Septembrī bezdarbnieku skaits samazinājies par 2,5 procentiem

Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 4290 cilvēkiem jeb 2,5 procentiem, informē Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA). Salīdzinājumā ar 2010.gada augustu bezdarba līmenis samazinājies par 0,4 procentpunktiem.

7144 NVA reģistrētie bezdarbnieki septembrī iekārtojās darbā. Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2010.gada septembra beigās bija 14,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita.NVA uzskaitē 2010.gada septembra sākumā bija 169676, septembra beigās – 165386 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 4290 cilvēkiem jeb 2,5%.Salīdzinoši zemākais bezdarba līmenis 2010. gada septembrī reģistrēts Rīgas reģionā – 11,6%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 22,0%. Kurzemes reģionā septembrī bezdarba līmenis pazeminājies līdz 15,5%, Zemgales reģionā tas bija 15,6%, savukārt Vidzemes reģionā - 16,3%.Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis septembrī bija: Rīgā - 10,6%, Ventspilī – 10,7%, Jelgavā – 11,1%, Daugavpilī – 11,9%, Jūrmalā – 13,5%, Liepājā – 16,8%, Rēzeknē - 22,4%.  NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2010.gada septembrī piedalījās 58567 bezdarbnieki:· profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā, t.sk. apmācībā pie darba devēja - 6250;· konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 24074, no tiem neformālajā izglītībā – 11491;· pasākumos noteiktām personu grupām - 1196;· kompleksajos atbalsta pasākumos – 2647;· apmācībā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība (darba    praktizēšana pašvaldībās) – 24230.Mūžizglītības pasākumus nodarbinātām personām septembrī uzsākuši 428 cilvēki. Karjeras konsultācijas 2010.gada septembrī saņēmušas 8263 personas, no tām 5836 bezdarbnieki un darba meklētāji.Septembra beigās NVA datu bāzē bija reģistrētas 3395 aktuālās vakances.

Pievieno komentāru

Jelgava