Simt latu stipendiāti varētu sēdēt uguns novērošanas torņos un ziņot par meža ugunsgrēkiem

Darba praktizēšanā ar stipendiju iesaistītie bezdarbnieki jeb tā dēvētie simtlatnieki varētu tikt iesaistīti darbā uguns novērošanas torņos un ziņot par meža ugunsgrēkiem. Iekšlietu ministrijas (IeM) pārstāvis Mareks Matisons aģentūrai BNS pavēstīja, ka trešdien notika IeM, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS), Nacionālo bruņoto spēku (NBS) un Valsts meža dienesta (VMD) sarunas par sadarbību un koordinētu rīcību mežu ugunsgrēku novēršanā.

Kā būtisku problēmu VMD ģenerāldirektors Jānis Kinna minēja to, ka finansējuma trūkuma dēļ šogad nav iespējams nodrošināt nepārtrauktu dežurantu klātbūtni visos uguns novērošanas torņos.Savukārt darba praktizēšanas ar stipendiju programmā nodarbinātos patlaban šajos pasākumus nevar iesaistīt, jo to neatļauj šīs programmas nosacījumi, lai gan pašvaldības, apzinoties mežu ugunsgrēku bīstamību, būtu gatavas novirzīt šos cilvēkus mežu uzraudzībai.Sanāksmes dalībnieki nolēma uzrunāt Labklājības ministrijas pārstāvjus un šajā jautājumā rast kopīgu risinājumu.Problēmas, kas saistītas ar sadarbības uzlabošanu starp iesaistītajām institūcijām, nolemts risināt, nākamajā nedēļā sasaucot tehnisku sanāksmi, kurā piedalītos LPS, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, VMD, Satiksmes ministrijas un Valsts robežsardzes pārstāvji.Sanāksmes dalībnieki arī uzsvēra preventīvo pasākumu nozīmi mežu ugunsgrēku novēršanā. Šie preventīvie pasākumi ietver potenciālo degšanas vietu iepriekšēju apsekošanu. Tāpat iepriekšējo gadu pieredze ir parādījusi, ka viena no iespējamajām ugunsgrēka izcelšanās vietām ir dzelzceļa aizsargjoslas.Iepriekšējo triju gadu statistika rāda, ka visvairāk mežu ugunsgrēku notiek Rīgas reģionā un Daugavpils apkaimē, tomēr, iestājoties siltam un sausam laikam, apdraudētas ir visas mežainās un purvainās vietas Latvijā.Sanāksmes dalībnieki arī pārrunāja citus iespējamos mehānismus, kā pašvaldībām sniegt atbalstu IeM padotības iestādēm, un iespējamos normatīvo aktu grozījumus, lai pilnveidotu esošās sadarbības iespējas.Iekšlietu ministre Linda Mūrniece sola, ka, sākoties mežu ugunsgrēkiem, atbildīgie dienesti jau būs tiem gatavi un darīs visu iespējamo, lai to sekas būtu pēc iespējas mazākas.

Pievieno komentāru

Jelgava