Labklājības pārvaldei apstiprina jaunu vadītāju

Jelgavas novada dome apstiprinājusi jauno Labklājības pārvaldes vadītāju, amatā ieceļot Ievu Briģi, kura līdz šim vadītājas pienākumus pildīja Ozolnieku Sociālo pakalpojumu centrā “Zīle”. Labklājības pārvaldes vadītājas pienākumus I. Briģe sāka pildīt no  1. oktobra, informē Jelgavas novada pašvaldība.

Ievai Briģei labklājības jomas darbā ir gana bagātīga pieredze – viņa bijusi ne tikai sociālo pakalpojumu centra “Zīle” vadītāja, bet 13 gadus strādājusi kā sociālā pedagoģe Ozolnieku novada Sociālajā dienestā, tāpat darbojusies kā mentore darbā ar mērķa grupas jauniešiem (NEET) projektā ‘’Proti un DariI!’’ un bijusi atbalsta vienības psiholoģe projekta "Atbalsta pasākumu kompleksa izveide un ieviešana Jelgavas novada un Ozolnieku  novada bērniem" ietvaros.

“Mana līdzšinējā pieredze darbā Ozolnieku novada Sociālajā dienestā un  Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ‘’Zīle’’ vadītājas amatā, kā arī interese par labklājības un sociālās jomas aktualitātēm ļauj orientēties labklājības nozares jautājumos – sociālo pakalpojumu un palīdzības nodrošināšanā pašvaldībās, metodēs un vērtībās darbā ar konkrētām iedzīvotāju mērķgrupām, bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, starpinstitucionālās sadarbības organizēšanā, sabiedrības veselības un sociālās uzņēmējdarbības jautājumos. Viena no manām pamatvērtībām ir sadarbības veidošana un uzturēšana. Vēlos savu pieredzi un prasmes ieguldīt Jelgavas novada attīstībā,” teic apstiprinātā Jelgavas novada pašvaldības Labklājības pārvaldes vadītāja Ieva Briģe. 

Jelgavas novada pašvaldība konkursu uz Labklājības pārvaldes vadītāja amatu izsludināja jūlijā, kad līdzšinējā vadītāja Liene Upeniece pārtrauca darba attiecības. Izsludinātajā konkursā pašvaldībai neizdevās atrast piemērotu kandidatūru, tāpēc atlases komisija pieņēma lēmumu konkursu noslēgt bez rezultāta. Ievas Briģes kandidatūra vakantajam amatam tika izvēlēta no iekšējiem resursiem, ņemot vērā padziļināto izpratni par valsts un pašvaldības institūciju darba specifiku, gan veiksmīgi sniegto vērtējumu un redzējumu attiecībā uz Labklājības pārvaldes turpmāko darbu.

Foto: Jelgavas novada pašvaldība

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas