Kāpēc dažas atkritumu konteineru novietnes pārvēršas par izgāztuvēm? Atbildes no pilnsabiedrības "JKP" 27

Jelgavā ir vairākas atkritumu konteineru novietnes, kas sākušas līdzināties izgāztuvei. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji ir sašutuši, tomēr piemēslojums nemazinās. Kāpēc tā notiek? Pilnsabiedrība "JKP" ir sagatavojusi atbildes uz visbiežākajiem jautājumiem. 

Kāpēc agrāk no atkritumu novietnēm tika izvesti pilnīgi visi atkritumi un būvgružu saiņi un izmētāti maisiņi netika tur atstāti?

 Agrāk sistēma bija atšķirīga: bija noteikta norma, pieņemot, ka viens daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājs gada laikā rada 1,9 kubikmetru atkritumu. Vadoties pēc šīs normas, tika aprēķināta apmaksa, kas sastādīja nepilnus 4 eiro par katru daudzdzīvokļu mājā dzīvojošu cilvēku. Visi maksāja vienādi: gan tie, kas gada laikā uz konteineru aiznesa vienu kubu atkritumu, gan tie, kas izmeta desmit kubus. 

Līdz 1.jūlijam atkritumu izvešanas pakalpojumu sniedza uzņēmums ar pašvaldības kapitālu, kas daļēji izpildīja arī sociālu funkciju. Izveda pilnīgi visu, uzkopa atkritumu laukumus, savāca būvniecības atkritumus. Privātuzņēmējs tādā veidā nestrādā. Papildu pakalpojumi tiek sniegti par papildu samaksu. Vēlamies atzīmēt, ka visas mūsu darbības pamatojas uz publiskā iepirkuma nosacījumiem: kā tur ir rakstīts, tā mēs arī strādājam. Piemēram, nekur šajos dokumentos nav minēts, ka mūsu krāvējiem pēc konteineru iztukšošanas būtu pienākums saslaucīt atkritumu konteineru novietnes. Agrāk bija citādi – darbinieki uzlasīja izmētātos maisiņus. 

Iedzīvotājiem patika vecā sistēma! Kāpēc tā tika mainīta? 

Iedzīvotājiem, saprotams, viss patika: izmeta atkritumu maisiņu un aizmirsa par to. Nebija vajadzības domāt, kā tikt vaļā no atkritumiem, vienlaikus uzturot kārtībā atkritumu laukumu, piemēram, izveidojot slēgtu novietni. Kamēr iedzīvotāji “dzīvoja un nesatraucās”, Konkurences padomē un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā krājās iebildumi: atbilstoši jaunajām likumdošanas prasībām pašvaldībai nevajadzētu nodarboties ar atkritumu izvešanu, tas ir, ar darbību, ko veic privātais sektors. 

Šāds “sociālisms”, kas pastāvēja Jelgavā līdz 1.jūlijam, ir beidzies. Citās Latvijas pilsētās jau sen visi maksā pēc fakta vai atbilstoši izvesto atkritumu svaram, saskaņa ar spēka esošo likumdošanu. 

Vietā, kur iedzīvotāji novieto lielgabarīta atkritumus, atrodas arī kaudze ar maisiņiem. Kāpēc dīvānus atkritumvedējs paņēma, bet maisiņus atstāja? 

Lielgabarīta atkritumi no daudzdzīvokļu mājam tiek izvesti divas reizes mēnesī bez papildu samaksas. No privātmājām - vienu reizi mēnesī, trīs dienas pirms izvešanas klientam piesakoties pa tālruni  63026010. Izvešana notiek saskaņā ar publiski pieejamo grafiku: https://atkritumijkp.lv/lielgabarits. Svarīgi atcerēties, ka lielgabarīta atkritumi ir mēbeles, elektropreces, lielā izmēra sadzīves inventārs. Maisiņi ar sadzīves atkritumiem, pat ja tie ir lieli, netiek savākti. Tie jāievieto konteinerā. Tieši tāpat kopā ar lielgabarīta atkritumiem netiek izvesti arī būvgruži, jo tas ir atsevišķs pakalpojums par atsevišķu maksu, kā jau minējām iepriekš. 

