Laikus nepabeigtos būvobjektus apliks ar paaugstinātu nodokli; termiņš – 2022. gada 30. septembris

Ir atlicis mazāk nekā gads, lai tie nekustamā īpašuma īpašnieki, kuri objekta būvniecību sāka līdz 2014. gada 1. oktobrim, ēku nodotu ekspluatācijā. Pēc nākamā gada 1. oktobra jārēķinās, ka visām būvēm, kas astoņu gadu laikā netika nodotas ekspluatācijā, piemēros paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likmi. Maksājums var pieaugt vairākas reizes. 

"Lai no tā izvairītos, ir pēdējais brīdis sākt kārtot dokumentāciju objekta nodošanai ekspluatācijā, jo process ir gan laika, gan finanšu ietilpīgs, it sevišķi, ja nepieciešamas izmaiņas projektā. Otra iespēja – nepabeigto būvniecības objektu nojaukt un par to informēt Būvvaldi," uzsver Jelgavas pašvaldības Būvvaldes Būvinspekcijas vadītāja Natālija Ļubina. 

Pirms septiņiem gadiem mūsu valstī mainījās būvniecības politika – ja līdz tam objektu varēja celt kaut visu mūžu, arvien pagarinot būvatļauju, tad 2014. gada 1. oktobrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi "Vispārīgie būvnoteikumi", kuros noteikts, ka privāto un sabiedrisko objektu būvniecībai atvēlētais laiks ir astoņi gadi.

Ja šajā laikā objekts netiek nodots ekspluatācijā, īpašniekam jārēķinās, ka būvei tiks piemērota paaugstināta NĪN likme, kas ir trīs procentu apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības. Šāda nodokļa likme īpašniekam būs jāmaksā līdz brīdim, kad objekts tiks nodots ekspluatācijā. Šā brīža situācija liecina, ka Jelgavā būtiski paaugstināto NĪN likmi varētu nākties maksāt līdz pat 300 nepabeigtu objektu īpašniekiem, ja vien viņi līdz 2022. gada septembrim būvi nenodos ekspluatācijā.

 

Šīs izmaiņas likumdošanā aktualizējām jau pirms diviem gadiem, un tobrīd daudzi nepabeigto būvobjektu saimnieki sarosījās, taču pēdējā laikā aktivitāte atkal ir būtiski samazinājusies. "Jāsaprot, ka liela daļa šādu nepabeigtu objektu saimnieku ir ļaunprātīgi nodokļu nemaksātāji un ar šīm izmaiņām likumdošanā valsts vēlas panākt ilgstoši nenokārtotu saistību izpildi. Būvinspekcijai nav noslēpums, ka arī mūsu pilsētā ir jaunbūves, kurās būvniecības process ir noslēdzies, tajās pat dzīvo cilvēki, bet objekts ļaunprātīgi netiek nodots ekspluatācijā. Par to var saukt pie administratīvās atbildības, un sods fiziskām personām ir līdz 1400 eiro," skaidro N.Ļubina.

 

Būvvaldē secina, ka situācijas ir dažādas – kāds būvatļauju regulāri pagarinājis, cits būvniecību iesāka, bet nepabeidza, vēl kāds būvniecības procesā paņēmis pauzi. Nepabeigto objektu saimniekiem jārēķinās, ka pēc 2022. gada 1. oktobra ekspluatācijā nenodotajos objektos ieradīsies Būvinspekcijas pārstāvji, lai fiksētu objekta stāvokli.

"Būvinspekcijas darbs būs apsekot objektu, lai fiksētu – tur notiek būvniecība vai ne, kādā būvniecības stadijā tas ir. Pēc tam atbilstoši Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumiem aizpildīsim ēkas datu deklarāciju un iesniegsim to Valsts zemes dienestā. Tālāk jau dienests, pamatojoties uz šo deklarāciju, objektam noteiks vērtību, kas būs par pamatu NĪN aprēķināšanai," stāsta N.Ļubina.

Un no tā brīža nepabeigtās būves īpašniekam tiks aprēķināts NĪN trīs procentu apmērā no kadastrālās vērtības. Rezultātā objekta īpašniekam nodokļa maksājums var pieaugt vairākas reizes, tāpēc tie īpašnieki, kuri jau zina, ka līdz noteiktajam termiņam objektu ekspluatācijā nevarēs nodot, šobrīd paši var pasūtīt jaunbūves kadastra uzmērīšanas lietu, lai fiksētu jaunbūves stadiju. Tas ļaus noteikt jaunbūves stāvokli, faktisko vērtību un, visticamāk, samazināt paaugstinātās NĪN likmes maksājumu, jo nodoklis netiks aprēķināts objektam, kāds tas paredzēts pēc projekta, bet no vērtības, kāds tas šobrīd ir dabā. 

Vienlaikus gan N.Ļubina uzsver: tas nenozīmē, ka būvniecības process nevarēs turpināties. Tāpat kā līdz šim īpašniekam būs iespēja pagarināt izsniegto būvatļauju un turpināt būvniecību, taču tas nemainīs paaugstināto nodokļa likmi.

 

Īpašniekam jārēķinās, ka ēkas nodošana ekspluatācijā ir laikietilpīga un nav lēta – visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanai jārēķinās ar summu līdz 1000 eiro. Visdārgāk – pat līdz 600 eiro – parasti izmaksā būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, kas nepieciešama, lai būvi vai telpu grupu ierakstītu zemesgrāmatā. Šo pakalpojumu sniedz Valsts zemes dienests.

 

Vēl viens veids, kā izvairīties no paaugstinātā nodokļa maksājuma, ir nepabeigto būvniecības objektu nojaukt. Tas varētu būt aktuāli īpašniekiem ar sen iesāktu būvobjektu un pašu pieņemtu lēmumu, ka būvniecība netiks turpināta, taču visus šos gadus objekts tā arī stāvējis nepabeigts. Šajā gadījumā ir jāsaņem atļauja objekta nojaukšanai.

 

Tāpat šajā laikā īpaši uzmanīgiem ir jābūt nekustamā īpašuma pircējiem, jo, lai gan būs mainījies īpašnieks, būvniecības procesam atvēlētais laiks paliek nemainīgs – astoņi gadi. "Tāpēc katram, kurš šobrīd iegādājas ekspluatācijā nenodotu objektu, iesaku izvērtēt savas iespējas būvniecību pabeigt noteiktajā termiņā vai arī rēķināties ar paaugstinātu NĪN," uzsver N.Ļubina.

 

Visbiežāk tiem, kuri būvniecības procesu sākuši salīdzinoši nesen, rīcība, lai būvi nodotu ekspluatācijā, ir skaidra, taču citiem jautājums, ar ko sākt, ja gadu desmitiem piederējusi nepabeigta būve, varētu būt ļoti aktuāls. "Tāpēc pirmām kārtām tos īpašniekus, kuriem ir nepabeigtas būves, aicinu sazināties ar Jelgavas pašvaldības Būvvaldi, lai izprastu situāciju un rīcības soļus. Iespējams, kādā gadījumā būvniecība ir apstājusies pašā noslēguma fāzē un, lai objektu nodotu ekspluatācijā, nepieciešams nokārtot tikai formalitātes," saka N.Ļubina.

 

Ārkārtējās situācijas laikā, Jelgavas pašvaldības administrācija apmeklētājiem pakalpojumus galvenokārt sniedz attālināti. Ar Būvvaldi var sazināties pa tālruni 63005576. Ja tomēr nepieciešams klātienes apmeklējums, tam ir jāpiesakās pa tālruni 63005522 vai 63005537. Ierašanās – tikai sejas aizsargmaskā, uzrādot sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu kopā ar personu apliecinošu dokumentu.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas