Vēlas pagarināt lauksaimniecības un meža zemes iegādes ierobežojumus ārzemniekiem

Šodien izskatīšanai Saeimas komisijās nodoti grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", kas paredz par trīs gadiem pagarināt pārejas periodu, kurā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pilsoņiem vēl nebūs tiesības bez ierobežojumiem iegūt īpašumā lauksaimniecības un meža zemi Latvijā, ziņo Diena.lv, atsaucoties uz LETA.

Grozījumus sagatavojuši "Pilsoniskās savienības" (PS) deputāti. Likumprojekts tiekot rosināts, lai atbalstītu Latvijas pilsoņu iespējas iegādāties šo zemi laikā, kad mūsu valstī pirktspēja mazinājusies un esam īpaši ieinteresēti konkurētspējīgu lauku saimniecību attīstīšanā.Pašlaik spēkā esošais likums paredz, ka ES dalībvalstu pilsoņi var iegādāties lauksaimniecības un meža zemi tikai gadījumos, ja tie vismaz trīs gadus nepārtraukti dzīvo Latvijā un vismaz trīs gadus pēc kārtas ir aktīvi nodarbojušies ar lauksaimniecību. Tādējādi pārējiem ES pilsoņiem liegta iespēja pārejas periodā brīvi iegādāties lauksaimniecības un meža zemi Latvijā.Saeimas deputāti, kuri iesnieguši minētos grozījumus, izmantojuši iespēju pagarināt šo aizliegumu vēl par trīs gadiem, jo to pieļauj nosacījumi, kas minēti Latvijas pievienošanās līgumā ES, ja konstatēti nopietni traucējumi lauksaimniecības un meža zemes tirgū Latvijā.Galvenie apsvērumi, kas mudinājuši par trim gadiem pagarināt pārejas periodu, kurā Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem vēl nebūs tiesības bez ierobežojumiem iegūt īpašumā lauksaimniecības un meža zemi, ir tas, ka ekonomiskās lejupslīdes periodā mūsu pilsoņi - fiziskās un juridiskās personas - nespēj konkurēt ar ārzemniekiem zemes tirgū.Pašlaik vienas lauksaimniecībā izmantotās zemes vienības vidējā platība ir tikai 7,5 hektāri, un tas nenodrošina konkurētspējīgu saimniecību nostiprināšanos Latvijā.

Pievieno komentāru

Jelgava