Pētījums: Latvieši optimistiskāki par cittautiešiem

Vairums Latvijas iedzīvotāju, kuru dzimtā valoda nav latviešu, ir kritiskāki gan attiecībā uz savas ģimenes materiālo situāciju, gan valdības politiku un iespējām patlaban Latvijā atrast darbu, savukārt latvieši savos vērtējumos ir optimistiskāki, informē DnB NORD bankas sabiedrisko attiecību vadītāja Teika Lapsa.

Jaunākais "DnB NORD Latvijas barometra" pētījums liecina, ka mazāk nekā puse respondentu - latviešu savas ģimenes pašreizējo finansiālo stāvokli vērtē kā sliktu. Savukārt citu tautību pārstāvji bijuši kritiskāki, un kopumā 56% teikuši, ka ģimenes materiālais stāvoklis ir samērā slikts vai ļoti slikts. Turklāt latvieši bijuši optimistiskāki, jo vairāk nekā 8% respondentu - latviešu uzskata, ka viņu finanšu situācija ir drīzāk laba vai ļoti laba; cittautiešu vidū šādu vērtējumu izteikuši 6% aptaujāto.Arī vērtējot, kādas pašlaik Latvijā ir iespējas atrast labu darbu, latvieši ir optimistiskāki par citu tautību iedzīvotājiem - kā drīzāk labas tās vērtē 3% latviešu (attiecīgi citu tautību aptaujātie: 1%), bet viduvējas - 14% (8%). Tiesa gan, vairums iedzīvotāju joprojām darba atrašanas iespējas vērtē kā drīzāk sliktas vai ļoti sliktas - kopumā 80% latviešu un 86% citu tautību respondentu.Savukārt vērtējot Latvijas valdības darbu, 20% "DnB NORD Latvijas barometra" respondentu - latviešu atzinuši, ka tas ir drīzāk apmierinošs (pretstatā 8% citu tautību aptaujāto). Lai arī gandrīz puse respondentu - latviešu valdības darbu septembrī vērtējuši kā drīzāk neapmierinošu, cittautiešu vidū šis vērtējums ir izteikti kritiskāks un līdzīga daļa aptaujāto norādījuši, ka ar to ir pilnībā neapmierināti."DnB NORD Latvijas barometrs", kas jau kļuvis par atzītu ikmēneša socioloģisko pētījumu valstī, tiek veidots katru mēnesi, un tajā tiek pētītas konkrētā brīža aktuālās norises sabiedrībai nozīmīgā jomā. Vienlaikus sabiedrībai katru reizi tiek uzdots arī pastāvīgo jautājumu kopums, kas mēnesi pa mēnesim atspoguļo iedzīvotāju vispārējā noskaņojuma izmaiņas.

Pievieno komentāru

Jelgava