Virknei jelgavnieku šķiet, ka pilnsabiedrība netiek galā ar saviem pienākumiem…

Pilnsabiedrības pienākums ir sniegt pakalpojumu pasūtītajā apjomā. Ja tiek pasūtīta trīs konteineru izvešana divas reizes nedēļā – tad precīzi šādu apjomu mēs arī izvedam. Mēs varam izvest kaut desmit konteinerus katru dienu.  Līdzās katram konteineram varam nostādīt dejotāju vai pasniegt ziedus katram, kas pienācis izmest atkritumus. Esam gatavi izpildīt katru kaprīzi – ja vien to kāds apmaksās. Un ja kādam to vajag kā papildu pakalpojumu. 

Kāpēc dažas atkritumu konteineru novietnes pārvēršas par izgāztuvēm? 

Iemesli var būt vairāki, katrā laukumā situācija jāizvērtē individuāli. Nosauksim visizplatītākos. 

- Pastāv varbūtība, ka mājas pārvaldnieks (dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, tas ir, apsaimniekošanas uzņēmums, dzīvokļu īpašnieku biedrība u.tml.) ir samazinājis izvešanas reižu skaitu. 

- Ir laukumi, kurus izmanto vairākas mājas ar dažādiem pārvaldniekiem, un tie nespēj savā starpā vienoties. Piemēram, mājas pārvaldnieks X uzskata, ka pilnīgi pietiek ar diviem konteineriem, kuri tiek izvesti divas reizes nedēļā, savukārt pārvaldnieks Y domā, ka mājai piemērots režīms būtu trīs konteineru izvešana katru dienu. Savukārt uzņēmums Z ir nolēmis izšmaukt uz cita rēķina: šai mājai būtu nepieciešami pieci konteineri, kas tiek izvesti katru dienu, bet tas nolemj pasūtīt divus konteinerus, kas tiek izvesti četras reizes nedēļā. Mēs šo nekādi ietekmēt nevaram – mums nav tiesību vienpersoniski izlemt, kam cik konteineri jāsagādā un cik reizes tie jāizved. 

- Atkritumu laukumu aktīvi izmanto nepiederošas personas – tādas, kas attiecīgajās mājās nedzīvo. Tie var būt privātmāju iemītnieki vai juridiskas personas, kas nevēlas maksāt par atkritumu izvešanu nepieciešamajā apjomā. Piemēram, viņi ir noslēguši līgumu par vismazāko konteineru, lai gan pēc faktiskajiem apstākļiem viņiem būtu nepieciešams vai nu lielāks konteiners vai arī tas būtu jāizved krietni biežāk. Vai nu vispār nav noslēguši līgumu par atkritumu izvešanu. Risinājums: piebraukt pie laukuma un izkrāmēt tur savus maisus. Bieži vien šādā veidā tiek paklusām novietoti arī būvgruži, par kuru izvešanu būs jāmaksā tam, kura atkritumu laukumā būvgruži izmesti. Ja redzat šādu pārkāpēju, vērsieties policijā! 

Kam jāveido slēgti atkritumu laukumi un kā tie var risināt situāciju? 

Laukuma iekārtošana un tam nepieciešamā finansējuma atrašana – tā ir dzīvokļu īpašnieku, kuri lieto attiecīgo laukumu, atbildība. Mums nav ne tādu pilnvaru, ne arī iespēju. Slēgts laukums (un papildus uzstādīta videonovērošana) novērsīs gadījumus, kad svešinieki izmetīs tajā savus atkritumus. Ja izmetīs blakus novietnei, tādā gadījumā būs pamats vērsties policijā. Nojumes tāpat arī traucēs putniem izvazāt tvertņu saturu pa tuvāko apkārtni.  

Visur tiek rakstīts, ka atkritumu izvešana kļūs lētāka, bet mans rēķins ir pieaudzis. Kāpēc? 

Līdz 1.jūlijam viena atkritumu kubikmetra izvešana maksāja 24,77 eiro, tagad cena ir 20,57 eiro. Cena ir samazinājusies. Tomēr, ņemot vērā to, ka rēķins tiek izrakstīts par faktiski izvesto atkritumu apjomu, dažiem iedzīvotājiem rēķins ir pieaudzis, pat ievērojami, bet citiem – samazinājies.

Jelgavā ir mājas, kur par atkritumu izvešanu jāmaksā 1,42 eiro mēnesī (piem., Mātera ielā esošās mājas), kā arī ir virkne adrešu, kurās izvešana izmaksā mazāk par 3 EUR no vienas personas, kā arī tādas, kur jāmaksā ap trīs eiro – tas ir lētāk, nekā bija jāmaksā līdz šim. 

