Izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu Vircavas parkā (FOTO)

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža» 17. punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr. 14 «Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā» II daļas 4. punktu un III daļu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai Vircavas parkā, informē pašvaldība.

Tiks zāģēti pieci parastie oši (apkārtmērs 1,3 metru augstumā no sakņu kakla – 0,82 metri, 1,24 metri, 0,94 metri, 1,82 metri), sešas parastās liepas (apkārtmērs 1,3 metru augstumā no sakņu kakla – 0,65 metri, 0,70 metri, 0,67 metri, 0,53 metri, 0,89 metri, 1,02 metri) un sešas parastās kļavas (apkārtmērs 1,3 metru augstumā no sakņu kakla – 1,31 metrs, 1,95 metri, 1,38 metri, 2,50 metri, 1,58 metri, 1,25 metri) – kopumā 18 koki.

Koki aug meliorācijas grāvja nogāzē un ir bīstami sasvērušies uz blakus esošā īpašuma «Krastiņi» pusi. Koki ir bojāti, stumbros redzamas plaisas. Atsevišķi koki aug grāvja gultnē, traucējot ūdens atvadi.

Publiskā apspriešana notiks no 22. marta līdz 3. maijam.

Rakstiskas atsauksmes pašvaldība lūdz iesniegt vai nosūtīt pa pastu, adresējot Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldei Pasta ielā 37, Jelgavā, LV-3001, vai e-pastu dace.grazule@jelgavasnovads.lv.

Sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams saņemt Vircavas pagasta pārvaldē (kontaktpersona Vircavas pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītājas Gunta Zajankovska, tālrunis 27234149, e-pasts gunta.zajankovska@jelgavasnovads.lv).

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Jelgavas novada pašvaldības Īpašumu pārvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Jelgavas novada domes sēdē.


Pašvaldības foto

Pievieno komentāru

Jelgavas novadā