Valdība uz nedēļu atliek zaudējumu atlīdzināšanu pašvaldībām saistībā ar izdevumiem bargās ziemas dēļ

Valdība otrdien vēl neatbalstīja pašvaldībām saistībā ar bargo ziemu radīto zaudējumu atlīdzināšanu, uz nedēļu atliekot šā jautājuma skatīšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)  bija lūgusi šim mērķim piešķirt 1 234 615 latu.Tomēr, skatot pašvaldību iesniegtos pieteikumus līdzekļu piešķiršanai no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, notika plaša diskusija par to, vai valdībai būtu pašvaldībām jāapmaksā visi pieteikumi par izdevumiem, piemēram, par ēku siltināšanu, telpu remontiem, atsevišķu pašvaldību pieteikumi par finansējuma saņemšanu dīzeļģeneratoru iegādei un citiem gadījumiem.Tāpēc valdība vienojās uzdot Finanšu ministrijai rūpīgi izvērtēt pašvaldību iesniegtos pieteikumus un atbalstīt tikai to izdevumu kompensēšanu, kas saistīti ar pašvaldību primārām funkcijām nepieciešamo objektu atjaunošanu, izdevumus par sagāzto koku savākšanu, bet neietverot, piemēram, estrāžu vai garāžu renovāciju.Pērnā gada nogalē un šā gada sākumā bija spēcīgs sniegs, un arī sasalstošs lietus, kas radīja būtiskus bojājumus vairāku pašvaldību infrastruktūras objektiem. Dabas kataklizmu dēļ pašvaldību ēkām ir bojāti jumti, nolauzti koki, sabojātas ēku konstrukcijas, pirkti, nomāti un darbināti elektrības ģeneratori. Uz ilgāku laiku tika pārtraukta elektroenerģijas piegāde. Elektrības zuduma dēļ tika bojāti sūkņi un traucēta ūdensapgāde.VARAM saņēma no 51 pašvaldības pieprasījumu kompensēt zaudējumus, tostarp no 24 pašvaldības, kurās tika izsludināta ārkārtas situācija, 46 pašvaldības informēja, ka finansējums no valsts budžeta nav nepieciešams, savukārt 22 pašvaldības nesniedza informāciju par sniega radītajiem postījumiem.Pašvaldībām nodarītie zaudējumi kopumā bija 3,54 miljoni latu.VARAM īpaši izveidota komisija izvērtēja pašvaldību pieprasījumus un konceptuāli atbalstīja 38 pašvaldību lūgumus 1 843 848 latu apmērā.Finanšu ministrija (FM) atzinumā norādīja, ka ir jāiesniedz postījumu izdevumus apliecinoši dokumenti. Atkārtotajā atzinumā Finanšu ministrija uzsvēra, ka lielā pieprasījuma un valsts budžeta situācijas dēļ valsts varētu kompensēt pusi no kopējiem izdevumiem, nepārsniedzot 768 570 latu.FM uzskatījusi, ka valsts budžeta līdzekļi jāpiešķir tikai tādiem infrastruktūras objektiem, kas nepieciešami pašvaldību autonomo funkciju īstenošanai un tādā apmērā, lai nodrošinātu to funkcionalitāti, kā arī lūdza VARAM izvērtēt pašvaldību pieprasījumu pamatotību.Ņemot vērā iepriekš minēto, VARAM atbalstījusi 38 pašvaldības iesniegtos pieprasījumus pašvaldības īpašumā esošajiem infrastruktūras objektiem par kopējiem izdevumiem 1 718 842 latu apmērā, tostarp 1 628 734 latu apmērā būvniecības darbiem, 27 353 latu apmērā koku sazāģēšanai un izvešanai, 62 755 latu apmērā elektrības ģeneratoru iegādei, nomai un darbināšanai.Pašvaldības nodrošinās līdzfinansējumu 30% no kopējiem izdevumiem jeb 484 227 latus. Līdz ar to no valsts budžeta būtu jāpiešķir 1 234 615 latu.

Pievieno komentāru

Jelgava