ūdens kvalitāte ir laba visās 47 Veselības inspekcijas pārbaudītajās peldvietās, informē inspekcija. Šo peldvietu skaitā Jelgavas apkaimes ūdenstilpes gan nav iekļautas.

Veselības inspekcija atgādina, ka aizliegums vai ieteikums nepeldēties pastāv līdz atkārtotām analīzēm. Aizlieguma atcelšana pēc atkārtotām analīzēm nozīmē, ka peldvietā bijis epizodisks jeb īslaicīgs piesārņojums. Ja aizliegums peldēties tiek saglabāts ilgāku laika periodu, tas liecina par pastāvīgu piesārņojuma avotu, piemēram, neattīrītu notekūdeņu ieplūšanu peldvietā. Veselības inspekcijas vides veselības speciālisti katru gadu veic peldvietu ūdens kvalitātes monitoringu jūras un iekšzemes peldvietās.Ūdens kvalitāte tiek pārbaudīta gan laboratoriski (pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem), gan vizuāli novērtējot peldvietu, īpašu uzmanību pievēršot šādiem aspektiem:    - netipiska ūdens krāsa;    - virsmas aktīvās vielas (noturīgas putas);    - peldoši un citi atkritumi ūdenī;    - naftas produkti;    - fitoplanktona aļģu (zilaļģu vai zaļaļģu) masveida savairošanās – ūdens ziedēšana. Peldvietu ūdens kvalitātes rādītājus pēc laboratorisko izmeklējumu saņemšanas novērtē speciālists un sniedz slēdzienu par ūdens kvalitāti – peldēties atļauts, peldēties nav ieteicams vai arī peldēties aizliegts. Par izmeklējumu rezultātiem tiek informēts peldvietas īpašnieks, citas ieinteresētās institūcijas, kā arī ar masu mediju starpniecību - sabiedrība.Pirmās ūdens kvalitātes pārbaudes veic pirms peldsezonas sākuma un turpina veikt visu peldsezonu. Peldsezona ilgst no 15.maija līdz 15.septembrim.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

bria

nju un kur tad Jelgavā drīkst peldēties?
Lielupē drīkst?Jeb tā pludmale tiek ierīkota tikai skatam?

pirms 11 gadiem, 2010.07.10 23:34

Jelgava