Tiesa noraida "Igates" sūdzību par Jelgavas Loka maģistrāles rekonstrukcijas konkursu

Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā noraidīta piegādātāju apvienības "Igate KT" prasība pret Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) un Jelgavas domi saistībā ar Loka maģistrāles rekonstrukcijas konkursu, aģentūru LETA informēja tiesu nama kancelejas vadītāja Linda Lindere.

Prasītājs bija lūdzis tiesu atzīt par prettiesisku IUB pērnā gada 16. jūlija lēmumu par lietvedības izbeigšanu. Taču "Igates KT" pieteikums tiesā noraidīts.

Lindere skaidroja, ka spriedumu varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā Senāta Administratīvo lietu departamentā viena mēneša laikā.

Iesniegumā IUB "Igate KT", kurā ietilpst SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" un AS "Kauno tiltai", apstrīdēja personu apvienības "ReRe vide–Hidrostatyba" un tās nominētā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas atbilstību iepirkuma prasībām. Tāpat "Igate KT" norādīja uz personu apvienības piedāvājumā iesniegto nepatieso informāciju, ko pats IUB jau iepriekš bija konstatējis, skaidrojot, ka "Hidrostatyba" samaksātais valsts sociālās apdrošināšanas maksājuma apmērs ir par 437 529 eiro mazāks nekā "Hidrostatyba" tehniskā piedāvājuma pielikuma formā norādītais.

"Igate KT" bija iesniegusi sūdzību IUB par Jelgavas domes iepirkumu komisijas lēmumu, ar kuru tiesības veikt Loka maģistrāles rekonstrukcijas darbus ieguva personu apvienība "ReRe vide–Hidrostatyba".

"2018. gada 16. jūlijā "Igate KT" iesniedza IUB papildinājumus, uz turpat vai simts piecdesmit lapām uzrādot iegūtos dokumentus, no kuriem viennozīmīgi bija redzams, ka gan nominētais "Hidrostatyba" būvdarbu vadītājs, gan iepriekš uzņēmuma veikto darbu apjoms neatbilst konkursa nolikuma prasībām. Tomēr jau tajā pašā dienā IUB pieņēma lēmumu izbeigt iesnieguma lietvedību," atgādināja "Ceļu būvniecības sabiedrības "Igate"" sabiedrisko attiecību un mārketinga vadītājs Jānis Stundiņš.

Viņš norādīja, ka būvobjektā redzētais strādājošās tehnikas un cilvēku daudzums liek apšaubīt būvdarbu pabeigšanu līgumā noteiktajos termiņos.

Tāpat "Igate KT" pauda neizpratni, kā pašvaldība pielaida pie darbu veikšanas uzņēmumu, kurš, pretendējot uz tiesībām iegūt līguma slēgšanas tiesības, savā pašdeklarācijā uzrādīja 437 529 eiro lielāku nodokļu nomaksu, nekā patiesībā bija nomaksājis valstij.

Jau vēstīts, ka 2018. gada vasarā IUB divreiz vērtējis "Igate KT" sūdzības saistībā ar Jelgavas pašvaldības iepirkumu par Loka maģistrāles pārbūvi. Pirmajā reizē līgumu ar iepirkuma uzvarētāju IUB aizliedza slēgt, un pašvaldībai piedāvājumi bija jāizvērtē atkārtoti. Pēc atkārtotas piegādātāju apvienības sūdzības IUB pieņēma lēmumu lietvedību izbeigt.

Projekta kopējās izmaksas ir 21 679 350 eiro, no tām 12 004 303 eiro – Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 564 527,03 eiro – valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 9 110 520 eiro – Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums. Darbi Loka maģistrālē sākti septembrī.


Foto: no arhīva

Pievieno komentāru

Jelgava