«Kamolītī» bērnus arī turpmāk mācīs dzimtajā valodā

«Kamolītis» ir vienīgā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Jelgavā un viena no retajām valstī, kur mazajiem dota iespēja sagatavoties skolai dzimtajā krievu valodā, pastiprināti apgūstot arī latviešu valodu, folkloru un tradīcijas. Iestādes pedagogi pārliecināti, ka tas ir labākais modelis pilnvērtīgai mazākumtautību bērnu attīstībai un integrācijai.

«Savulaik mūsu pilsētas mikrorajonā bija divi bērnudārzi - latviešu un krievu, kas atradās Ganību ielā. Bet 90.gadu otrajā pusē notika privatizācija, kā rezultātā krievu dārziņš drīz vien tika likvidēts. «Kamolītim» pēc iespējas vajadzēja uzņemt šos bērnus - sanāca ļoti daudz mazākumtautību audzēkņu. No vienas puses vecāki bija priecīgi, ka bērni apgūs latviešu valodu un varēs mācīties latviešu skolā, tomēr šis uzskats ir ļoti virspusējs,» spriež pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Anita Bērziņa, jo ne visiem mazuļiem izdodas bez problēmām iekļauties latviskajā vidē un iemācīties valodu. Turklāt, nonākot līdz šim nepazīstamā vidē, daudzi mazākumtautību bērni piedzīvo zināmu kultūršoku, kas kavē viņu valodas, emocionālo un intelektuālo attīstību. Ignorēt to vai meklēt risinājumu - tie bija jautājumi, uz kuriem iestādei vajadzēja steidzami rast atbildi.«Daļa mazākumtautību bērnu aizgāja uz latviešu skolām, un viss bija kārtībā, tomēr daudziem bija problēmas ar valodu vai viņi samērā reti apmeklēja bērnudārzu, kā rezultātā nevarēja pietiekoši labi sagatavoties skolai. Sākām sadarbību ar Jelgavas 5.vidusskolu, aicinājām kopā krievvalodīgo bērnu vecākus, centāmies sniegt pēc iespējas vairāk informācijas par plusiem un mīnusiem, izvēloties apgūt mazākumtautību izglītības programmu, veicām aptauju. Mēģinājām, un risks attaisnojās,» sešu gadu vēsturē atskatās A.Bērziņa. Sākumā mazākumtautību izglītības programma tika piedāvāta četrus, piecus un sešus gadus veciem bērniem. Šobrīd zināšanas dzimtajā krievu valodā apgūst sagatavošanas (26 piecgadīgie) un vecākās (25 sešgadīgie) grupas audzēkņi, kas turpinās izglītību skolā ar krievu mācībvalodu. Pirmos gadus bērnudārzā latviešu un mazākumtautību bērni rotaļājās un mācās kopā.Vairāk par šo tēmu - ceturtdienas, 26.februāra, «Zemgales Ziņu» izglītības lapā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas