Jelgavnieki apmācīs moldoviešus

Kahulas reģionā Moldovā Jelgavas rajona pašvaldības eksperti kopīgi ar jau pašreizējiem sadarbības partneriem no Daunpatrikas (Ziemeļīrija) dažādās jomās apmācīs Kahulas reģiona pašvaldību politiķus, darbiniekus un Nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvjus.

Kā informē Jelgavas rajona padomes Attīstības departamenta galvenā speciāliste, projekta «Zināšanu un iespēju veicināšana Moldovas Kahulas reģionā» koordinatore Latvijā Anita Škutāne, Kahulas reģiona pārstāvju mācībām izvēlētas vairākas jomas - pašvaldību finanšu sistēma, decentralizācija un demokratizācija, vides jautājumi, ilgtspējīga attīstība, vietējo iniciatīvu grupu darbības aktivizācija. Tiks rīkots arī bērnu zīmējumu konkurss visās trijās projektā iesaistītajās valstīs, lai veicinātu izpratni par palīdzības kultūru, kā arī parādītu, kā dzīvo bērni citās valstīs, iesaistot šajā izziņas procesā gan vecākus, gan skolotājus un draugus.Projektā tiks organizēts jauniešu forums, lai sāktu dialogu, sadarbību un pieredzes apmaiņu starp iesaistīto valstu jauniešiem - nākamajiem lēmumu pieņēmējiem un politikas veidotājiem. Šajā laikā tiks izstrādāta arī jauna projekta koncepcija starp eiroreģionu «Saule», kura biedrs ir Jelgavas rajona padome, un eiroreģionu «Donava», kas aptver vairākus reģionus Moldovā, Ukrainā un Rumānijā. Projekta noslēgumā plānota konference.«Mums joprojām šķiet, ka Latvijai nepieciešama palīdzība un atbalsts, sevišķi šajā sarežģītajā laikā. Tomēr mēs aizmirstam, ka pa šiem gadiem pēc neatkarības atgūšanas esam ieguvuši nenovērtējamas un plašas zināšanas gan no ārvalstu ekspertiem, gan saviem darbiem un pieredzes. Un tas ir galvenais, ko varam sniegt citām valstīm, tajā skaitā Moldovai, lai tās nostātos uz demokrātijas un attīstības ceļa,» uzsver Jelgavas rajona padomes izpilddirektore Mudīte Priede.2008.gada 30.decembrī Jelgavas rajona padome noslēdza finansējuma līgumu ar Eiropas Komisijas delegāciju Moldovā. Līdz ar to tika sākts Eiropas Komisijas «Europe Aid» programmas finansēts projekts «Zināšanu un iespēju veicināšana Moldovas Kahulas reģionā», kas tiks īstenots divu gadu laikā līdz 2010.gada 30.decembrim un kura kopējās izmaksas ir 51 593 lati. 75 procentus no minētās summas sedz Eiropas Komisija.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas