Jelgavas "černobilieši" saņems pateicības paciņas

Šomēnes atceramies traģiskos notikumus, kuri satricināja pasauli 1986. gada 26. aprīlī, kad eksplodēja Černobiļas atomelektrostacijas (AES) reaktors, atstājot neizdzēšamas rētas vēsturē un daudzu cilvēku likteņos. Kā ik gadu, arī vēsturiskās traģēdijas 35. gadadienā Jelgavas pilsētas pašvaldība pateicas visiem tiem, kuri piedalījās avārijas seku likvidēšanas darbos, informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Lai arī šogad nevaram pulcēties klātienē kopīgā pasākumā, Jelgavas pašvaldības Sabiedrības integrācijas pārvalde (SIP) kopā ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi ir sarūpējušas katram Jelgavas pilsētas administratīvā teritorijā deklarētam Černobiļas AES katastrofas seku likvidēšanas darbos iesaistītajam dalībniekam pateicības paciņu, apliecinot, ka viņu ieguldījums mūsu kopējā labklājībā joprojām tiek novērtēts. Saskaņā ar Jelgavas sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, pilsētā šobrīd dzīvo 70 cilvēki, kas savulaik bijuši iesaistīti avārijas seku novēršanas darbos. 

Kā informē Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītājas vietniece Evika Kaufelde, pateicības paciņas "černobilieši" līdz aprīļa beigām aicināti saņemt Sabiedrības integrācijas pārvaldē, Skolotāju ielā 8, 103. kabinetā, līdzi ņemot apliecību. Gadījumā, ja veselības stāvoklis liedz saņemt paciņu personīgi, tās nogādāšanu individuāli var pieteikt pa tālruni 63005468 vai 63005467. 

Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kuri savu pamata dzīvesvietu deklarējuši Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un dzīvo deklarētajā dzīvesvietā, ir noteikts ikgadējs pabalsts rehabilitācijai 50 eiro apmērā. Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībnieki no 15. aprīļa līdz 15. decembrim Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē var pieteikties ikgadējam pašvaldības pabalstam. Sociālo lietu pārvaldē informē, ka tradicionālais kopā sanākšanas pasākums, ņemot vērā noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, šogad nenotiks.

Jelgavas pašvaldība pilsētā deklarētajiem Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem ik gadu piešķir 50 eiro pabalstu rehabilitācijai. Pēc Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes datiem, Jelgavas pilsētā ir reģistrētas 70 šādas personas, kas var pretendēt uz ikgadējo pabalstu. Lai to saņemtu, personai jāiesniedz pieteikums. Iesnieguma veidlapa pabalsta piešķiršanai "Iesniegums bez ienākumu izvērtēšanas" ir pieejama Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē (Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9) uz galda pie Informācijas kabineta, bet to var arī izdrukāt. Veidlapa izdrukāšanai pieejama Jelgavas pilsētas mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā "Institūcijas", "Jelgavas Sociālo lietu pārvalde", apakšsadaļā "Dokumenti/veidlapas"

Iesniegumā obligāti jānorāda bankas konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu, kā arī Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības numurs. Aizpildītais iesniegums jāiemet tam paredzētā kastītē pie Informācijas kabineta. Iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, var nosūtīt arī pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv vai iesniegt, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

 

 

Foto: Jelgavas pašvaldības arhīvs

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas