Reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā decembrī bijis 14,3 procenti

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2010.gada decembra beigās bija 14,3 procenti no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Salīdzinājumā ar novembri bezdarba līmenis nav mainījies.

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) 4188 reģistrētie bezdarbnieki decembrī iekārtojās darbā. NVA uzskaitē 2010.gada decembra sākumā bija 161 816, decembra beigās – 162 463 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir palielinājies par 647 cilvēkiem, informē NVA.Salīdzinoši zemākais bezdarba līmenis 2010.gada decembrī reģistrēts Rīgas reģionā – 10,9%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 22,3%. Kurzemes reģionā bezdarba līmenis decembrī bija 15,7%, Zemgales reģionā - 15,8%, Vidzemes reģionā - 16,2%. Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis decembrī bija: Rīgā – 9,9%, Jelgavā – 10,9%, Ventspilī – 12,0%, Daugavpilī – 12,2%, Jūrmalā – 13,5%, Liepājā – 16,6%, Rēzeknē – 23,0%.NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2010.gada decembrī piedalījās 48 903 bezdarbnieki:- konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 22 999, no tiem neformālajā izglītībā – 10 095;- profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā, t.s. apmācībā pie darba devēja – 2767;- pasākumos noteiktām personu grupām (valsts līdzfinansētā nodarbinātība) - 1994;- kompleksajos atbalsta pasākumos – 3283;- apmācībā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība (darba praktizēšana pašvaldībās) – 16 737.Mūžizglītības pasākumus nodarbinātām personām (apmācība pēc kuponu sistēmas) decembrī uzsākuši 1543 cilvēki. Karjeras konsultācijas 2010.gada decembrī saņēmušas 7088 personas, no tām 4431 bezdarbnieks un darba meklētājs.Decembra beigās NVA datu bāzē bija reģistrētas 2259 aktuālās vakances.

Pievieno komentāru

Jelgava