Jelgavas rajona padome apgūs Ziemeļīrijas pieredzi

No 16. līdz 18.martam plānota Jelgavas rajona padomes un vietējo pašvaldību sadarbības un sadraudzības vizīte Daunpatrikā, Ziemeļīrijā, lai veicinātu sadarbību projektu īstenošanā, tostarp - lai apspriestu divas turpmāko projektu idejas - par drošību uz ceļiem un par jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, informē Jelgavas rajona padomes Attīstības departamenta galvenā speciāliste Vita Kindereviča.

2008.gada 18.martā tika noslēgts sadarbības līgums starp Jelgavas rajona padomi un Daunpatrikas pašvaldību, lai veicinātu sadarbību projektu īstenošanā.Kopš tā laika kopīgi ir sagatavoti vairāki projekti - piemēram, Jelgavas rajona padome kopā ar esošajiem sadarbības partneriem no Daunpatrikas piedalās 2008.gada beigās apstiprinātā Eiropas Komisijas "Europe Aid" projektā "Zināšanu un iespēju veicināšana Moldovas Kahula reģionā", kurā galvenās aktivitātes vērstas uz šī reģiona pašvaldību darbinieku un politiķu, kā arī NVO pārstāvju apmācību dažādās jomās - pašvaldību finanšu sistēma, decentralizācija un demokratizācija, vides jautājumi, ilgtspējīga attīstība, vietējo iniciatīvu grupu darbības aktivizācija, skaidroja Kindereviča.Gaidāmās vizītes gaitā tiks apspriestas vēl divas projektu idejas - par drošību uz ceļiem un par jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos. Uzturēšanās izdevumus Ziemeļīrijā sedz Daunpatrikas pašvaldība Eiropas Kopienas programmas "Town Twinning" gaitā. Lidojuma izmaksas vienai personai 69,61 lata apmērā (kopā sešiem cilvēkiem - 417,66 lati) sedz Jelgavas rajona padome.Līdztekus citiem projektiem Daunpatrikas sadarbības partneri ir izstrādājuši mediācijas (prasme saprasties, lai novērstu konfliktsituācijas kādā noteiktā grupā, piemēram, ģimenē) projektu, kurā kā eksperti darbosies Jelgavas rajona padomes speciālisti. Tuvākajā laikā plānots iesniegt arī "Town Twinning" projektu, kas veicinātu abu valstu - Latvijas un Lielbritānijas - jauniešus apzināties totalitārisma sekas, jo daudzi jaunieši tā laika vēstures notikumus neapzinās, pauda Jelgavas rajona padomes pārstāve.Šīs sadarbības gaitā Jelgavas pilsētas un rajona Valsts policijas pārvaldes nepilngadīgo lietu inspektorei bija iespēja piedalīties konferencē Daunpatrikā par nepilngadīgo jauniešu noziedzības problēmām un iespēja apmeklēt Ziemeļīrijas policijas iecirkņus, lai praktiski iepazītos ar preventīvo darbu līdzīgu problēmu risināšanā.Kahulas reģionā Moldovā Jelgavas rajona pašvaldības eksperti kopīgi ar jau esošajiem Jelgavas rajona padomes sadarbības partneriem no Daunpatrikas (Lielbritānija) veica Kahulas reģiona pašvaldību politiķu, darbinieku un NVO pārstāvju apmācību dažādās jomās.Kahulas reģiona pašvaldību politiķu, darbinieku un NVO pārstāvju mācībām izvēlētas vairākas jomas - pašvaldību finanšu sistēma, decentralizācija un demokratizācija, vides jautājumi, ilgtspējīga attīstība, vietējo iniciatīvu grupu darbības aktivizācija."Mums joprojām šķiet, ka Latvija ir valsts, kurai nepieciešama palīdzība un atbalsts, sevišķi šajā sarežģītajā laikā. Tomēr mēs aizmirstam, ka pa šiem gadiem pēc neatkarības atgūšanas mēs esam ieguvuši nenovērtējamas un plašas zināšanas gan no ārvalstu ekspertiem, gan no saviem darbiem un pieredzes. Un tas ir galvenais, ko mēs varam sniegt citām valstīm, tajā skaitā Moldovai, lai tās nostātos uz demokrātijas un attīstības ceļa," uzsvēra Jelgavas rajona padomes izpilddirektore Mudīte Priede.2008.gada 30.decembrī Jelgavas rajona padome noslēdza finansējuma līgumu ar Eiropas Komisijas delegāciju Moldovā. Līdz ar līguma noslēgšanu tika sākts Eiropas Komisijas "Europe Aid" programmas finansētais projekts "Zināšanu un iespēju veicināšana Moldovas Kahula reģionā", kura mērķis bija veicināt demokratizāciju un ilgtspējīgu attīstību Kahulas reģionā Moldovā.Moldovas projekta kopējās izmaksas bija 73 411 eiro (51 593 lati), 75% no izmaksām sedza Eiropas Komisija. Projektu īsteno divu gadu laikā līdz 2010.gada 30.decembrim.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas