Pētījums: Zaudējot ienākumus, 69 procenti mājsaimniecību iztiktu ne ilgāk par mēnesi

Pirmo reizi Latvijā neatkarīgi eksperti veikuši pētījumu «Mājsaimniecību ekonomiskās ilgtspējas indekss» ar mērķi sekmēt mūsu valsts mājsaimniecību «finanšu veselību» ilgtermiņā. Pētījuma veicēji, Naudas plānošanas centrs (NPC) un SKDS, secinājuši, ka 89% iedzīvotāju Latvijā nejūtas pietiekami droši, vai nākotnē viņu tēriņi nepieaugs, neraugoties uz to 92% mājsaimniecību šobrīd regulāri uzkrājumus neveido.

Šā gada 3.ceturksnī kopējais mājsaimniecību ilgtspējas indekss bija 1,5. Tas nozīmē, ka, zaudējot ienākumus, ar saviem uzkrājumiem mājsaimniecības varētu iztikt vidēji pusotru mēnesi. Pēc tam mājsaimniecības līmenis būtiski pasliktinātos, informē NPC projektu vadītāja Inese Salmiņa.Pētījuma autori, NPC un SKDS, Latvijas iedzīvotāju finansiālās drošības pētījumu plāno veikt vienreiz ceturksnī, nodrošinot iespēju sekot līdzi Latvijas mājsaimniecību finansiālās situācijas izmaiņām, fiksējot jaunākās tendences un iedzīvotāju finanšu paradumu maiņu. Pētījumu veido būtiskākie personīgo finanšu jautājumu bloki - uzkrājumu veidošana, budžeta plānošana, saistības, kā arī iedzīvotāju finansiālā drošība un pārliecība par nākotni. «Mūsu mērķis ir regulāri sekot līdzi notikumiem valstī, fiksēt reālo situāciju mājsaimniecībās un to virzību uz tādu personīgo finanšu plānošanas modeli, kas sekmē «finanšu veselību» ilgtermiņā. Vēlamies veicināt sabiedrības izpratni un izglītot cilvēkus par finanšu plānošanu, uzkrājumu veidošanu un to nozīmi ikvienas mājsaimniecības ilgtspējas nodrošināšanā,» uzsver Naudas plānošanas centra vadītāja Signe Bierande.Kā noskaidrots pirmajā pētījumā, tad 55% Latvijas iedzīvotājiem uzkrājumi ir ļoti svarīgi Vienlaikus gandrīz pusei valsts iedzīvotāju nav tikpat kā nekādu ietaupījumu, kas nozīmē, ka zaudējot pašreizējo ienākuma avotu, viņus līdz bankrotam šķir tikai viens mēnesis. Ar pašreizējiem ietaupījumiem 42% mājsaimniecību varētu iztikt tikai vienu mēnesi, bet 10% mājsaimniecību varētu iztikt divus mēnešus. Aptaujāto vidū tikai 5% iedzīvotāju atzīst, ka viņu mājsaimniecības varētu iztikt trīs mēnešus, bet 7% mājsaimniecību būtu spējīgas iztikt vairāk nekā trīs mēnešus. Līdzīga situācijā ir mājsaimniecības, ja tiek zaudēti visi ienākumi, vairums - 69% mājsaimniecību pašreizējā līmenī varētu iztikt ne vairāk kā mēnesi. Turklāt 27% iedzīvotāju godīgi atzīst, ka viņu mājsaimniecībām ietaupījumu nav vispār. «Pētījums ir vērtīgs jo sniedz visaptverošu un padziļinātu skatījumu uz reālo situāciju Latvijā, uzskatāmi parādot iedzīvotāju viedokli un izpratni par mājsaimniecību un privātā budžeta plānošanu, uzkrāšanu, kā arī zināšanas par dažādu finanšu instrumentu izmantošanu. Tas reizē ir socioloģisks un cilvēcisks skatījums uz reālo situāciju mājsaimniecībās,» skaidro pētījuma līdzautors Arnis Kaktiņš, tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS vadītājs.Dati tiek iegūti SKDS Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju aptaujā, veicot tiešās intervijas respondentu dzīves vietās. Katrā aptaujas reizē tiek aptaujājot ne mazāk kā 1000 respondentus vecumā no 18 līdz 74 gadiem visā Latvijā.Izlase ir reprezentatīva attiecībā pret ģenerālo kopumu. Aptaujā iegūtie dati tiek pakļauti svēršanas procedūrai, nodrošinot vēl lielāku rezultātu reprezentativitāti. Pētījumā tiek apskatīti šādi jautājumu bloki: (1) Uzkrāšanas vide, (2) Uzkrāšanas svarīgums, (3) Drošība par nākotni; (4) Esošie uzkrājumi, (5) Finansiālās iespējas.Biedrība «Naudas plānošanas centrs» ir neatkarīga sabiedriskā labuma organizācija, kas apvieno dažādus ekspertus un Latvijā darbojas jau kopš 2007.gada. Biedrības misija ir finanšu jautājumos izglītota Latvijas sabiedrība, kuras indivīdi spēj pieņemt finansiāli izsvērtus un atbildīgus lēmumus.

Pievieno komentāru

Jelgava