Prezidenta kanceleja internetā publisko daļu no pēdējo gadu tēriņiem

Lai veicinātu caurspīdīgumu un kliedētu jelkādus sabiedrībā radītos pieņēmumus par Valsts prezidenta kancelejas finanšu līdzekļu izlietojumu, kanceleja nolēmusi savā mājaslapā sākt publicēt informāciju par iegādātajām precēm, pakalpojumiem un to izmaksām.

«Pēdējā laikā tiek izplatīta informācija par Valsts prezidenta kancelejas tēriņiem, kas balstīta uz pieņēmumiem un tendencioziem skaidrojumiem. Vēlamies atzīmēt, ka pēc vairākkārtējām budžeta samazināšanām pēdējo divu gadu laikā šī gada budžets ir gandrīz par 50 procentiem mazāks,» teikts prezidenta mājaslapā publicētajā paziņojumā. Šogad kancelejas budžets ir 2 319 232 latu (summā ir iekļauti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem), bet, piemēram, 2008. gadā tas bija 3 998 702 latu, tajā skaitā līdzekļi neparedzētiem gadījumiem un Aizsardzības ministrijas budžeta līdzekļi ārvalstu vizīšu izmaksu segšanai. Taupīšanas pasākumi veikti visās budžeta pozīcijās, norāda kanceleja. Kanceleja ir sagatavojusi informāciju par šajā un 2009.gadā apmaksātajiem pakalpojumiem un precēm, par kuriem tā iepriekš saņēmusi jautājumus no atsevišķiem Latvijas iedzīvotājiem. Kanceleja piedāvā katram Latvijas iedzīvotājam nepastarpināti ar to iepazīties:    * SIA „Sophia conferences” veiktā iepirkuma apjoma kopapjoms 2009.gadā ir 150,04 lati. Apmaksāti pakalpojuma sniedzēja rīkoti semināri saistībā ar iepirkuma procedūru veikšanas kārtību un grozījumiem Publisko iepirkumu likumā;    * SIA „Zeta GD” veiktā iepirkuma apjoma kopapjoms 2009.gadā ir 1016,40 latu. Saskaņā ar protokolārajām prasībām iegādāti nepieciešamie reprezentācijas piederumi – Valsts prezidenta autogrāfu kartiņas, Valsts prezidenta komplimentu kartes, ielūgumi;    * SIA „Arkolat” 2009.gadā veiktā iepirkuma kopējā summa ir 3731 lats. 2010.gadā veiktā iepirkuma kopējā summa ir 1756,12 latu. SIA „Arkolat” iegādātas dažādas saimniecības preces prezidenta kancelejas ikdienas darba nodrošināšanai, tai skaitā roku salvetes, tualetes papīrs, atkritumu maisi, ziepes;    * SIA „Kuso” 2010.gadā veiktā iepirkuma summa ir 53 954,13 latu. Norādīto summu lielākoties veido restorāna (viesmīļu, pavāru) pakalpojumu apmaksa, kā arī atsevišķu ēdināšanas pakalpojumu apmaksa Valsts prezidenta darba pusdienu un darba pasākumu ietvaros (piemēram, viesojoties Rīgas pilī, cienāšana ar nelielām uzkodām un dzērieniem X skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku pārstāvjus un organizatorus, Valsts prezidenta kausu vieglatlētikā laureātus un Ata Kronvalda prēmijas laureātus un viņu ģimeņu pārstāvjus).     * 2009.gadā SIA „Korporatīvā dizaina grupa „O.p.e.n.”’ nodrošinājusi Latvijas Valsts prezidenta kancelejas mājaslapas dizaina izstrādi. Kopējā summa par šo pakalpojumu - 1185,80 lati (2009.gadā samaksātā summa ir 968,64 lati, 2010.gadā  - atlikusī summa);    * SIA „Multimark” veikto iepirkumu kopējā summa 2009.gadā ir 560,47 lati. SIA „Multimark” piegādājis biroja papīru, ko kanceleja izmantojusi ikdienas darbības nodrošināšanai, tai skaitā sarakstei ar valsts iestādēm, privātajām struktūrām un privātpersonām;    * SIA „Dieta Ltd” kopējā iepirkuma summa 2009.gadā ir 75,07 lati. Iegādāti tīrīšanas līdzekļi, lai telpas atbilstu higiēnas prasībām;    * SIA „Nīke – E” veiktā iepirkuma kopējā summa 2009.gadā ir 297 lati. SIA „Nīke – E” nodrošinājusi restorāna un ēdināšanas pakalpojumus Valsts prezidenta tikšanos laikā ar projekta „Collective Memory” dalībniekiem un ar laikraksta „Diena” konkursa „Kas notiek?” uzvarētājiem;    * SIA „Innova” veiktā iepirkuma kopējā summa 2009.gadā ir 544,47 lati. Šī summa ietver