Šonakt pulkstenis jāpagriež par stundu uz priekšu

Naktī uz svētdienu, 28.martu, pulksten 3 Latvijā notiks pāreja uz vasaras laiku, kad pulksteņa rādītāji jāpagriež par vienu stundu uz priekšu.

Pāreju uz vasaras laiku un atpakaļ Latvijā nosaka 2001.gada 9.janvāra Ministru Kabineta noteikumi Nr.18 «Par pāreju uz vasaras laiku». Noteikumos minēts, ka Latvijā pāreja uz vasaras laiku notiek šādā kārtībā: marta pēdējā svētdienā pulksten 3 - atbilstoši otrās joslas laikam - pulksteņa rādītājus pagriež par vienu stundu uz priekšu un attiecīgi oktobra pēdējā svētdienā pulksten 4 – par vienu stundu atpakaļ, informē Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evita Urpena.Savukārt, Eiropas Savienības ietvaros pāreju uz vasaras laiku nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 19.janvāra direktīva 2000/84/EK par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku. Direktīva nosaka vasaras laika sākumu un beigas vienoti visām Eiropas Savienības dalībvalstīm.Patlaban pavasarī un rudenī pulksteņu rādītājus stundu uz priekšu un atpakaļ griež aptuveni 70 pasaules valstu iedzīvotāji. Latvijā vasaras laiks tika ieviests 1981.gadā. Sākot no 1997.gada, vasaras laiks Latvijā ir spēkā no marta pēdējās svētdienas pulksten3:00 līdz oktobra pēdējai svētdienai pulksten 4.Par pāreju uz vasaras laiku un atpakaļ Latvijā atbildīgā institūcija ir Ekonomikas ministrija. Papildus informācija par laika skaitīšanu Latvijā un pasaulē, pārejas uz vasaras laiku ietekmi uz iedzīvotājiem un tautsaimniecību, kā arī par vasaras laika ieviešanas vēsturi pieejama Ekonomikas ministrijas mājas lapā internetā – http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=13340 .Savukārt, informāciju par laiku visā pasaulē (par laika joslām, cik ir pulkstenis kādā konkrētā valstī jeb pilsētā, par valstu pāreju uz vasaras laiku un atpakaļ, utt.) varat iegūt portālā www.timeanddate.com.Pāreja atpakaļ no vasaras laika notiks 2010.gada 31.oktobrī pulksten 4 (naktī no sestdienas uz svētdienu), kad pulksteņa rādītāji būs jāpagriež par vienu stundu atpakaļ.

Pievieno komentāru

Jelgava