Vērtēs normu, kas aizliedz kredīta devējam prasīt kompensāciju par pirmstermiņa saistību izpildi

Satversmes tiesa (ST) mēneša laikā - līdz 11.aprīlim - izvērtēs noteikumos par patērētāja kreditēšanas līgumu ietverto aizliegumu kredīta devējam prasīt kompensāciju par kredīta saistību pildīšanu pirms noteiktā termiņa, ziņo delfi.lv, atsaucoties uz LETA.

ST šā gada jūlijā pēc Administratīvās rajona tiesas pieteikuma ierosināja lietu par Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumu par patērētāja kreditēšanas līgumu 30.punkta atbilstību Satversmes 64. un 105.pantam, kuri noteic, ka likumdošanas tiesības pieder Saeimai un tautai Satversmē paredzētā kārtībā un apmēros, kā arī nodrošina tiesības uz īpašumu, informē ST priekšsēdētāja palīdze Līna Kovalevska.Apstrīdētā norma noteic: "Kredīta devējam nav tiesību prasīt kompensāciju par kredīta saistību pildīšanu pirms noteiktā termiņa. Ja patērētājs izmanto tiesības uz kredīta saistību pildīšanu pirms noteiktā termiņa un veic pārkreditāciju pie cita kredīta devēja, patērētājam var tikt prasīta tikai pamatota un samērīga maksa par pakalpojuma administratīvajiem izdevumiem, ja tādi rodas."Administratīvā rajona tiesa pieteikumā ST bija norādījusi, ka apstrīdētā norma izdota saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, kurā noteikts, ka patērētājam ir tiesības izpildīt savas saistības pirms patērētāja kreditēšanas līgumā noteiktā termiņa un šādā gadījumā patērētājam ir tiesības uz kopējo kredīta izmaksu taisnīgu samazināšanu.Pieteikuma iesniedzējas ieskatā likums nedod tiesības Ministru kabineta noteikumos taisnīgās izmaksas reducēt tikai uz administratīvajiem izdevumiem, jo šādā veidā tiek ierobežotas kredītiestādes īpašuma tiesības.Kā norādījusi Administratīvā rajona tiesa, kredītiestāde finansē tās izsniegtos kredītus, aizņemoties šim nolūkam nepieciešamos naudas līdzekļus starpbanku tirgū, un, ja kredīts tiek atmaksāts pirms termiņa, kredītiestādei var rasties zaudējumi.

Pievieno komentāru

Jelgava