Kancelejas ikdienas darbībai nepieciešamo fotopreču iegādi, kā arī fotorāmju iegādi Valsts prezidenta pateicību ievietošanai pasniegšanai Latvijas pašvaldību kongresa dalībniekiem;    * SIA „Naistex” veiktā iepirkuma kopējā summa 2009.gadā ir 569,01 lats. Par šo summu iegādāti galdauti, auduma salvetes Valsts prezidenta rīkoto oficiālo pusdienu un vakariņu nodrošināšanai;    * SIA „Dižozols plus” 2009.gadā veiktā iepirkuma kopējā summa ir 1754,83 lati. 2010.gadā veiktā iepirkuma kopējā summa ir 539,66 lati. SIA „Dižozols plus” nodrošinājis mēbeļu izgatavošanu Valsts prezidenta reprezentācijas telpām, mēbeļu remonta un restaurācijas darbus;    * SIA „Bea” 2009.gadā veiktā iepirkuma kopējā summa ir 318,33 lati. SIA „Deko-A” 2009.gadā veiktā iepirkuma kopējā summa ir 1606,41 lats. SIA „Bea” veiktā iepirkuma kopējā summa 2010.gadā ir 665,68 lati. Norādītie pakalpojumu sniedzēji nodrošinājuši aizkaru mazgāšanas, gludināšanas, ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumus. Kopējā Rīgas pils un Jūrmalas rezidences logu platība ir aptuveni 1566 kvadrātmetri;    * SIA „Zeno Consulting” 2010.gadā veiktā iepirkuma kopējām summa ir 163,35 lati. Pakalpojuma sniedzējs nodrošinājis moderēšanas pakalpojumus Stratēģiskās analīzes komisijas diskusijai „Kultūras pieejamība ekonomiskās lejupslīdes laikā”;    * 2010.gadā SIA „Rota – L”, Galerija Daugava, Salons Māksla, SIA „Bravo”, SIA „Scala Di Valori’” iegādāti Latvijas mākslinieku darbi kā protokolārās dāvanas, kas pasniegtas ārvalstu viesiem (valstu vadītājiem un oficiālo delegāciju locekļiem) vizīšu ietvaros. SIA „Rota  - L” samaksātā summa - 1516,50 lati, Galerija Daugava - 450 lati, Salons „Māksla” – 2721 lats, SIA „Scala Di Valori” – 518,50 lati, SIA „Bravo” – 575,80 lati. Kanceleja norāda, ka minētās summas ietver samaksu par vairākiem pirkumiem, tomēr, ievērojot vispārpieņemtās protokolārās normas, konkrētu dāvanu izmaksas tā nevarot nosaukt.    * SIA „Krisstika” 2010.gadā veiktais iepirkuma apjoms ir 267,12 lati. SIA „Krisstika” piegādājis priekšmetus Valsts prezidenta  reprezentācijas pasākumiem – divas tējas servīzes (12 personām);    * SIA „Miedziņš” 2010.gadā veiktā iepirkuma kopējā summa ir 292,12 lati. Par norādīto summu iegādātas tekstilpreces (mēbeļu pārklāji) Valsts prezidenta telpām;    * SIA „Patiesība” 2010.gadā veiktā iepirkuma kopējā summa ir 87,30 lati. Pakalpojuma sniedzējs nodrošinājis ēdināšanas un restorāna pakalpojumu Valsts prezidenta kancelejas vadītāja organizētajās darba pusdienās par godu Project on transitional democracies vadītājam Brūsam Džeksonam;    * SIA „Baltic XL” 2010.gadā veiktā iepirkuma kopējā summa ir 132,69 lati. Par norādīto summu iegādāta kafija, kas izlietota Valsts prezidenta kancelejā notiekošajās darba tikšanās un sanāksmēs, kurās piedalās Latvijas vai ārvalstu viesi. Valsts prezidenta kanceleja papildus norādītajiem darba kārtības pasākumiem, neapmaksā izdevumus par kafiju darbiniekiem;    * ZS „Lauri” 2010.gadā veiktā iepirkuma kopējā summa ir 1125,30 lati. Pakalpojuma sniedzējs nodrošinājis ziedu kompozīciju izgatavošanu telpu dekorēšanai Čehijas Republikas prezidenta oficiālās vizītes laikā, Somijas Republikas prezidentes valsts vizītes laikā, Slovēnijas Republikas prezidenta oficiālās vizītes laikā;    * 2010.gadā Kancelejas vajadzībām iegādātas dažādas mēbeles – rakstāmgalds, pults, skapis, krēsls u.c. no piegādātājiem - SIA „4Udizains”, SIA „Korte”, SIA „AB Modula”, SIA „Mixmēbeles”, SIA „Elux”, SIA „Indoor group”. Veiktā iepirkuma kopējā summa SIA „4Udizains” – 1178,34 lati, SIA „Korte” – 795,80 lati, SIA „AB Modula” – 910 lati, SIA „Mixmēbeles” – 1135 lati, SIA „Elux” – 580 lati, SIA „Indoor group” – 249 lati.    * ZS „Velgi” 2010.gadā veiktā iepirkuma kopējā summa ir 1443,84 lati. ZS „Velgi” nodrošinājis ziedu stādu piegādi, kuri izmantoti Rīgas pils un Jūrmalas rezidences dārzu noformēšanai;    * Fonds „Kultūra.LV” 2010.gadā veiktā iepirkuma kopējā summa ir 1780 latu. Pakalpojuma sniedzējs nodrošinājis muzikālo noformējumu un muzikālo priekšnesumu izpildījumu Valsts prezidenta rīkotajā pieņemšanā par godu ārvalstu diplomātiskajam korpusam, Valsts prezidenta rīkoto vakariņu par godu Čehijas Republikas prezidentam, Valsts prezidenta rīkoto vakariņu par godu Somijas Republikas prezidentei un Valsts prezidenta rīkoto vakariņu par godu Slovēnijas Republikas prezidentam laikā;    * SIA „Anante Stage” 2010.gadā veiktā iepirkuma kopējā summa ir 750 latu. Minētā summa ietver podestu piegādes, montāžas, demontāžas un nomas izmaksas. Podesti izmantoti vizuālo mediju vajadzībām Čehijas Republikas prezidenta, Somijas Republikas prezidentes, Slovēnijas Republikas prezidenta vizīšu laikā, oficiālajās viesu sagaidīšanas ceremonijās.    * SIA „Welkom” 2010.gadā veiktā iepirkuma kopējā summa ir 477,91 lats. Šī summa ietver Igaunijas Valsts prezidenta uzturēšanās viesnīcā darba vizītes laikā izdevumus;    * SIA „Mārtiņš Sirmais” 2010.gadā veiktā iepirkuma summa ir 563,40 latu. Pakalpojuma sniedzējs nodrošinājis ēdināšanas pakalpojumus Valsts prezidenta rīkotajās vakariņās par godu Polijas prezidentam un viņa delegācijai;    * SIA "Nomeda" veiktā iepirkuma summa ir 14 118,10 latu. Minētā summa ietver tālāk norādīto Valsts prezidenta diplomātisko un protokolāro pasākumu nodrošināšanu ar restorāna un ēdināšanas pakalpojumiem: Valsts prezidenta pieņemšana ārvalstu vēstniekiem  19.01.2010 - 1990 latu, Valsts prezidenta pieņemšana par godu Augstākās padomes vēlēšanu 20.gadadienai 18.03.2010 – 1766,60 lati, Valsts prezidenta dāvana – kliņģeris - sociālās aprūpes centra „Tērvete” bērniem darba vizītes Tērvetē laikā 13.04.2010 – 41,75 lati,  pieņemšanas Svinīgo ordeņu pasniegšanas ceremoniju ietvaros 01.05.2010; 03.05.2010; 04.05.2010 – 1960,20 lati, Valsts prezidenta darba pusdienas ar Lietuvas prezidenti Daļju Grībauskaiti 04.05.2010 un Valsts prezidenta pieņemšana par godu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20. gadadienai 04.05.2010 – 3630 latu, kliņģeris Muzeja nakts preses pasākumam 06.05.2010 – 22,40 lati, Valsts prezidenta pieņemšana Latvijas goda konsuliem 08.07.2010 – 2649,90, Valsts prezidenta tikšanās ar Pasaules bankas prezidentu Robertu Zēliku 12.03.2010 – 191 lats, Valsts prezidenta pieņemšanas Latvijas Republikas vēstniekiem 24.08.2010 – 1642,63 lati, Valsts prezidenta dāvana – kliņģeris -  sociālās aprūpes pansionāta „Brīze” iemītniekiem Salacgrīvas darba vizītes ietvaros 26.08.2010 – 51,80 latu, Valsts prezidenta tikšanās ar mūzikas festivāla „Summertime” organizatoriem 17.08.2010 – 171,82 lati.Kanceleja piebilst, ka informācija par veikto iepirkumu apjomu 2010.gadā apkopota par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.oktobrim. Lēmumu pieņemšanas kārtība par iepirkuma veikšanu, tai skaitā izvērtēšana, vai prece un pakalpojums ir nepieciešams, ir vienāda visos gadījumos. Lēmumus par iepirkumu nepieciešamību savas kompetences ietvaros pieņem prezidenta kancelejas vadītāja vietnieks, kurš slēdz līgumus administratīvos un saimnieciskos jautājumos. Savukārt iepirkuma procedūras tiek veiktas, ievērojot normatīvos aktos noteikto kārtību. Pirms jebkuras preces vai pakalpojuma iegādes rūpīgi tiekot izvērtēta to iegādes nepieciešamība, nodrošinot finanšu līdzekļu lietderīgu izlietojumu, norāda kanceleja.

Pievieno komentāru

Jelgava