Ja jums ir jāmaksā ievērojami vairāk nekā pirms tam, iemesli var būt dažādi: 

atkritumu novietnē ir daudz būvniecības atkritumu, kuru izvešana tiek organizēta par papildu samaksu, lai gan par to utilizāciju būtu jāparūpējas tiem, kas atkritumus radījuši, apmaksājot izvešanu vai pašiem nogādājot poligonā/šķirošanas stacijā "Brakšķi". Vairāk par būvgružu apsaimniekošanu var izlasīt mājaslapā atkritumijkp.lv  https://atkritumijkp.lv/buvniecibas-atkritumu-apsaimniekosana

- atkritumu laukumu aktīvi izmanto svešinieki;

- iedzīvotāji slikti šķiro atkritumus, tādēļ šķiroto atkritumu konteineri tiek izvesti kā sadzīves atkritumi. Piemēram, kādā dzeltenajā konteinerā iedzīvotāji bija sametuši izlietotu tualetes papīru, sapuvušus gurķus un slapjas lupatas. Šie atkritumi nav šķirojami, tāpēc viss konteinera saturs tiek savākts kā sadzīves atkritumi. Katrs šāds gadījums tiek fiksēts: darbinieks fotografē un pamato, kāpēc iepakojumam paredzētā konteinera saturs izvests kā sadzīves atkritumi. 

Kā tiek aprēķināta maksa par daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju atkritumu izvešanu? 

Katrs mājas pārvaldnieks patstāvīgi pasūta konteineru skaitu un nosaka izvešanas periodiskumu. 

Piemēram, izvēlēta 1100 litru konteinera ikdienas izvešana. Mēnesī tas izmaksās 678, 90 eiro (pieņemot, ka tajā ir 30 dienas un viena konteinera izvešana maksā 22,63 eur). Šos konteinerus izmanto četras mājas. Mājā Nr. 1 dzīvo 53 cilvēki, mājā Nr. 2 – 82, mājā Nr. 3 – 32 un mājā Nr. 4 – 45, kopā tie ir 212 cilvēki. 678 eiro tiek sadalīti uz šo skaitu, kas sastāda 3,20 eiro uz katru cilvēku. 

Mani interesē, cik izvešanas reizes ir pasūtījis pārvaldnieks mūsu mājas atkritumu novietnei 

Mēs esam gatavi sniegt informāciju par to, kāds ir bijis pasūtījums attiecībā uz izvešanas režīmu. Tāpat mēs ar prieku pastāstīsim arī, kādus ieteikumus un priekšlikumus esam snieguši pārvaldniekam, lai uzlabotu situāciju problemātiskajos atkritumu laukumos. 

Rakstiet uz medijiem@atkritumijkp.lv, vai arī informāciju iespējams saņemt

klientu apkalpošanas centrā (Dobeles šosejā 34, pirmdienās no 8:00 līdz 19:00, otrdienās – piektdienās no 8:00 līdz 17:00). 

Kā mainīt atkritumu izvešanas grafiku? 

Jautājumu par konteineru skaitu un izvešanas biežumu izlemj dzīvokļu īpašnieku kopība vai tās pilnvarotā persona (mājas pārvaldnieks, kooperatīvs vai tml.). Ja dzīvokļu īpašnieki uzskata, ka nepieciešama intensīvāka atkritumu izvešana, ir jāpieņem attiecīgs kopības lēmums vai jāgriežas pie nama apsaimniekotāja ar jautājumiem un ierosinājumiem.

Foto: publicitātes


Pievieno komentāru

Komentāri 27

Cūķelis

Vislabāk ir cūkoties un nemaksāt neko!Katram vajag bezmaksas šinderi pie pakaļas.

pirms 8 dienām, 2021.09.09 12:23

Vodafone

Pirm citus lamāt - uz sevi paskatīties vajag. Lielākā daļa vēl joprojām dzīvo vatniku laikos un domā ka viņu vietā skries un tīrīs. Tam klāt vēl ved būvgružus no krutajām mājām jo pašiem žēl naudas nodod tos pēc noteikumiem. Sudrabu edžus pagalmā parādījās zīme par videonovērošanu, ceru ka tā arī būs.

