Tiesa aizliedz «Maxima» veikalos atskaņot mūziku

Pirmoreiz Latvijā tiesa uzņēmējam, SIA «Maxima Latvija», noteikusi pagaidu aizsardzības līdzekli – aizliegumu publiski atskaņot fonogrammas.

Rīgas rajona tiesa 2.novembrī izskatīja un nolēma apmierināt biedrības «Latvijas Izpildītāju un Producentu apvienības» (LaIPA) pieteikumu par pagaidu aizsardzības līdzekļa noteikšanu prasībā pret SIA «Maksima Latvija» par zaudējumu kompensācijas piedziņu izpildītājiem un fonogrammu producentiem un aizliegt publiski atskaņot fonogrammas SIA «Maksima Latvija» veikalos līdz brīdim, kad puses būs noslēgušas līgumu par atlīdzības samaksu, informē Latvijas Izpildītāju un Producentu apvienības valdes priekšsēdētājs Rimants Liepiņš.«Tiesas lēmums ir pirmais šāda veida precedents Latvijā blakustiesību pārkāpumu gadījumos, kad tiek piemērots pagaidu aizsardzības līdzeklis, saskaņā ar kuru ir aizliegts publiski atskaņot fonogrammas līdz ir noslēgts līgums par atlīdzības samaksu», apmierināta ar tiesas lēmumu ir advokātu biroja «Liepa, Skopiņa /Borenius» advokāte Līga Fjodorova.Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība sarunas ar SIA «Maksima Latvija» pārstāvjiem risinājusi kopš 2005.gada maija, kas liecina, ka SIA «Maksima Latvija» apzinās savu pienākumu veikt atlīdzības samaksu par mūzikas atskaņošanu savos veikalos, taču šo pienākumu nav pildījusi.SIA «Maksima Latvija» vairākkārt aicināta uz pārrunām, lai panāktu līguma noslēgšanu ar LaIPA  par mūzikas likumīgu izmantošanu, taču līgums tā arī nav noslēgts. Nespējot panākt uzņēmēja godprātīgu attieksmi un izveidot savstarpēji izdevīgu sadarbību, LaIPA valde pieņēma lēmumu iesniegt prasību tiesā pret SIA «Maksima Latvija» par zaudējumu kompensācijas piedziņu izpildītājiem un fonogrammu producentiem un pagaidu aizsardzības līdzekļa piemērošanu – aizliegumu publiski atskaņot mūziku SIA «Maksima Latvija» veikalos, līdz brīdim, kad puses būs noslēgušas līgumu par atlīdzības samaksu.«LaIPA ir bijusi pārmēru pacietīga un pretimnākoša pret SIA «Maksima Latvija», piecus gadus mēs esam centušies panākt konstruktīvu dialogu, vairākkārtīgi aicinot uz sarunām, lai vienotos par legālu mūzikas izmantošanu SIA «Maksima Latvija» uzņēmējdarbībā. Publisku mūzikas atskaņošanu Latvijā regulē Autortiesību likums, LaIPA veic tikai blakustiesību atlīdzības administrēšanu un kontrolē, lai, publiski atskaņojot mūziku, tiktu veikta blakustiesību atlīdzības samaksa. Ja uzņēmējs nenorēķinās par elektrību – viņam taču arī to atslēdz vai ne? Turklāt ne jau pēc pieciem gadiem. LaIPA vienmēr iestājusies par savstarpēju cieņu un izpratni starp tiesību īpašniekiem un mūzikas fonogrammu izmantotājiem publiskā izpildījuma vietās. Lēmums iesaistīt tiesu nebija viegls, bet SIA «Maksima Latvija» rada milzīgus zaudējumus mūzikas izpildītājiem un fonogrammu producentiem un mēs vairs neredzējām citu iespēju, kā pārtraukt šo SIA «Maksima Latvija» nekaunību un aizstāvēt LaIPA biedru intereses», situāciju skaidro LaIPA valdes priekšsēdētājs Rimants Liepiņš.Biedrība «Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība» ir organizācija, kurā izpildītāji un fonogrammu producenti ir apvienojušies, lai kolektīvi administrētu savas tiesības – vienotos ar fonogrammu izmantotājiem par maksājamo atlīdzību, iekasētu, sadalītu un izmaksātu to tiesību īpašniekiem. LaIPA ir starptautiski atzīta organizācija, kas vienīgā Latvijā administrē pašmāju un ārzemju izpildītāju un producentu tiesības saņemt taisnīgu atlīdzību par izmantoto mūziku.UzziņaiBlakustiesības ir izpildītāju, fonogrammu producentu, filmu producentu un raidorganizāciju tiesības. Blakustiesību objekts ir izpildījums un tā fiksācija, fonogramma, filma un raidījums.Publisks izpildījums - darba vai cita ar šo likumu aizsargāta objekta priekšnesums, atskaņojums vai kā citādi tieši vai ar jebkuras tehniskas ierīces palīdzību vai procesa starpniecību veikts izmantojums ārpus ierastā ģimenes lokaAutortiesību likuma 52.pantā ir noteikts, ka izpildītājiem un fonogrammu producentiem ir tiesības saņemt taisnīgu atlīdzību par komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu. Izmantošana ietver raidīšanu, publiskošanu, publisko izpildījumu, no komerciālos nolūkos publicētām fonogrammām sastāvošu raidījumu publiskošanu, retranslāciju pa kabeļiem un citus publiskošanas veidus. Par komerciālos nolūkos publicētām fonogrammām uzskatāmas arī tādas fonogrammas, kuras ir likumīgi padarītas pieejamas sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tām var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā.Autortiesību likuma 63.pantā ir noteikts, ka mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija veic autortiesību un blakustiesību subjektu mantisko tiesību aizsardzību, ja šīs tiesības nevar nodrošināt individuālā kārtā vai šāda aizsardzība ir apgrūtināta. Latvijā izpildītāju un producentu blakustiesību subjektu tiesību aizsardzību veic LaIPA.

Pievieno komentāru

Jelgava