Transportlīdzekļu nodeva kļūs par nodokli

Transportlīdzekļa nodeva turpmāk būs nodoklis. Likmes paliks iepriekšējās. To paredz Valsts sekretāru sanāksmē  izsludinātie dokumenti, kuri precizē transportlīdzekļu nodevu piemērošanu un iekasēšanu, ziņo Db.lv.

Tā kā  maksājums, ko ik gadu transportlīdzekļu īpašnieki maksā  nodevas veidā, nav sasaistīts ar autoceļu uzturēšanai piešķirto finansējumu, bet gan veido valsts pamatbudžeta ieņēmumus, Satiksmes ministrija rosinājusi nodevu pārveidot par nodokli un izstrādājusi likumprojektu «Transportlīdzekļu ikgadējā nodokļa likums».Likumprojektā  netiek mainīts ar nodokli apliekamais objekts un nodokļu likmes, bet ir precizēti nosacījumi attiecībā uz nodokļu atvieglojumu 50% apmērā piemērošanu lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem un atzītai akvakultūras saimniecībai par kravas automobili un piekabi, kas paredzēta dažādu kravu pārvadāšanai. Likumprojektā iekļauts papildinājums, ka I un II grupas invalīdi ir atbrīvoti no nodokļa maksāšanas par vienu šo personu īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu motociklu, triciklu vai kvadrociklu.Jaunais tiesību akts paredz, ka transportlīdzekļa ikgadējā nodokļa administrēšana tiek nodota Valsts ieņēmumu dienestam. Pašlaik šo funkciju veic VAS «Latvijas Valsts ceļi».Saistībā ar augstāk minētām izmaiņām, grozījumi veikti arī likumā «Par nodokļiem un nodevām». Lai novērstu vairāku nodevu esamību, šajos grozījumos paredzēts atcelt transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodevu 1,40 latu apmērā.Grozījumi likumā «Par nodokļiem un nodevām» paredz arī līdzšinējo lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu maksu noteikt kā nodevu. Likumprojektā nav paredzētas izmaiņas nedz ar nodevu apliekamo objektu sarakstā, nedz arī nodevas likmēs, un kā līdz šim – iekasētie maksājumi tiks novirzīti valsts autoceļu uzturēšanai.Ar minētajiem likumprojektiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Lai minētie tiesību akti stātos spēkā, tie vēl jāapstiprina valdībā un Saeimā.

Pievieno komentāru

Jelgava