Noslēdzies jauniešu demokrātijas projekts un tapis Jelgavas novada jauniešu video

Pasākumā 29.maijā tika noslēgts starptautiskais jauniešu demokrātijas projekts «For a BETTER FUTURE!», izvērtējot projekta gaitu, tiešsaistē uzklausot partneru viedokli par projekta nozīmi jaunatnes lietu attīstībā savās administratīvās teritorijās, prezentējot bilžu grāmatu, kā arī plānojot turpmākās aktivitātes pēc projekta noslēguma. 

Jelgavas novada jaunieši prezentēja arī video, kas tapis projekta laikā: «Jelgavas novada jaunieši par labāku nākotni». Tajā aplūkojams jauniešu viedoklis un skatījums uz jauniešu iespējām novadā. https://www.youtube.com/watch?v=oqZsUkhxX_g

Demokrātijas projekts radīja iespēju jauniešiem aktīvi līdzdarboties sabiedrības dzīves veidošanā savos novados, caur aktivitātēm un pasākumiem pievērst jauniešu uzmanību svarīgu problēmu apzināšanai un iespējamo risinājumu noteikšanai, piedalīties plānošanas dokumentu veidošanas procesā, veidot jaunu sadarbības tīklu, dalīties pieredzē un labā praksē par jaunatnes līdzdalības veicināšanu. 

«Patiecoties iespējai piedalīties projektā, Jelgavas novadā jaunieši ir iesaistījušies jaunatnes politikas attīstības plāna izstrādē, ir organizēts forums, kā arī rīkota pirmā svarīgā neformālā tikšanās ar deputātiem pasākumā «Kafija ar politiķiem,» informē Kristīne Kode, projekta koordinatore. 

Trivero pašvaldībā ir izveidojusies jauniešu iniciatīvas grupa, kas uzsākusi darbu pie jauniešu nometņu un pasākumu organizēšanas, savukārt, Wachockas pašvaldībā ir pieņemts darbā jaunatnes lietu koordinators, un ir izveidota jauniešu padome, kas piedalās jaunatnes jautājumu plānošanā savā administratīvā reģionā. Jauniete Anna Jaros no Polijas gala pasākumā piebilda: «Šis projekts ir bijis «zaļā gaisma», lai beidzot sāktos darbs pie jauniešu dzīves plānošanas un iesaistes arī mūsu reģionā».

Visa projekta laikā līdz šā gada 1. jūnijam – kopā 16 mēnešus, starptautiskajā darba grupā darbojās 18 jaunieši, kas paši bija atbildīgi par aktivitāšu ieviešanu. To koordinēja bija biedrība »ideA» sadarbībā ar Jelgavas novada Jauniešu padomi. Projekts turpina Jelgavas rajona laikā uzsākto starptautisko sadarbību ar Trivero un Wachockas pašvaldībām, pieaicinot nevalstiskās organizācijas, kas strādā ar jauniešiem vietējā mērogā. 

Projektu finansē ES programma «Jaunatne darbībā». Līdzfinansē Jelgavas novada pašvaldība. Projekts nr.LV-13-E3-2012-R3. Projekta gaita ir atspoguļota sociālajā tīmeklī https://www.facebook.com/forabetterfuture.>

Pievieno komentāru

Jelgavas novadā