Valdība lems par līdzekļu piešķiršanu Kalnciema poldera pārrāvuma novēršanai

Valdība otrdien konceptuāli atbalstīja līdzekļu piešķiršanu Zemkopības ministrijas (ZM) pārraudzībā esošajiem «Zemkopības ministrijas nekustamajiem īpašumiem» (ZMNĪ), lai segtu izdevumus saistībā ar pavasara palu izraisīto valsts hidrotehnisko būvju avāriju seku likvidāciju un radītajiem zaudējumiem, aģentūra BNS uzzināja Ministru kabineta sēdē.

Valdība gan vienojās galīgo lēmumu pieņemt pēc nedēļas.ZM lūdz no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt 95,5 tūkstošus latu.Ministrija sagatavotajā rīkojuma anotācijā paskaidro, ka ZMNĪ nodrošina deleģētās valsts funkcijas valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācijā un uzturēšanā.Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) šogad 16.februārī pieņēma lēmumu apstiprināt Latvijas energokompānijas «Latvenergo» elektroenerģijas tirdzniecības diferencētos tarifus saistītajiem lietotājiem, un tie stājās spēkā 1.aprīlī. ZMNĪ, pieprasot finansējumu polderu sūkņu staciju darbināšanai šim gadam, neprognozēja elektroenerģijas tarifu pieaugumu.Ministrijā informē, ka šā gada pavasara palu notece bija lielāka par vidējo ilggadējo, meliorācijas sistēmas strādāja pastiprinātas slodzes režīmā, lai novērstu lauksaimniecības un mežu zemju, apdzīvotu vietu un infrastruktūras applūšanu. Tāpēc šogad četros mēnešos valsts polderu sūkņu staciju kopējais elektroenerģijas patēriņš ir 1,427 miljoni kilovatstundu (kWh), kas ir par 335,8 tūkstošiem kWh jeb 30,8% vairāk nekā pērn attiecīgajā laika posmā.Izvērtējot piešķirto finanšu līdzekļu apmēru 2011.gadam un prognozējot elektroenerģijas patēriņa apmēru un tarifu sadārdzinājumu, tika konstatēts, ka nepieciešams papildu finansējums 52,5 tūkstošu latu apmērā patērētās elektroenerģijas apmaksai, tostarp pārtērētās elektroenerģijas apmaksai novēršot pavasara palu draudus – 21,4 tūkstošus latu, elektroenerģijas tarifu sadārdzinājuma segšanai – 31,2 tūkstošus latu.ZM arī norāda, ka pavasara palu dēļ ir radušies polderu hidrotehnisko būvju bojājumi. Iespējamais avāriju iemesls ir aizsargdambja ķermenī izveidotās bebru alas, kurās ieplūstošais ūdens izraisījis hidrotehnisko būvju pārrāvumus. Patlaban ir jānovērš sešu polderu – Krēslītes, Vēžu, Ošas, Kalnciema, Auces, Mazās Juglas – aizsargdambju pārrāvumi un izskalojumi un jāatjauno divu kanālu – Toseles un Tuklera – darbība. Hidrotehnisko būvju avāriju novēršanas darbu kopējās izmaksas ir 43 tūkstoši latu.Tādējādi, lai nodrošinātu saimniecisko darbību lauksaimniecības zemēs un varētu turpināt pilnvērtīgu valsts meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu un lai novērstu pavasara palu izraisīto hidrotehnisko būvju avāriju sekas un segtu elektroenerģijas tarifu sadārdzinājumu, kopumā ZM papildus ir vajadzīgi 95,5 tūkstoši latu.

Pievieno komentāru

Jelgava