Atklāts pašvaldības ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Sākot ar 20. jūniju, savu darbību uzsāk Jelgavas novada pašvaldības bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis 80008083. Līdz ar tālruņa līnijas atvēršanu Jelgavas novada iedzīvotājiem ir iespēja tiešā veidā informēt pašvaldību vai norādīt uz nepieciešamību pēc pašvaldības rīcības kādā konkrētā situācijā. 

„Bez jau ierastiem saziņas veidiem, kas ir gan iesniegumi, gan iespējas tieši sazināties ar pašvaldības speciālistiem, gan iedzīvotāju sapulces pagastos, šī tālruņa līnija sniedz iespēju diennakts režīmā nodot ziņu pašvaldībai. Papildu ierastiem komunikācijas līdzekļiem šis obligātā kārtā neliks iedzīvotājam sevi identificēt, tas nozīmē, ka ziņojumus var atstāt anonīmi. Tas, iespējams, pamudinās iedzīvotājus būt aktīvākiem un atklātākiem saziņā ar pašvaldību, jo mēs visi zinām, ka laukos viens otru pazīst labi, tādēļ reizēm tieši šis apstāklis mēdz izrādīties kavējošs iedzīvotājam, lai ziņotu, iespējams, par kādu neizdarību vai problēmu. Tomēr, ja iedzīvotājam, kas piesaka problēmu, nav iebildumu sevis identificēšanai, var norādīt arī kontaktinformāciju, kas savukārt atvieglotu darbu pašvaldības speciālistiem jau risinot konkrēto situāciju,” norāda Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.  

Jelgavas novada pašvaldības jurists Dzintars Lagzdiņš, skaidrojot saņemtās informācijas apstrādi, norāda, ka atstātie ziņojumi netiks pielīdzināti iesniegumiem, tomēr tas nenozīmē, ka paliks bez uzmanības. „Atvērto tālruņa līniju iedzīvotāji varēs izmantot, lai ziņotu par vides un labiekārtojuma problēmām, kā arī atstātu informāciju par, iespējamiem uzlabojumiem vai kādu neatrisinātu situāciju pagastā” teic Dz. Lagzdiņš piebilstot, ka, ziņojot par problēmām, ieteicams norādīt detalizēti, kurā vietā ir problēma, kāda tā ir un cik sen. 

Jāpiezīmē, ka informācija par iesniegtajiem iedzīvotāju jautājumiem un pašvaldības izdarīto, regulāri tiks publicēta Jelgavas novada pašvaldības izdevumā „Jelgavas Novada Ziņas”.

Pievieno komentāru

Jelgavas novadā