Rosina izmaiņas, kas palīdzētu lauzt ilgtermiņa līgumus ar TV operatoriem

Lai novērstu konkurences risku, ko rada ilgtermiņa līgumi, kas paredz soda sankcijas par pirmstermiņa līgumu izbeigšanu, Konkurences padome (KP) ir ierosinājusi papildināt Elektronisko sakaru likumu ar normām, kas uzliek pienākumu maksas televīzijas (TV) operatoriem norādīt līguma noteikumos to pakalpojuma kvalitātes līmeni, ko operators apņemas nodrošināt konkrētam klientam.

Kvalitātes neatbilstība līgumā nostiprinātajam līmenim nodrošinātu patērētājam iespēju mainīt operatoru bez soda sankcijām.Maksas TV tirgus ir dinamisks. Situācijā, kad pārsvarā lielākā daļa patērētāju jau izmanto kāda operatora maksas TV pakalpojumu, būtiska loma tirgus iekarošanā ir jaunu tehnoloģiju attīstībā (digitālā televīzija, IP televīzija), piedāvājot jaunus produktus vai iespēju pakalpojumu saņemt augstākā kvalitātē. Taču pašreizējā situācijā tirgus paplašināšanas iespējas ir ierobežotas valsts normatīvā regulējuma un patērētāju zemas maksātspējas dēļ, tā secinājusi KP, analizējot maksas TV pakalpojuma tirgu Latvijā.Tirgus paplašināšanas iespējas ir ierobežotas ar valsts politiku attiecībā uz radiofrekvenču spektra sadalījuma regulējumu, nodrošinot tikai vienam operatoram (red.piez. Lattelecom) tiesības izmantot radiofrekvences diapazonā, kas saskaņā ar starptautisko radiofrekvenču plānu ir izmantojams virszemes ciparu televīzijas raidīšanai, atzīmē KP.Par svarīgākajām barjerām ienākšanai maksas TV tirgū vai darbības paplašināšanai jaunajās tehnoloģiskajās platformās, KP atzīmē: normatīvo regulējumu, kas nosaka tikai viena operatora tiesības izmantot virszemes ciparu TV platformu maksas TV pakalpojumu sniegšanai, namu apsaimniekotāju rīcību, pieprasot nepamatoti augstus ikmēneša maksājumus par atļauju būvēt infrastruktūru konkrētajā mājā vai rajonā, kā arī augstāk minētos maksas TV operatoru ilgtermiņa līgumus.

Pievieno komentāru

Jelgava