Novadā apbalvos ar Goda un Atzinības rakstiem 1

Jelgavas novada dome 29. oktobra sēdē lēma par pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu astoņām personām, kuras šogad nominētas pašvaldības Goda un Atzinības rakstu saņemšanai, informē Jelgavas novada pašvaldība. 

Saskaņā ar novada domes lēmumu ar Jelgavas novada pašvaldības Goda diplomu apbalvos Inetu un Andri Āboliņus, zemnieku saimniecības „Brasli” īpašniekus, par nozīmīgu ieguldījumu sportiska un veselīga dzīvesveida popularizēšanā un atbalstīšanā. Ar šīs ģimenes iesaistīšanos organizētās aktivitātēs un finansiālu, kā arī praktisku atbalstu jauniešu sporta aktivitātēm Valgundē, kā arī ģimenisku biedriskumu sabiedriskajās norisēs, lielā mērā veicināts veselīgs dzīvesveids.

Tāpat ar Goda diplomu apbalvos Joahimu Zīgeristu, labdarības organizācijas vadītāju, par ilggadēju nozīmīgu ieguldījumu sociālās palīdzības un atbalsta sniegšanā Jelgavas novada iedzīvotājiem. Lai gan Joahims Zīgerists atsakās savu vārdu cildināt publiski, viņa paveiktais ar  labdarības organizācijas starpniecību, piesaistot gan uzņēmēju, gan fizisku personu ziedojumus sociālajai aprūpei  Jaunsvirlaukas pagastā, ir tas, ko pagasta pārvalde min kā nenovērtējamu jau daudzu gadu garumā.  Līdzīgi kā Latvijā darbojas organizācija ziedot.lv, Joahims Zīgerists pārstāv organizāciju Aktion Reiskorn e.V. Vācijā, vācot ziedojumus konkrētām mērķiem dažādās valstīs.  

Daudzveidīgajos palīdzības veidos cilvēki ir saņēmuši atbalstu gan medikamentu iegādei slimiem bērniem un pieaugušajiem, gan medicīnisku manipulāciju veikšanai un rehabilitācijai. Ar J. Zīgerista gādību iegādātas gultas, televizori un daudzas citas lietas, dāvanas sarūpētas politiski represētajiem, bērnu namu audzēkņiem, cilvēkiem ar invaliditāti, leģionāriem un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra  Elejas filiāles bērniem bijusi iespēja doties ārzemju ekskursijās, atpūsties vasaras nometnēs. Kopš 1998. gada Jaunsvirlaukas pagasta „Šauvās” ir uzbūvēta „Dzintara kapela”, kas atvērta iedzīvotājiem un viesiem. Pieteikumā minēts, ka palīdzības veidi, ko, Joahims Zīgerists sniedzis tik daudz cilvēkiem – naudas izteiksmē mērāmi simtos tūkstošu.

Līdzīgi – pašvaldības augstākais apbalvojums – Goda diploms piešķirts Modrim Jansonam, SIA „Viesu Līči” valdes priekšsēdētājam un Jelgavas novada domes deputātam, par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības veicināšanā Jelgavas novadā un popularizēšanu jauniešu vidē. Arī pieteikumā norādīta Modra Jansona lielā uzmanība patriotisma audzināšanai un tradīciju kopšanai ne tikai ģimenē un dzimtā, bet arī kolektīvā un plašā jauniešu mērķauditorijas lokā.

Savukārt ar novada domes lēmumu Jelgavas novada pašvaldības Atzinības raksts šogad piešķirams pieciem nominantiem.

Tā apbalvojumam ar Atzinības rakstu apstiprināta Inta Savicka, Jelgavas novada domes deputāte, senioru biedrības vadītāja, par ilggadēju ieguldījumu pašvaldības darbā, dzīves un darba vides sakārtošanā. Viņas profesionālais darbs sasaistīts ar pašvaldību jau 30 gadus, ar viņas gādību veiksmīgi aktivizēta Jelgavas novada senioru biedrība. 

