Jelgavas novads piešķir papildu finansējumu meliorācijai un skolēnu mācību apstākļu uzlabošanai 1

Pateicoties papildu ienākumiem Jelgavas novada budžetā, šonedēļ novada Dome lēma par papildu atbalsta piešķiršanu 276 tūkstošu latu apmērā meliorācijai, izglītībai, sociālai jomai.

Kopumā Jelgavas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu plāna palielinājums ir 406 130 latu, ko veido gan iedzīvotāju ienākumu nodokļa plāna palielinājums par 298 000 latiem, ieņēmumi no zemes īpašumu tirgošanas – 89 tūkstošu un citiem ieņēmumiem 19 130 apmērā.Viena no plānotām un jau iepriekš rosinātām iniciatīvām ir lēmumprojekts ar jauno mācību gadu visās Jelgavas novada izglītības iestādēs piecgadīgajiem, sešgadīgajiem un 1.-4.klašu skolēniem tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana. Iecerei no 1.septembra līdz 31.decembrim paredzēti 78 292 lati, informē novada sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Erno.45 645 lati kā papildu finansējums piešķirts arī vairāku izglītības iestāžu remontiem un inventāra iegādei. Darbi notiks Elejas vidusskolā, pirmsskolas izglītības iestādē «Taurenītis», Elejas vidusskolas Lielplatones filiālē, Kalnciema pagasta vidusskolā, Kalnciema pirmsskolas izglītības iestādē «Mārīte» un Glūdas mūzikas skolā. J.Erno skaidro, ka līdzekļu piešķiršana konkrētajām mācību iestādēm noritēja saskaņā ar katra pagasta pārvaldes vadītāja iesniegto sarakstu, ko izvērtēja pašvaldības budžeta komisija. Savukārt inventāra iegāde ļaus izglītības iestādēm saņemt papildu finansējumu interaktīvo tāfeļu iegādei. 1650 latu ieplānots materiāltehniskās bāzes uzlabošanai un metodisko līdzekļu iegādei Elejas vidusskolas Lielplatones filiāles pirmsskolas mazuļu grupās «Mārītes» un «Cālīši». Jāakcentē, ka finansējums no budžeta līdzekļiem interaktīvo tāfeļu iegādei ir tikai papildinājums jau iepriekš šim mērķim ieplānotajiem līdzekļiem. Saskaņā ar izglītības jomas speciālistu atzinumu izvēle izdarīta par labu kvalitatīvākām tāfelēm. Saskaņā ar vitālo nepieciešamību un vairākkārt iedzīvotāju sanāksmēs diskutēto par meliorācijas pasākumu nepieciešamību novada teritorijā budžeta grozījumi paredz piešķirt vēl papildus 21 tūkstoti mērķtiecīgiem plānveida meliorācijas darbiem. Papildus tam, piemēram, Līvbērzes pagasta pārvalde, atlicinot gūtos ieņēmumus no zemes īpašumu tirgošanas plāno novirzīt meliorācijas grāvju tīrīšanai desmit tūkstošus.Dome atbalstījusi vairāku ēku Kalnciema pagastā pieslēgšanu centralizētās apkures sistēmai. Ar finansiālu atbalstu 38 000 latu apmērā Kalnciema pagasta kultūras nams, pirts ēka un «Jelgavas novada KU» iecirkņa administratīvā ēka iekļausies centralizētās apkures sistēmā, tādējādi perspektīvā ietaupot gan uz malkas iegādi, gan kurinātāju algām. Kā vienu no lielajām papildus finansējuma pozīcijām J.Erno min arī Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra darba uzlabošanu. Kalnciema sociālās aprūpes centrā tiks veikts kosmētiskais remonts 15 telpās. Ar savu finansējumu kā kompensāciju 7155 latu apmērā SIA «Uzars celtniecība» veiks remontdarbus telpās, kur nepieciešams novērst mitruma atstātās sekas. Arī Elejas bērnu un ģimeņu atbalsta centram piešķirti līdzekļi kosmētiskajiem remontdarbiem. Savukārt pārējās nepieciešamības Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra vajadzībām saistās ar vienotās iestādes reģistrāciju, nodrošinot nepieciešamo speciālistu piesaisti atbilstoši likumdošanā noteiktajām prasībām. Tādējādi Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs ar šā gada septembri nodrošinās vēl piecu speciālistu piesaisti (sociālais aprūpētājs, sociālais pedagogs, divi sociālie darbinieki, medicīnas māsa) ar kopējo algu fondu 4748 latu apmērā.Noteikta arī dotācija no speciālā budžeta dabas resursu nodokļa ieņēmumiem 6500 latu apmērā SIA «Apsaimniekošanas serviss» Bērvircavas ūdensvada rekonstrukcijai.22 tūkstoši latu tiek atlicināti rezerves fondā, kas kalpo kā «drošības spilvens» projektu līdzfinansēšanas un iepriekš neieplānotu izdevumu gadījumos.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

rrr

Caune steidz tērēt naudiņu , jo zina , ka vairs pie siles nebūs . Bet tad ZZS kasei un sev personīgi neko atskaitīt nevarēs. To pašu dara otrs ZZS gigants Rāviņš . Darbošanās Pasta salā par 42 miljoniem rāda , ka jāgrābj kamēr vēl ir pie šprices .

pirms 8 gadiem, 2012.07.26 11:12

Vietējās ziņas