pirms 8 dienām, 2021.09.09 12:46

Inna

Piekritu. kad mēs remontējām dzīvokli, visu aizvedām Brakšķos. Jo ja gribas dzīvot civilizēti, vajag sākt no sevis. Smieklīgi, kad krutas BMW ved savus maisiņus pie daudzdzīvokļu mājām.. Viņiem reāli nav dažu eur mēnesī, lai samaksāt? Visā civilizētājā pasaulē cilvēki domā par to, kas paliek pēc viņiem, un manuprāt, ka šeit bija rakstīts - sociālismam vietas vairs nav. Mēs maksājam ap 2 eur no cilvēka, un man jaunā sistēma patīk! Ja cilvēkiem pagalmos izgāztuves - nu tad paši vainīgi. Kurš viņiem neļauj apvainoties biedrībā un padzīt prom to stulbo NīP?

pirms 8 dienām, 2021.09.09 13:13

No Mazpisāniem

Man paje....s,kad aiznesu maisiņu ar atkritumiem uz konteineru,jābūt vietai kur to ievietot konteinerā,ja vietas nav es to nometu pie konteinera,nesīšu to atpakaļ uz dzīvokļi

pirms 8 dienām, 2021.09.09 13:10

Figaro

Vo vo. Par to arī iet runa. Kamēr vatniekus no galvas neizmetīs nekas nemainīsies...

pirms 8 dienām, 2021.09.09 13:14

...

Ja atkritumu konteiners pilns, tad maisiņš jānes un jānoliek pie Domes uz kāpnēm, nevis jāmet zemē vai jānes atpakaļ uz dzīvokli.

pirms 8 dienām, 2021.09.09 15:03

Jelgavnieks

Atbilde ir viena: Iestādes, kuras saistītas, ar šo infrastruktūras sakārtošanu strādā neefektīvi, iespējams, neļaujot pie vadošiem amatiem tikt tādiem cilvēkiem, kuri ir jauni, spēj attīstīties pasaules modernizācijai līdz, nevis šos uzņēmumus vada padomju laiku domājoši, ilgstoši izdevīgās darba vietās iesēdušies - bijušie kolhozu vadītāji vai viņu ielikteņi. Būtu efektīva saimniekošana, šādi jautājumi nerastos.

pirms 8 dienām, 2021.09.09 13:16

konteineri

Tā ir. Kamēr ir pilsētas, kur jau sāk izbūvēt pazemes konteinerus, pie mums vēl tikai domā kā tos vienkārši nožogot. Kurš risinājums ir labai pilsētvidei iedrīgāks domāju nav īpaši jādomā. Atpaliekam.

pirms 8 dienām, 2021.09.09 13:36

es

Naudu JKP noplēst māk, bet savu darbu padarīt nē! Kur tad tos maisus likt, ja konteineri pilni? tūlīt izdomās, ka pa mazu konteineri un pieliks maksu, bet reāli jau nekas nemainīsies

pirms 8 dienām, 2021.09.09 13:36

tu

Tekstu lasām vispār vai tik komentārus rakstam? Ne JKP ne NIP ne kāds cits vairs jums pakaļ neskries, par katru soļi ir jāmaksā.

pirms 8 dienām, 2021.09.09 13:39

to tu

Nav jau jāskrien pakaļ,bet jāizved konteineri,lai būtu,kur ievietot.Par,ko tad šī augstā maksa par atkritumu izvešanu?

pirms 8 dienām, 2021.09.09 21:42

D.

@to tu
Tekstā taču skaidri rakstīts, ka viņi izved tik cik ir pasūtīts. Lai tavs apsaimniekotājs pasūta biežāku izvešanu - ej pie sava mājas apsaimniekotāja. Te JKP vispār nekādas daļas.

100% skaidrs, ka problēma ar to ka māju apsaimniekotājs (NĪP) negrib neko darīt, ne sakārtot konteineru laukumus (lai svešie netiek), ne pasūtīt biežāku izvešanu. Jo vajag ar iedzīvotājiem komunicēt - bet tas NĪPam nekad nav izdevies.

pirms 7 dienām, 2021.09.10 11:20

Gudrajiem

Vari but cik moderni domajošs gribi.,ministru kabineta pieņemtie likumi un lēmumi büs japilda jebkura gadijumā.

pirms 8 dienām, 2021.09.09 13:49

Rotband

Laipni lūgti apmeklēt pagalmu pie ēkas Zemgales prospektā 2. Tā izākstīsies pilsēta ja mēs nesāksim uzvesties ka cilvēki. Un protams katru vakaru piebrauc krutais melnais buss un krāmē āra būvgružus celtniecības maisos. Tā turpiniet lūdzu.

pirms 8 dienām, 2021.09.09 13:52

egle1

Jums jāuztaisa ar telefonu foto un jāsūta uz pašvaldības policiju, viņi lasa epastus un pielikumus, pārbaudīts.

pirms 8 dienām, 2021.09.09 13:56

Rotband

Pēdējo reizi nepaspēju piefiksēt numuru diemžēl... Nākamreiz pa taisno uz policiju.

pirms 8 dienām, 2021.09.09 14:02

egle1

Es foruma sadaļā rakstīju, ka manai mājai nav šādas problēmas, jo slēgta teritorija un miskastes mašīna izved KATRU dienu. Taču mani uztrauc notiekošais pilsētā, jo savairosies žurkas, putni un citas neradības. Ja saka, ka NĪPs nav pie vainas, kāpēc tas neiniciē atkritumu izvešanu katru dienu? Ir skaidrs, ka iedzīvotāji nešķiro, atkritumu par daudz, nu tad maksāsim, ja nemākam šķirot. Es pie vienas daudzdzīvokļu mājas, kuru gan kurina ar malku, vispār redzēju tikai vienu zaļo konteineru un pie tam mazo. Kurš vispār izdomāja mazu konteineru pie vismaz 6 vai 8 dzīvokļiem? Pie tam tur nešķiro, visi papīra iepakojumi no sadzīves tehnikas nevis nokurināti, bet tāpat samesti uz zemes. Skaidrs, ka JKP tos nevāks.

pirms 8 dienām, 2021.09.09 13:53

Bolt

Vajag nožogot miskastes un uzlikt videonovērošanas kameras. Lai tie "krutie" ved tos maisus viens pie otra.

pirms 8 dienām, 2021.09.09 14:37

jojo

Privātais bezkaunīgs, bet tiešs. Tā nu tas ir kapitālismā- par visu jāmaksā. Bet žēl, ka cieš pensionāri, kuri centīgi nes savu atkritumu maisu reizi tīs dienās un to nav kur ielikt. Mūsu mājai viss ok, mums ir kooperatīvs, aug tikai rēķini. Bet arī- kā saka mājas vecākais- trešdaļa dzīvokļu ir izīrēti, dažos dzīvo draudzīgas studentu saimes, pa 6 sejām divistabu dzīvoklī, mēslo par 10, bet maksā gan jau par vienu. Nu neko darīt, sociālisms beidzies.

pirms 8 dienām, 2021.09.09 14:44

AS

Fotogrāfija gan varēja būt drusku reālāka-kāda no pašreizējām izgāztuvēm.

pirms 8 dienām, 2021.09.09 15:01

Medeo

Pēc katra pagalma atkritumu daudzums netiek mērīts un svērts.No kurienes tādi aprēķini katram iedzīvotājam.Konteineri varbūt pilni vai pustukši.

pirms 8 dienām, 2021.09.09 15:11

raicha

Ja apsaimniekotājs,mājas vecākais un dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks savā starpā nekomunicē,tad arī rodas šādas situācijas.Diemžēl,neko nezināšana neatbrīvo no atbildības.

pirms 6 dienām, 2021.09.11 11:02

Jelgavniece

Nekaunībai nav robežu. Domnieki vecumdienās paliek negausīgāki, es arī, jo manas atkritumu ražošanas spējas palielinājušas par 100% un aprēķināts, ka izmetu vairāk kā 400 kg mēnesī, jo jāmaksā 7,06 EUR (līdz 1.jūlijam bija 3,24 EUR) bez PVN. Līdz 1.jūlijam viena atkritumu kubikmetra izvešana maksāja 20,47 eiro, tagad cena ir 17 eiro bez PVN.

pirms 5 dienām, 2021.09.12 16:07

novadniece

man jāmaksā 8.42 EUR (BEZ pvn)...par šo summu atkritumu apsaimniekotājam pašam personīgi vajadzētu ierasties pie manis mājās un lūgties, lai es viņam uzticu savus atkritumus...
un šobrīd visa pilsēta ir kā viena liela miskaste...

pirms 4 dienām, 2021.09.13 12:05

tam jānim

Atkritumu apsaimniekošanas sistēma Latvijā ir domāta apsaimniekotaju labumam, nevis sakoptai videi. Tas nav pareizi un nekādi neveicina sakoptu vidi. Iepriekšējā sistēma strādāja. Tagad tā ir pārveidota, lai apsaimniekotāji varētu vārīties, nevis pislēta būtu brīva no atkritumiem.

pirms 5 dienām, 2021.09.12 17:55

novadniece

un neaizmirstiet, ka to visu kontrolē ZZS !!

pirms 3 dienām, 2021.09.14 09:08

Vietējās ziņas