Ar Atzinības rakstu apbalvos Lidiju Kučinu, Vircavas vidusskolas Platones filiāles skolotāju. Jelgavas novada pašvaldība novērtē viņas ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā, izglītības kvalitātes uzlabošanā un Jelgavas novada attīstībā. L. Kučina – pedagogā amatā Platonē strādā jau 40 gadus – uz inovācijām orientēta skolotāja, kas veicinājusi daudzu audzēkņu panākumus eksakto priekšmetu olimpiādēs. Viņas devums profesionālajā jomā darba mūžā cieši savīts ar sabiedrisko aktivitāti.

Tāpat ar Atzinības rakstu izlemts apbalvot Ingunu Čākuri, Jelgavas novada Sporta centra vadītāja vietnieci, orientēšanās treneri, par  nozīmīgu ieguldījumu izglītības un sporta dzīves attīstībā Jelgavas novadā. Arī viņas profesionālais devums cieši sasaistīts ar pedagoģiju, jo viņa sagatavojusi daudzus jauniešus augstiem sasniegumiem orientēšanās sportā, pārstāvot Latviju starptautiskās sacensībās. I.Čākure kopš 2012. gada darbojas arī Latvijas Orientēšanās federācijas valdē, viņa vairākkārt veiksmīgi vadījusi Latvijas izlases delegācijas orientēšanās sportā Pasaules čempionātos.

Atzinības raksts tiks piešķirts Andrim Urtānam – Vides aizsardzības pārvaldes hidrobiologam, par mērķtiecīgu nozīmīgu ieguldījumu vides sakārtošanā un vides aizsardzības veicināšanā Jelgavas novadā. Aizsākot iniciatīvu projektu ietvaros  Jelgavas novada mazo upju tīrīšanā, pateicoties A.Urtāna līdzdalībai un aktīvam izglītošanas darbam, vienreizējās akcijas ir pāraugušas par vides kustību un regulāru līdzekļu piesaisti projektos, veicinot atsaucību, entuziasmu sekotāju lokā. Šogad Jelgavas novadā A. Urtāna vadībā noritēja jau ceturtā sezona upju tīrīšanas pasākumiem, turklāt A.Urtāns aktīvi iesaistījies līdzīgās aktivitātēs arī Kurzemē un Vidzemē, tostarp arī starptautiskās konferencēs popularizējot upju tīrīšanu kā reālu un praktisku izpildāmu cilvēka palīdzību upju atveseļošanai.

Līdzīgi ar Atzinības rakstu apbalvos Īrisu Eidaku, Līvbērzes vidusskolas skolotāju, par nozīmīgu ieguldījumu izglītības procesa kvalitātes paaugstināšanā Jelgavas novadā un jaunatnes patriotiskajā audzināšanā. Ī.Eidakas profesionālā joma pedagoģijā saistīta gan ar vēsturi, kultoroloģiju, gan ekonomiku, tiesībām un politiku. Ņemot vērā viņas pašaizliedzīgo darbu novadpētniecībā, jaunās paaudzes izglītošanā nozīmīgu lomu ieņēmuši gan vēstures materiālu izstādes, konkursi, materiāli digitālo mācību līdzekļu izveidošanā, tādējādi ceļot izglītības procesa kvalitāti visā pašvaldībā kopumā.

Saskaņā ar pieņemto lēmumu, ar Jelgavas novada pašvaldības Goda Diplomu apbalvotajām personām piešķirs goda zīmes – apzeltītas sudraba piemiņas zīmes vārpas formā un naudas balvu 300 eiro apmērā, bet ar Atzinības rakstu apbalvotajām personām  - sudraba piemiņas zīmi vārpas formā un naudas balvu 200 eiro apmērā.

Paredzēts, ka apbalvojuma saņēmēji tiks īpaši godināti 15. novembrī – priekšsēdētāja pieņemšanā par godu Latvijas valsts proklamēšanas 96. gadadienai.

Jāpiezīmē, ka personas pašvaldības apbalvojumiem varēja izvirzīt ikviens iedzīvotājs kopā ar domubiedru grupu – ne mazāk par pieciem cilvēkiem līdz šā gada 17. oktobrim.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

sartas

Prieks par Irisu, viņa to ir godam nopelnījusi!

pirms 6 gadiem, 2014.11.04 10:56

Jelgavas novadā