Jelgavas novadā brīvpusdienu saņēmējiem attālināto mācību laikā izsniegs pārtikas pakas

Pēc pagarinātā skolēnu rudens brīvlaika beigām, attālināto mācību dēļ, no 1.novembra Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs izglītojamajiem, kuriem ir piešķirtas brīvpusdienas, apritē atgriezīsies pārtikas pakas. Šādu lēmumu Jelgavas novada domes deputāti pieņēma 21. oktobra ārkārtas domes sēdē, balstoties uz Izglītības pārvaldes sagatavoto lēmumprojektu, informē Jelgavas novada pašvaldība.

Ministru kabineta noteikumi pašvaldībām paredz trīs veidus, kā nodrošināt pusdienas attālināto mācību laikā – izsniegt pakas, nodrošināt jau sagatavotas siltas pusdienas vai pārtikas talonus. Jelgavas novads pēc reformas apvieno 16 pagastus, siltu pusdienu piegādi ģimenēm nebūtu iespējams nodrošināt gana operatīvi, tāpēc lemts tāpat kā iepriekšējā mācību gadā arī šajā noteiktām skolēnu grupām atbalstu ēdināšanā nodrošināt pārtikas paku veidā.

Saskaņā ar lēmumu izglītojamo vecumposma grupām, atbalsts no 1. novembra plānots citādi - vai nu kā pašvaldības finansējums pusdienu nodrošinājumam pilnā to cenas apjomā izglītības iestādē, vai nu kā pārtikas pakas nodrošinājums, ko attālināto mācību izglītojamie varēs saņemt izglītības iestādē:

  • Brīvpusdienu atbalstu pārtikas paku veidā sniegs visiem Jelgavas novada vispārējās izglītības iestāžu 1.-4. klašu izglītojamajiem neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, kuriem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ mācību process būs noteikts attālināti.

Ņemot vērā faktu, ka no 1. novembra 1.-3. klasei valdība noteikusi mācības klātienes režīmā, ēdināšanas pabalsts tiks nodrošināts kā ierasti, saņemot pusdienas izglītības iestādē. Savukārt, ja skolēnam saskaņā ar skolas vadības rīkojumu būs noteikta karantīna, tad izglītības iestāde izglītojamajiem nodrošinās pārtikas pakas.

Lai saņemtu pārtikas paku, šai izglītojamo grupai iesniegums nav nepieciešams, skolēnu skaitu apzinās katra izglītības iestādes vadība.

1.-3. klases izglītojamajiem pārtikas pakas apjoms, ja klase “aizies” karantīnā, tiks rēķināts, ņemot vērā karantīnas dienu skaitu.

Savukārt 4. klases audzēkņiem pārtikas paku saturs tiks veidots 10 darba dienām saskaņā ar valdības lēmumu, ka attālinātās mācības pašreiz noteiktas līdz 15. novembrim.

  • Brīvpusdienu atbalsts pārtikas paku veidā no 1. novembra, pēc likumiskā pārstāvja iesnieguma saņemšanas, tiks nodrošināts arī Jelgavas novada pašvaldībā deklarētiem vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas un 5.-12. klašu izglītojamiem no trūcīgām, maznodrošinātām, audžuģimeņu, aizbildnībā esošām vai daudzbērnu ģimenēm, kas mācās Jelgavas novada izglītības iestādēs.

Lai izglītības iestādes varētu apzināt un sākt komplektēt nepieciešamo pārtikas paku skaitu, skolēna vecākiem vai aizbildņiem iesniegums attiecīgajai skolas vadībai jāiesniedz līdz 27.oktobrim.


Lēmums nosaka, ka pārtikas pakas saturs tiek veidots 10 darba dienām, saņemot vienu pārtikas paku (laika periodā no 1. līdz 15. novembrim). Slimību profilakses un kontroles centra noteiktas karantīnas gadījumā, pārtikas pakas tiks komplektētas atbilstoši attālināto mācību dienu skaitam.

Paredzēts, ka  pārtikas pakas skolēniem komplektēs skolas ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs. Procesu koordinēs klases audzinātājs un skolas vadība, izsniedzot pārtikas paku, kuras vērtība, ieskaitot tās sagatavošanas izmaksas un PVN, noteikta 1,80 eiro dienā. Novada izglītojamie, kas mācās attālināti un būs saņēmuši apstiprinājumu pārtikas paku saņemšanai, tās varēs izņemt klātienē – izglītības iestādē. 

Turklāt jāņem vērā, ka atšķirībā no ārkārtējās situācijas 2020. gada pavasarī, pārtikas pakas nodošana netiks organizēta ar piegādi. Tāpēc ģimenes aicinātas atbildīgi izturēties pret pārtikas produktu izņemšanu noteiktajos laikos konkrētā dienā.

Plānots, ka pārtikas pakas par attālināto mācību laiku novembrī tiks komplektētas novembra pirmajā nedēļā, tādēļ pašvaldība aicina sekot līdzi informācijai katrā mācību iestādē, izmantojot ikdienā lietoto platformu E-klase, vai neskaidrību gadījumā sazināties ar klases audzinātāju/skolas direktoru.

Foto: Jelgavas novada pašvaldība

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas