PTAC piemēro 50 latu naudas sodu par reklāmu ar apgalvojumu, ka burve izdziedē dažādas slimības ar maģiskiem rituāliem

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) decembra beigās piemērojis 50 latu administratīvo naudas sodu kādam individuālam komersantam par nelikumīgu reklāmu, kurā apgalvots, ka burve izdziedē dažādas slimības ar maģiskiem rituāliem.

PTAC mājaslapā atrodamā informācija liecina, ka centrs ir izvērtējis kāda individuālā komersanta īstenotās komercprakses, šogad 11.oktobrī sniedzot laikrakstā "Televīzijas Programma" reklāmu "Baltās burves Dieva spējas", atbilstību patērētāju tiesību aizsardzību reglamentējošo un citu normatīvo aktu prasībām.Reklāmā cita starpā tiek apgalvots, ka dziedniece izdziedē dažādas slimības ar maģiskiem rituāliem.PTAC konstatējis, ka noteikumos saistībā ar profesiju "dziednieks" netiek minēta slimību dziedināšana ar maģiskiem rituāliem. Līdz ar to PTAC konstatējis, ka komersants reklāmā piedāvā sniegt ārstniecības pakalpojumu, kura sniegšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav paredzēta.Centrs secinājis, ka komersants, piedāvājot dziedniecības pakalpojumu, izmantojot maģiskus rituālus, rada iespaidu, ka šādu pakalpojumu drīkst likumīgi piedāvāt, kas neatbilst patiesībai, un ir īstenojis maldinošu komercpraksi.Vienlaicīgi PTAC konstatējis, ka reklāmas mērķauditorija var būt īpaši neaizsargāti patērētāji - slimi cilvēki, kuri, iespējams, atsaucoties uz reklāmā izteikto piedāvājumu izdziedēt dažādas slimības ar maģiskiem rituāliem, neapmeklēs ārstu. Tā dēļ viņu slimība var palikt neārstēta, jo persona ir paļāvusies uz dziednieka palīdzību kaites ārstēšanā.Lietas izskatīšanas laikā dziedniece gan informējusi, ka ir gatava mainīt reklāmas tekstu, nodrošinot reklāmas atbilstību normatīvo aktu prasībām un piedāvājot dziedniecības pakalpojumus.Reklāma ir izplatīta tikai vienā laikrakstā "Televīzijas Programma" gan latviešu, gan krievu valodā, tātad divas reizes. Komersants informē, ka darbojas jau septiņus gadus.PTAC secinājis, ka komersanta īstenotā komercprakse saskaņā ar likumu ir uzskatāma par maldinošu, līdz ar to - par negodīgu un aizliegtu. Tādējādi komersants izdarījis Administratīvo pārkāpumu kodeksā par negodīgu komercpraksi noteikto pārkāpumu, par kuru juridiskām personām piemēro naudas sodu no 50 līdz 10 tūkstošiem latu.Izvērtējot to, ka reklāmā konstatējamas likumā noteiktās negodīgas komercprakses pazīmes, kā arī to, ka reklāmas mērķauditorija ir īpaši neaizsargāta patērētāju grupa, ņemot vērā reklāmas izplatīšanas apmēru, kā arī to, ka bezmaksas laikraksts tiek ievietots vairākos laikrakstos, PTAC uzskatīja, ka par negodīgas komercprakses īstenošanu komersantam ir uzliekams 50 latu naudas sods.Tāpat centrs uzdevis pienākumu nekavējoties pārtraukt šādu reklāmu.Pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, taču lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Pievieno komentāru

Jelgava